Individual Contributor Là Gì

DANH MỤC Đề thi Violympic Đề thi IOE LUYỆN NÓI TIẾNG ANH Tiếng anh qua bài hát
*

Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu Đăng ký ngay Tải App Mobile
*
Nhận biết câu
*
Sắp xếp câu
*
Điền câu
Cặp câuPronunciationPhát âm
The government is the main contributor and, as such, controls the project.Chính phủ là nguồn đóng góp chính, vì thế mà chính phủ điều hành được dự án.

Bạn đang xem: Individual contributor là gì

ðə ˈgʌvnmənt s ðə meɪn kənˈtrɪbjʊtər ænd, əz sʌʧ, kənˈtrəʊlz ðə ˈprɒʤɛkt.
He was a major contributor to the decoding of the rice genome.Ông ta là người đóng góp chủ yếu vào việc giải mã gien lúa.hi wəz ə ˈmeɪʤə kənˈtrɪbjʊtə tə ðə ˈdiːkəʊdɪŋ əv ðə raɪs ˈʤiːnəʊm.
Even though he no longer lives in Tsukuba, he is still a regular contributor to the magazine.Mặc dù ông ấy không còn sống tại Tsukuba, ông vẫn là một người cộng tác thường xuyên cho tạp chí này.ˈiːvən ðəʊ hi nəʊ ˈlɒŋgə lɪvz ɪn Tsukuba, hi z stɪl ə ˈrɛgjʊlə kənˈtrɪbjʊtə tə ðə ˌmægəˈziːn.
Sulphur dioxide is a pollutant and a major contributor to acid rain.Sulphur dioxide là một chất gây ô nhiễm và là một phần đóng góp chính cho mưa axit.

Xem thêm:

ˈsʌlfə daɪˈɒksaɪd z ə pəˈluːtənt ənd ə ˈmeɪʤə kənˈtrɪbjʊtə tʊ ˈæsɪd reɪn.
The ministry of foreign affairs will be the main contributor.Bộ ngoại vụ sẽ là người đóng góp chính.ðə ˈmɪnɪstri əv ˈfɒrɪn əˈfeəz wɪl bi ðə meɪn kənˈtrɪbjʊtə.
Older people are important contributors to the economy.Người cao tuổi là những người đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.ˈəʊldə ˈpiːpl ər ɪmˈpɔːtənt kənˈtrɪbjʊtəz tə ði i(ː)ˈkɒnəmi.
The sector generates more than 13% of the nation's GDP, making it a bigger contributor to the economy than retail trade, finance or the health - care industry.Khu vực này tạo được hơn 13% GDP của cả nước, đâm ra là đóng góp cho nền kinh tế nhiều hơn hẳn so với ngành bán lẻ, ngành tài chính hoặc y tế.ðə ˈsɛktə ˈʤɛnəreɪts mɔː ðæn 13% əv ðə ˈneɪʃənz ʤiː-diː-piː, ˈmeɪkɪŋ ɪt ə ˈbɪgə kənˈtrɪbjʊtə tə ði i(ː)ˈkɒnəmi ðən ˈriːteɪl treɪd, faɪˈnæns ɔː ðə hɛlθ - keər ˈɪndəstri.
Trang chủLiên hệ - Quảng cáoCopyright © 2022 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |

iwin86 Cổng game bài đổi thưởng online