Inri là gì

From “The Religion Teacher”Từ loạt bài xích “Giáo Lý Viên” bởi vì Jared trình bàyvà Peter Tran diễn dịch

Ý nghĩa chữ INRI bên trên Thánh Giá với trong Kinc Thánh

*
Xin phân biệt:

Cross = Thánh giá chỉ, tức hình 2 thanh mộc gắn vào nhau dẫu vậy không tồn tại corpus Christi, tức không có Chúa Giêsu đóng đinh… thường bắt gặp nơi các thánh địa Tin Lành.

Bạn đang xem: Inri là gì

*
Crucifix = Tượng chuộc tội, tức có thánh giá và corpus Christi. Nhà Thờ Tin Lành không dùng. Vì căn cứ vào Xuất Hành trăng tròn.5, Chúa cnóng tạc vẽ tranh tượng cùng tôn thờ ngẫu tượng. Cũng như Mục sư Tin Lành không được điện thoại tư vấn là Cha bởi Chúa dạy vào Matt. 23.9 “Không được Call ai dưới khu đất là Cha…”

Nhưng thường bà con Công giáo ko minh bạch thánh giá bán cùng tượng hình họa chuộc tội… vị “phân minh bỏ ra mang đến mệt!”. Hơn nữa “đã quen thuộc vậy rồi!” như Cha xđọng nói “xuống cuối công ty thờ!” Có nghĩa là “xuống đầu công ty thờ!” Ai cũng phát âm “chính xác” như thế.

*
Hầu không còn những hình ảnh chuộc tội đều phải sở hữu lắp chữ INRI trên đầu thánh giá, trên hình thân thể Chúa Giêsu chịu đựng tử nạn. Những chữ nầy là viết tắt của câu bằng giờ đồng hồ Latin: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum” Vần “I” vào giờ đồng hồ Latin thành “J” Một trong những ngôn từ Anh Pháp yêu cầu rất có thể viết là Jesus Nazarenus Rex Judaeorum = Jesus of Nazareth, King of the Jews – Giêsu thành Nazareth, là vua bạn Do Thái.

Xem thêm: Cách Chơi Euro Truck Simulator 2 Online Free, Phiên Bản Online Free


Câu nầy cùng chữ viết tắt INRI bên trên thánh giá bán đến từ bài xích trần thuật cuộc khổ nàn của Chúa Giêsu được ghi trong Kinc Thánh: “Trên đầu Chúa Giêsu, họ treo bảng án cáo giác Chúa rằng “Đây là Giêsu, vua dân Do Thái!” như vào Matthêu 27:37. Chính Philatô vẫn viết với treo bên trên thánh giá chỉ mặt hàng chữ “Giêsu Nazareth là vua dân Do Thái!”. Kinch thánh còn nói: Nhiều bạn Do Thái sẽ đọc được mẫu chữ trên, do địa điểm đóng đinch Chúa Giêsu ngay sát thành phố; và loại chữ trên được viết bởi tiếng Do Thái, Latin với Hy Lạp. Nên các thầy cả lãnh đạo của Do Thái đã đạo đạt cùng với Philasơn rằng: Xin đừng viết “Vua fan Do Thái!”, nhưng mà buộc phải sửa là “Tên nầy từ bỏ dìm mình là Vua dân Do Thái”. Nhưng Philađánh sẽ vấn đáp “Cái gì Ta viết là nói như hoàn thành, ko nạm đổi!” (Gioan 19:19-22).

*
Ý nghĩa của biểu tượng INRI đối với họ từ bây giờ là Chúa Giêsu là vua thật trước tiên những vua, Chúa bên trên những Chúa. do đó lời nói trên lúc đầu được viết để chế nhạo Chúa Giêsu lại đổi mới sự xưng tụng với tôn vinh Chúa Giêsu là vua.

INRI Meaning on the Cross and in the Bible

What does the INRI st& for on a crucifix? The letters INRI are printed on a scroll pinned above the toàn thân of Jesus on most crucifixes. The letters stand for the Latin phrase “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum.” The “I” in Latin becomes a “J” so: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = Jesus of Nazareth, King of the Jews This phrase & the acronym INRI on the cross comes from the passion narratives in the Bible: Over his head they put the charge against hlặng, which read, “This is Jesus, the King of the Jews.” (Matthew 27:37) “Pilate also had “ written và put on the cross. It read, ‘Jesus of Nazareth, the King of the Jews.’ Many of the Jews read this inscription, because the place where Jesus was crucified was near the city; and it was written in Hebrew, in Latin, and in Greek. Then the chief priests of the Jews said khổng lồ Pilate, ‘Do not write, ‘The King of the Jews,’ but, ‘This man said, I am King of the Jews.” Pilate answered, ‘What I have written I have written."” (John 19:19-22) The meaning of this symbol for us today is that Jesus truly is the King of Kings, Lord of Lords. He is our king. So, what was written to mochồng Jesus is now written on the cross to lớn atkiểm tra khổng lồ the truth that Jesus Christ is king!