A review of traffic congestion prediction using artificial

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: A review of traffic congestion prediction using artificial


Câu 1: Internet search engines can help to predict the weather as well as traffic jams in a city.

A. reveal

B. forecast

C. announce

D. expect


Giải chi tiết:

Predict (v): dự đoán

A. reveal (v) tiết lộ

B. forecast (v) dự đoán

C. announce (v) thông báo

D. expect (v) mong đợi

Tạm dịch: Các công cụ tìm kiếm trên Internet có thể giúp dự đoán thời tiết cũng như tình trạng tắc đường trong thành phố.

Xem thêm: Dịch vụ làm bằng lái xe máy trọn gói TpHCM chuyên nghiệp


Câu 2: Ray Kurzweil suggests that exponential technological development will lead to the inevitable rise of artificial intelligence.

A. unrecognizable

B. inapplicable

C. unavoidable

D. invisible


Giải chi tiết:

Inevitable (adj): không thể tránh khỏi

A. unrecognizable (adj): không thể nhận ra

B. inapplicable (adj): không thể áp dụng được

C. unavoidable (adj): không thể tránh khỏi

D. invisible (adj): vô hình

Tạm dịch: Ray Kurzweil cho rằng sự phát triển công nghệ theo cấp số nhân sẽ dẫn đến sự trỗi dậy tất yếu của trí tuệ nhân tạo.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát