Island hopping là gì

Nhỏng một vài bạn đã biết (hoặc chưa biết