Kính Mục Điểm Bns


Bạn đang xem: Kính mục điểm bns

*

Xem thêm: Animu Là Gì - 100+ Animu Ideas In 2020

Cách slàm việc hữu

Di đưa mang đến Vòng xoay Định Mệnh trên khu vực Tàn tích Thủy Oa của bản đồ dùng Hồ lam ngọc

*

Vị trí

Đánh bại Vua Kaari vẫn nhận được Tinc hóa học Vua Kaari để thực hiện tại Vòng quay Định Mệnh

*
Tinch hóa học Vua Kaari

*
Vòng quay Định Mệnh

Nhân

*

Nam

*

Nữ

Long

*

Nam

*

Nữ

Linh

*

Nam

*

Nữ

Thiên

*


*
*

*
*
*