Ksa Là Gì

SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Vật lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Lịch sử SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA
KSA là gì?

KSA hay ASK là từ viết tắt của Knowledge (Kiến thức)– Skills (Kỹ năng) – Attitude (Thái độ hay Phẩm chất). Đây là mô hình năng lực (competency model) được sử dụng rất phổ biến trong quản trị nhân sự nhằm đào tạo và phát triển năng lực cá nhân. Mô hình này đưa ra những tiêu chuẩn nghề nghiệp cho các chức danh công việc trong tổ chức dựa trên ba nhóm tiêu chuẩn chính: Kiến thức chuyên môn, Kỹ năng hành nghề và Thái độ/ Phẩm chất đối với nghề.

Bạn đang xem: Ksa là gì


Tam giác năng lực KSA hay còn gọi là ASK

1. Kiến thức(Knowledge)

Kiến thức được hiểu là những năng lực về thu thập tin dữ liệu, năng lực hiểu các vấn đề năng lực ứng dụng, năng lực phân tích năng lực tổng hợp, năng lực đánh giá. Đây là những năng lực cơ bản mà một cá nhân cần hội tụ khi tiếp nhận một công việc. Công việc càng phức tạp thì cấp độ yêu cầu về các năng lực này càng cao. Các năng lực này sẽ được cụ thể hóa theo đặc thù ngành nghề củatừng doanh nghiệp. Phần kiến thức có thể thể hiện dưới 2 dạng: bằng cấp và các khoá đào tạo hoặc cụ thể hơn là danh sách các kiến thức chi tiết cần phải có.

2. Kỹ năng(Skills) 

Kỹ năng chính là năng lực thực hiện các công việc, biến kiến thức thành hành động.Thông thường kỹ năng được chia thành các cấp độ chính như: bắt chước (quan sát và hành vi khuôn mẫu), ứng dụng (thực hiện một số hành động bằng cách làm theo hướng dẫn), vận dụng (chính xác hơn với mỗi hoàn cảnh), vận dụng sáng tạo (trở thành phản xạ tự nhiên). Nói cách khác, kỹ năng được hình thành khi chúng ta học hỏi, đào tạo sau đó là thuần thục (thực hành) một loại công việc nhất định. Danh sách các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc gồm: kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo…

3. Thái độ/ Phẩm chất (Attitude)

Thái độ/ Phẩm chất thuộc về phạm vi cảm xúc, tình cảm.Nó thể hiện thái độ của cá nhân với công việc, động cơ, cũng như những tố chất cần có để đảm nhận tốt công việc.

Xem thêm: " Bakayaro Là Gì - Bakayaro Có Nghĩa Là Gì

Mô hình KSA đã được ứng dụng phổ biến. Với các nhà tuyển dụng hay doanh nghiệp thì mô hình này được áp dụng hiệu quả để đánh giá ứng viên/ nhân viên.

Đối với cá nhân, mô tả các mục tiêu phát triển của bạn bằng KSA là rất quan trọng. Mô hình này cung cấp cơ sở cho việc xác định các yếu tố còn yếu kém trong công việc cho bạn. Qua đó, bạn biết mình cần tham gia các khóa học nào, phương pháp đào tạo nào để phát huy khả năng đạt được kết quả tốt nhất.

4. Các nghĩa khác

KSA: viết tắt của Kingdom of Saudi Arabia – Vương quốc Ả Rập Xê Út KSA: Mã chứng khoán của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận trên sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE