Lies là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

quý khách sẽ xem: Lying là gì


Bạn đang xem: Lies là gì

*

*

*

Xem thêm: Băng Dã Nhân Vào Trạng Thái Tăng Phòng Ngự Khi Nào? Cách Bỏ Quay Tay ( Thủ Dâm ) Hiệu Quả

*

lie /lai/ danh từ sự nói dối, sự nói hỗn, sự ba hoa, sự dối trá; sự lừa dối, sự lừa gạtlớn give someone the lie: kết tội ai là dối tráa trắng lie: khẩu ca dối vô tội điều tin tưởng không đúng lầm; ước lệ không nên lầmkhổng lồ worship a lie: sùng bái một cái không nên lầmkhổng lồ maintain a lie: gia hạn một ước lệ sai lầmlớn act a lie lừa dối bởi hành độngto lớn give a lie to chứng tỏ là sai; đập rã (luận điệu) hễ từ nói dối; lừa dối nội cồn từ lay, lain nằm, nằm nghỉthe ship is lying at the port: bé tàu thả neo nằm ở bên cảngthe valley lies at our feet: thung lũng nằm tại bên dưới chân chúng tôi (pháp lý) được xem như là hợp lệ, được xem là hợp pháp, được lao lý chấp nhậnthe appeal does not lie: sự kháng án chưa phù hợp lệlớn lie back ngả mình (nghỉ ngơi ngơi)to lớn lie by nằm cạnh, sinh sống bên cạnh để tham gia trữ, nhằm dành dụm; nhằm kia chưa sử dụng đếnkhổng lồ lie down nằm nghỉ Chịu từ trần phụcto lớn lie in sinch nsinh hoạt, sống cữkhổng lồ lie off (hàng hải) nằm cách xa (bờ hoặc tàu khác)lớn lie on (upon) thuộc trách nát nhiệm (của ai)lớn lie out ngủ đêm ko kể trờito lie over hoãnlớn lie under chịuto lớn lie up đi ở nghỉ; ở bẹp ở nệm (trong phòng) (bởi vì ốm) rút về một khu vực kín đáo; tại 1 địa điểm kín đáo đáo (hàng hải) về nằm ở xưởng sửa chữa; bị nockout ra không dùng được nữalớn lie with là Việc của, là quyền của ngủ cùng với, nạp năng lượng ở cùng với (ai)to lie at someone"s heart (xem) heartto lie down under an insult cam Chịu lời chửito lớn lie in one vào phạm vi quyền hạn, trong phạm vi khả năngto lớn lie in wait for (xem) waitlớn lie on the bed one has made (tục ngữ) mình làm bản thân chịuto lớn lie out of one"s money ko được fan ta trả chi phí mang đến mìnhto lớn bởi vì all that lies in one"s power có tác dụng rất là mìnhto find out how the land lies xem sự thể như thế nào, coi tình hình ra saolớn know where one"s interest lie biết rõ lợi cho doanh nghiệp ngơi nghỉ đâu danh từ thực trạng, sự thể, sự tình, tình chũm, viên diện; hướng khu vực ẩn (của thú, chyên ổn, cá...)lie of the land sự thểI want to know the lie of the land: tôi mong mỏi biết sự thể ra saobãi xây dựngnước kiềmLĩnh vực: xây dựngnói dốilie at anchorneo đỗ (định vị)lie groupđội Lilie idlenằm khônglie idleở rỗilie in the roadsnằm ở vũng tàu (tàu)lie keycàng giữlie keykhóa giữ

Động từ bỏ bất phép tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): lie / lay / lain

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): liar, lie, lying


*

lie

Từ điển Collocation

lie noun

ADJ. big, monstrous, (whopping) great He told a whopping great lie! | little | complete, downright, outright That"s a downright lie! | trắng A little White lie is surely excusable. | deliberate | barefaced, blatant, obvious, transparent | elaborate a website of elaborate lies

VERB + LIE tell (sb) | believe sầu, swallow How could she swallow such a blatant lie? | live He lived a lie for thirty years, pretending to lớn be the faithful husb& of two different women living in two different towns.

LIE + NOUN detector

PHRASES a pack/tissue/web of lies

Từ điển WordNet

n.

position or manner in which something is situated

v.

be located or situated somewhere; occupy a certain positionbe lying, be prostrate; be in a horizontal position

The siông xã man lay in bed all day

the books are lying on the shelf

be and remain in a particular state or condition

lie dormant

tell an untruth; pretover with intent lớn deceive

Don"t lie to lớn your parents

She lied when she told me she was only 29

English Slang Dictionary

see marijuana

English Synonym & Antonym Dictionary

lies|lied|lying|lay|lainsyn.: exaggerate fabricate falsify fib recline reposeant.: rise truth