LUMBERJACK LÀ GÌ

(especially in the US và Canada) a person whose job is lớn cut down trees that will be used for building, etc. or to transport trees that have been cut down

Bạn đang xem: Lumberjack là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ motoavangard.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


Of the 11 for whom pertinent data were available, all had been laborers: fishermen, lumberjacks, or farmers.
In the latter, many men, particularly young men, were constantly on the move sầu as they searched for temporary employment as farm hands, lumberjacks, or other kinds of seasonal labor.
Laaksonen is best known for works depicting homomasculine archetypes such as lumberjacks, motorcycle policemen, sailors, bikers, và leathermen.
Thrift store chic is often composed of vintage t-shirts, flannel lumberjack shirts, and worn và torn jeans.
He dressed informally, often wearing a checked flannel lumberjack shirt under an unbuttoned unisize coat.
The boy then turns into a giant lumberjack and bursts through the ceiling, enraged at how many trees stand within the area.
La chasse-galerie (the flying canoe) is a well-known folktale about a group of lumberjacks who make a pact with the devil.
While being raised as a carpenter, lumberjack and farmer, music was very much a part of his household.

Xem thêm:

Các cách nhìn của các ví dụ không thể hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press tốt của những bên trao giấy phép.
*

a large cylinder-shaped object that moves very fast by forcing out burning gases, used for space travel or as a weapon

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn motoavangard.com English motoavangard.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |

B52 CLUB - Cổng game đánh bài uy tín số 1