Mảnh Tinh Vân Bns

Vũ khí Thiên Thạch là vũ khí được upgrade tự trang bị Hổ Phách ở cung cấp 10, 11 hoặc 12. khi chúng ta download vũ khí Hổ Phách cấp cho 10, 11 hoặc 12, chúng ta cũng có thể nâng cấp lên thiết bị Tinh Vân khớp ứng nghỉ ngơi cung cấp 1, 2, 3 tương ứng. lúc upgrade, trang bị Tinch Vân sẽ thốt nhiên chuyển thành vũ khí Thiên Thạch hoặc Sao Băng.


Nguyên liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinc Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinc Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinh Vân 3

Vũ khí Sao Băng cấp 1

Ngulặng liệu

50 Mhình ảnh Tinh Vân200 Kết tinc Linc Thạch50 Kết tinh Nguyệt Thạch30 Đá biến đổi Sương Bạcđôi mươi Mhình họa Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 2

Ngulặng liệu – ví như bạn vẫn cài đặt vũ trang Hổ Phách cung cấp 11

25 Mhình ảnh Tinh Vân200 Kết tinch Linh Thạch50 Kết tinc Nguyệt Thạch30 Đá biến thay đổi Sương Bạc70 Mảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Nguyên ổn liệu – nếu như bạn đã tải khí giới Sao Băng cấp 1

Vũ khí Mãng Xà60 Kết tinch Linh Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc10 Mhình họa Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 3

Nguyên ổn liệu – nếu bạn đang cài khí giới Hổ Phách cung cấp 12

10 Mhình họa Tinc Vân200 Kết tinch Linh Thạch50 Kết tinc Nguyệt Thạch30 Đá biến thay đổi Sương Bạc100 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách800 Vàng

*

Ngulặng liệu – trường hợp bạn vẫn mua vũ trang Sao Băng cấp 2

Vũ khí Bọ Cạp60 Kết tinc Linh Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá chuyển đổi Sương Bạc10 Mảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cung cấp 4

*

Nguyên liệu

Vũ khí Người Tuyết60 Kết tinch Linc Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá thay đổi Sương Bạc10 Mảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 5

*

Nguim liệu

Vũ khí Chiến Thần60 Kết tinch Linh Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc10 Mhình ảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhì sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 6

*

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Naksun60 Kết tinh Linc Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá biến đổi Sương Bạc10 Mảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 7

*

Nguyên liệu

Vũ khí Đại Phong60 Kết tinh Linc Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá thay đổi Sương Bạc1 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinc Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 8

*

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Lồng Đèn60 Kết tinh Linch Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc2 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 9

*

Nguyên liệu

Vũ khí Tuyết Ngọc60 Kết tinh Linc Thạch25 Kết tinch Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc3 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinch Vân5 Đá Vũ khí knhị sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 10

*

Nguyên liệu

Vũ khí Hắc Long60 Kết tinch Linc Thạch25 Kết tinh Nguyệt Thạch5 Đá thay đổi Sương Bạc6 Ngọc Thiên Mệnh10 Mảnh Tinh Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp 11

*

Nguyên ổn liệu

Vũ khí Tbỏ Nộ60 Kết tinch Linh Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá thay đổi Sương Bạc7 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinc Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*

Vũ khí Sao Băng cấp cho 12

*

Nguim liệu

Vũ khí Tbỏ Nộ60 Kết tinch Linh Thạch25 Kết tinc Nguyệt Thạch5 Đá đổi khác Sương Bạc8 Ngọc Thiên Mệnh10 Mhình họa Tinc Vân5 Đá Vũ khí khai sáng30 Vàng

*