MẪU 5-KNĐ TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Mẫu tổng đúng theo chủ kiến nhấn xét của tổ chức triển khai đoàn thể đối với fan xin vào Đảng là biểu mẫu mã được Chi ủy Chi cỗ lập ra nhằm mục đích nhấn xét Review đảng viên dự bị.Bạn đang xem: Mẫu 5-knđ tổng thích hợp ý kiến dìm xét

Tải Mẫu Tổng Hợp Tại Đây Nội dung vào chủng loại 5-KNĐ bắt buộc trình diễn không hề thiếu các đọc tin như: thương hiệu những tổ chức đoàn thể chủ yếu trị – làng mạc hội khu vực fan vào Đảng sinc hoạt, tên chi ủy khu vực cư trú, các ưu điểm yếu. Nội dung cụ thể, mời chúng ta cùng theo dõi và quan sát với mua tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu 5-knđ tổng hợp ý kiến nhận xét

Căn uống cđọng ý kiến nhận xét của ban chấp hành đoàn thể địa điểm công tác làm việc và đưa ra uỷ khu vực cư trú đối với.xin vào Đảng.


*

Mẫu tổng hợp chủ ý thừa nhận xét của tổ chức triển khai đoàn thể so với người xin vào Đảng

Nội dung trong mẫu mã 5-KNĐ đề nghị trình bày không thiếu các thông tin như: tên những tổ chức đoàn thể thiết yếu trị – làng hội chỗ fan vào Đảng sinc hoạt, thương hiệu bỏ ra ủy nơi trú ngụ, những ưu lỗi. Nội dung cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát cùng download tại đây.

Mẫu 1: Ý con kiến dấn xét của tổ chức đoàn thể đối với tín đồ xin vào Đảng

ĐẢNG BỘ……………………..

CHI UỶ…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày…….tháng…….năm………..

Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức triển khai đoàn thể so với fan xin vào Đảng

Cnạp năng lượng cứ chủ ý nhấn xét của ban chấp hành đoàn thể địa điểm công tác làm việc cùng đưa ra uỷ nơi trú ngụ đối với………………………………………………………………xin vào Đảng.

– Tên những tổ chức triển khai đoàn thể chỗ công tác:…………………………………………….

…………………………………………………………….., tổng số có:…………bạn hữu.

– Tên bỏ ra ủy địa điểm cư trú:………………………………………….có:…………đồng minh.

Chi uỷ chi bộ tổng phù hợp các ý kiến nhận xét kia như sau:

Những ưu, yếu điểm chính:

(Về phđộ ẩm chất chủ yếu trị; đạo đức nghề nghiệp, lối sống; năng lực công tác; dục tình quần chúng)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số bằng hữu trong Ban chấp hành đoàn thể vị trí công tác với đưa ra uỷ chỗ cư trú tán thành kết nạp………………………………………………………….vào Đảng là ………… bằng hữu, trong tổng số……………bạn hữu được đặt ra những câu hỏi ý kiến (đạt…….. %).

Số ko tán thành…………..bạn hữu (……….%) cùng với lý do

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

T/M CHI UỶ Bí thỏng (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Mẫu 2: Ý con kiến dấn xét của BCH Công đoàn đối với fan xin vào Đảng

BAN CHẤP.. HÀNH CÔNG ĐOÀN

……………………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: …………….

………, ngày…tháng…năm…

Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của BCH Công đoàn so với Người xin vào Đảng

Kính gửi: CHI BỘ……………………………..

Cnạp năng lượng cứ đọng đề xuất của Chi cỗ ……………………………………………………, Ban chấp hành Công đoàn…………………………………………, có ý kiến nhận xét so với quần chúng: …………………………………………, sinh ngày …/…/……, là Công sum vầy ……………………………., Công đoàn ………….. nlỗi sau:

1. Về phđộ ẩm hóa học chính trị:

……………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Sets Là Gì Trong Tiếng Anh? Nghĩa Của Từ Set Trong Tiếng Việt

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về đạo đức, lối sống:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Về năng lượng công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Về quan hệ với chiếc quần bọn chúng khu vực công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Số các bạn bè vào Ban Chấp hành Công đoàn đống ý kiến nghị thu nạp quần chúng ……………………………………… vào đảng là ……/…… (đạt …… %) so với tổng thể ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn.

Số không ưng ý là … bè bạn với nguyên do ……………………………………………………….

TM.BAN CHẤP. HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

Mẫu 3: Tổng phù hợp ý kiến dìm xét

ĐẢNG BỘ…………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

———————

CHI BỘ……………………………….. ………..…., ngày…mon … năm 20..

TỔNG HỢPhường Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể chủ yếu trị – làng mạc hội vị trí bạn vào Đảng sinc hoạt với đưa ra ủy địa điểm trú ngụ so với fan xin vào Đảng

Căn cứ đọng chủ ý dìm xét của thay mặt đại diện các đoàn thể chủ yếu trị – thôn hội nơi người vào Đảng sinh hoạt cùng đưa ra ủy địa điểm cư trú đối với bạn xin vào Đảng ……………..

Tên các tổ chức triển khai đoàn thể chính trị – làng mạc hội khu vực fan vào Đảng sinh hoạt:……

…………………………………………, tổng số có: ……bạn hữu.

Tên bỏ ra ủy chỗ cư trú: ………………………………….. ………., tất cả …… bạn bè.

Chi ủy Chi cỗ tổng đúng theo những chủ ý dìm xét kia như sau:

Những ưu, lỗi chính:

(Về lịch sử bao gồm trị, chính trị hiện nay; chấp hành công ty trương, con đường lối, chế độ của Đảng, điều khoản của Nhà nước; phẩm chất bao gồm trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, dục tình quần chúng)

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Số bằng hữu thay mặt đại diện các tổ chức chủ yếu trị – làng hội vị trí sinc hoạt cùng chi ủy chỗ cư trú tán thành tiếp nhận quần bọn chúng …………………………………..vào Đảng là …… đồng chí, trong tổng cộng …… bạn hữu được hỏi chủ ý (đạt ……%).

Số không đồng tình …… bằng hữu (chiếm phần ……%) với lý do…………………………