Mẫu Công Văn Thay Đổi Số Tài Khoản Ngân Hàng

Quý Khách đã xem bản rút ít gọn của tư liệu. Xem với cài đặt tức thì bản khá đầy đủ của tư liệu tại trên đây (140.6 KB, 6 trang )

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾTên 1-1 vị/cá nhân:

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sngơi nghỉ chính:

Đơn vị ĐK đổi khác các tiêu chí ĐK thuế nhỏng sau:

Chỉ tiêu (1)

Thông tin đăng ký cũ(2)

tin tức ĐK mới(3)

I. Điều chỉnh thông tin

Các tiêu chí bên trên Tờ khai đăng ký thuế:1. Tên bao gồm thức

2. Địa chỉ trụ sở

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế4. Quyết định thành lập

5. Giấy ghi nhận ĐK ghê doanh6. Đăng ký kết xuất nhập khẩu

7. Ngành nghề kinh doanh chính8. Vốn điều lệ

9. Ngày bước đầu hoạt động ghê doanh10. Loại hình khiếp tế

11. Hình thức hạch tốn kế toán về hiệu quả kinh doanh

Mẫu số: 08-MST (Ban hành hẳn nhiên Thông tư

12. Năm tài chính

13. Thơng tin về đơn vị chức năng chính yếu (phòng ban cung cấp bên trên trực tiếp)

14. tin tức về người thay mặt đại diện theo pháp luật

15. Các các loại thuế bắt buộc nộp

16. Thông tin về những đơn vị gồm liên quan17. Thơng tin khác: Ghi rõ họ với tên, với số điện thoại thông minh liên hệ của Tổng giám đốc,Giám đốc,... cùng kế toán thù trưởng của doanhnghiệp.Quý Khách sẽ xem: Mẫu công văn uống chuyển đổi số tài khoản ngân hàng

Đơn vị/cá nhân khẳng định gần như công bố kê knhì bên trên là hồn tồn đúng đắn với chịu trách nát nhiệm trước lao lý về mọi công bố sẽ khai./.Phần dành cho phòng ban thuế ghi: Chương thơm ... Khoản ...

..., ngày ... tháng ... năm ...

Bạn đang xem: Mẫu công văn thay đổi số tài khoản ngân hàng

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆNHỢPhường PHÁP CỦA NGƯỜI NỘPhường. THUẾ

(Ký, ghi bọn họ tên và đóng góp dấu)

Hướng dẫn:

- Cột (1): tiêu chuẩn trên từng tờ knhị ĐK thuế

- Cột (2): ghi lại câu chữ lên tiếng vẫn kê knhì trong lần ĐK thuế ngay gần nhất

- Cột (3): ghi chính xác tiêu chuẩn ý muốn nắm đổi

Mẫu công văn uống điều chỉnh số tài khoản ngân hàng lên Phịng ĐK gớm doanh?

Đối với chủng loại cơng văn điều chỉnh số tài khoản ngân hàng nộp lên Phòng đăng kýkinh doanh thì cần được tuân thủ theo chủng loại II-1 Thông bốn 01/2021/TT-BKHĐT:

TÊN DOANHNGHIỆP

(4)

Số: Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm ……THÔNG BÁO

Ttốt thay đổi câu chữ đăng ký doanh nghiệpKính gửi: Phịng Đăng ký kết kinh doanh tỉnh giấc, thành thị ………

Tên công ty (ghi bằng chữ in hoa): ...Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ...Số Giấy ghi nhận ĐK sale (chỉ kê khai nếu như khơng có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾST

T Các tiêu chí báo cáo đăng ký thuế

1

tin tức về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê knhì trong trường vừa lòng Giám

đốc (Tổng giám đốc) không hẳn tín đồ đại diện thay mặt theo pháp luật):

Họ cùng tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ...Điện thoại: ...

2

Thơng tin về Kế tốn trưởng/Phú trách rưới kế tốn (giả dụ có)2:

Họ và thương hiệu Kế tốn trưởng/Phú trách nát kế tốn: ...Điện thoại: ...3 Địa chỉ dấn thơng báo thuế:

(5)

Tỉnh/Thành phố: ...Điện thoại: ………Fax (trường hợp có): ... E-Mail (ví như có): ...4 Ngày bắt đầu hoạt động3: …../…../……..

Xem thêm: Guide Singed Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ Và Cách Chơi Singed Tốc Chiến

5

Hình thức hạch tốn (đánh dấu X vào ơ ham mê hợp):Hạch tốn tự do □Hạch toán thù nhờ vào □

6

Năm tài chính:

Áp dụng từ thời điểm ngày .../... đến ngày .../... 4

(Ghi ngày, tháng bắt đầu cùng xong xuôi niên độ kế toán)

7 Tổng số lao động: ...

8 Có hoạt động theo dự án công trình BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M khơng?□ Có □ Khơng

9

Pmùi hương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong bốn hướng pháp)5:

Khấu trừ □Trực tiếp trên GTGT ... □

Trực tiếp bên trên doanh thu ... □Không đề nghị nộp thuế GTGT... □

10

Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

Tên bank Số tài khoản ngân hàng

(6)

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp Giấy xác thực biến đổi câu chữ đăngký kết doanh nghiệp lớn cho doanh nghiệp so với các thông báo thay đổi nêu trên. (Đánh

lốt X vào ơ vng ví như doanh nghiệp mong muốn được cấp Giấy xác nhận gắng đổinội dung ĐK doanh nghiệp).

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu đựng trách nát nhiệm trước quy định về tính chất hợppháp, chính xác với chân thực của câu chữ Thông báo này.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁPLUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Tài liệu liên quan


*

Hệ thống tài khoản kế toán thù vận dụng cho bạn cùng một số trong những ý kiến về câu hỏi vận dụng một số trong những thông tin tài khoản kế toán thù vào Việc hạch tân oán ngân sách phân phối cùng tính giá cả thành phầm của các doanh nghiệp lớn xây đính vào quy trình tiến độ hiện tại na.DOC 18 2 7