On the horizon là gì

on the horizon

1. Literally, on or at the point where the earth and the sky meet. We saw an island on the horizon and started heading toward it.2. By extension, happening or appearing in the near future. Many analysts warned that an economic crash was on the horizon, but none of the world"s governments paid any mind.See also: horizon, on

on the horizon

1.

Bạn đang xem: On the horizon là gì

Lit. appearing at the boundary between the earth và the sky. There is a storm on the horizon.

Xem thêm: Cách Chơi Fgo Trên Bluestack S App Player, Hướng Dẫn Tải Và Cài Game Fate Go Trên Pc

2. Fig. soon lớn happen. Do you know what"s on the horizon? There is some excitement on the horizon, but I can"t tell you about it.See also: horizon, on

on the horizon

Within view, not too far away, as in The analysts see a huge rise in the stock market on the horizon. See also: horizon, on

on the horizon

COMMON If something is on the horizon, it is almost certainly going lớn happen or be done quite soon. The threat of even more violence looms on the horizon. As with so many comtháng diseases, there is no obvious cure on the horizon.See also: horizon, on

on the horizon

just imminent or becoming apparent.See also: horizon, on

on the hoˈrizon

soon lớn happen: The change of government means that there are new developments on the horizon.See also: horizon, onSee also:

Cloud on the horizon

If you can see a problem ahead, you can hotline it a cloud on the horizon.

loom large on the horizon

Idiom(s): loom large (on the horizon)Theme: IMPORTANCEkhổng lồ be of great importance, especially when referring khổng lồ a possible problem, danger, or threat.• The exams were looming large on the horizon.• Eviction was looming large when the students could not pay their rent.

on the horizon

Idiom(s): on the horizon
Theme: TIMEsoon khổng lồ happen.• Do you know what"s on the horizon?• Who can tell what"s on the horizon?
on the front foot on the front line(s) of (something) on the gad on the game on the go on the go, lớn be on the gooch on the good side of on the good side of (someone) on the grapevine on the gravy train on the ground on the heels of on the heels of (someone or something) on the high seas on the high-road khổng lồ Needđắm say on the hip on the home front on the trang chính straight on the home page straight/stretch on the trang chủ stretch on the hoof on the hook on the hook for on the hop on the horizon on the horn on the horns of a dilemma on the horse on the hot seat on the hour on the hour/half-hour on the house on the huh on the hush on the hush-hush on the hustings on the in, be on the increase on the inside on the Internet, notoàn thân knows you're a dog on the jar on the job on the juice on the jump on the junk on the knocker on the lam on the latch on the leading edge on the màn chơi on the lookout for on the hour on the hot seat on the horns of a dilemma on the horizon on the heels of
- Từ đồng nghĩa, biện pháp sử dụng từ tương tự Thành ngữ, tục ngữ on the horizon
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2022 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |

B52 CLUB - Cổng game đánh bài uy tín số 1