Pascal là gì

Ngôn ngữ lập trình Pascal là gì?

Pascal là một ngôn ngữ lập trình cấp cao do giáo sư Niklaus Writh – Trường Đại Học Kỹ Thuật Zurich – Thụy Sĩ khuyến nghị năm 1970 and đặt tên là Pascal để tưởng nhớ nhà toán học, triết học nhiều người biết đến người Pháp: Blaise Pascal.

Bạn đang xem: Pascal là gì

Bài Viết: Pascal là gì

Pascal đc phát triển theo khuôn mẫu của ngôn ngữ ALGOL 60. Wirth đã phát triển một số nâng cao cho ngôn ngữ này như 1 phần của những khuyến nghị ALGOL X, nhưng chúng không đc chấp nhận bởi vậy ngôn ngữ Pascal đc phát triển riêng biệt and cho ra đời vào năm 1970.


*

Những thành phần trong ngôn ngữ lập trình Pascal

1. Những ký hiệu áp dụng trong Pascal

Bất kể một ngôn ngữ lập trình nào rất được thành lập từ một số hữu hạn những ký hiệu. Trong ngôn ngữ Pascal đc thành lập từ những ký hiệu:

Begin, end, var, while, do, {, }, ;, …

And những kí tự a, b, c, d, …, A, B, C, D, …, 1, 2, 3, 4, …

Ngôn ngữ Pascal không sử dụng những ký hiệu của bộ chữ Hy Lạp.

Để thành lập thành chương trình, những ký hiệu phảI tuân theo các quy ước về ngữ pháp and ngữ nghĩa quy cách của Pascal.


a) Danh hiệu (identifiler)

Trong Pascal, để đặt tên cho những biến, hằng, kiểu, chương trình con, ta sử dụng danh hiệu (indentifiler). Danh hiệu trong Pascal quy cách mở đầu phảI là một chữ cái, sau đó có thể là chữ cái, chữ số hau là dấu gạch dướI “_”.

Ví dụ:

Tam X PT_bac_1 Delta Z200

Ví dụ: những biến sau không phảI là danh hiệu

2bien n! Bien x

Trong Pascal danh hiệu không nhận thấy chữ thường and chữ hoa.

Ví dụ: y vớI Y là một. Thanh_Da and THANH_dA là một.

Lưu ý: Các bạn đừng nên đặt danh hiệu trùng vớI danh hiệu của ngôn ngữ and nên sử dụng danh hiệu có tính gợI nhớ để dễ viết and check chương trình, người đọc cũng cảm nhận thấy dễ hiểu.

Ví dụ: Write, Writeln, read, readln, sqrt, integer, real …

b) Từ khoá (key word)

Trong ngôn ngữ có các từ đc dành riêng như là các phần tử tạo ra ngôn ngữ. Vì thế các bạn không đc đặt các danh hiệu trùng với các từ dành riêng này. Người ta thường gọi các từ đó là từ khoá (key word).

Ví dụ: Program, begin, end, while, do, procedure, function, type, var

Từ dành riêng này cũng không nhận thấy chữ thường and chữ hoa.

Xem thêm: Lên Đồ Hò Hẹn Tại 6 Steakhouse Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Steak

Một số từ dành riêng trong ngôn ngữ lập trình Pascal


*

c) Khoảng trắng, dấu chấm phẩy, dấu móc, dấu nháy đơn, toán tử, toán hạng.

Khoảng trắng “ “: Sử dụng để phương thức biệt 2 từ trong chuỗi.Dấu chấm phẩy “;”: Sử dụng sau tên chương trình, sau những câu lệnh. Dấu móc “{ }”: Trong Pascal các gì đặt trong hai dấu móc sẽ là phần ghi chú.Dấu nháy đơn “’”: Sử dụng để bao một chuỗi.Toán tử: Đặt giữa hai toán hạng. Ví dụ: x+2, y=8, 7>3, x=y … vậy +, =, >,


2/ Cấu tạo một chương trình Pascal

Một chương trình trong Pascal gồm những phần khai báo and sau này là thân

của chương trình.

Khai báo ProgramKhai báo UsesKhai báo LabelKhai báo ConstKhai báo TypeKhai báo VarKhai báo những chương trình con (thủ tục hay hàm)Thân chương trình

Thân của chương trình đc mở đầu bằng từ khoá Begin and kết thúc bằng từ khoá End and dấu chấm “.”. Giữa Begin and End. là những phát biểu.

Ví dụ:

Program Chuongtrinhmau;Uses……Label……Const……Type……Var….. (Khai báo tên and kiểu của những biến)Function …End;Procedure …End;Begin…………End.

Đôi khi trong một chương trình Pascal, những khai báo Uses, Label, const, type, Function, Procedure có thể có hoặc không tuỳ theo bài, nếu không sử dụng biến thì cũng không cần khai báo Var (như ví dụ ở bài 1), tuy vậy đa phần những chương trình đều sử dụng khai báo Program, var những biến and thân chương trình.

Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Pascal

Quan trọng nhất khi viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Pascal này là phải định vị đc phần cốt lõi của thân chương trình để giải quyết thành công nhu yếu chỉ ra. Sau này là phần nhập dữ liệu ở đầu chương trình and xuất kết quả ở cuối chương trình. Cuối cùng là thêm phần khai báo, cần sử dụng các biến nào khai báo trong phần Var, đặt tên chương trình trong phần khai báo program.


Ví dụ: Để giảI phương trình cao cấp là phát biểu If vớI trường hợp là những điều kiện a bằng hay khác 0, b bằng hay khác 0. Trong phần lõi thường không có nhập xuất.

Nói tóm lại: Khi viết một chương trình, trước tiên đừng nghĩ tên chương trình là gì, sử dụng những biến nào, khoan nghĩ đến phảI nhập xuất dữ liệu như vậy nào cho bắt mắt, mà phải tập trung đầu tiên vào việc viết phần lõi của chương trình sao cho biểu hiện đúng cách qua giải thuật.

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Pascal Là Gì – Tìm Hiểu Về Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://motoavangard.com Pascal Là Gì – Tìm Hiểu Về Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal