PAY ATTENTION TO NGHĨA LÀ GÌ

⚠️ CHÚ Ý! Bài viết này đang viết về cấu trúc chụ ý! Sự chú ý của doanh nghiệp về kết cấu chú ý đã làm được Hachồng Não crúc ý!! ⚠️

Hãy thuộc Hack Não mày mò về cấu tạo pay attention khổng lồ, để diễn tả sự để ý, vào nội dung bài viết này nhé!


I. Định nghĩa về cấu trúc pay attention to

Cấu trúc pay attention to Có nghĩa là chăm chú cho điều gì.

Bạn đang xem: Pay attention to nghĩa là gì

Trong câu, pay attention to lớn vào vai trò là các rượu cồn từ bỏ. Các dạng của cấu trúc pay attention to

Dạng hiện thời ngôi bố số it: pays attention toDạng thừa khứ đọng đơn: paid attention toDạng phân từ bỏ hai: paid attention to

Ví dụ

Please pay attention to the road when you’re driving.Hãy chú ý mang đến đường đi Lúc cậu lái xe.

People must pay attention to the government’s directive sầu.Mọi người cần chú ý mang đến những chỉ thị của chính phủ nước nhà.

I feel like I’m invisible because no one pays attention to me.Tôi xúc cảm như mình tàng hình ấy vì chưng chẳng ai chăm chú đến tôi cả.

*
*
*
*
*
*
*

For now, I want to focus on my study first.Bây tiếng, tôi hy vọng triệu tập vào cthị xã học tập trước vẫn.

It’s hard lớn focus on the lesson when it’s so boring.Thật khó khăn nhằm triệu tập vào bài học khi mà nó ngán quá à.

Xem thêm: Huy Hiệu Phe Phái Dùng Để Làm Gì? Quốc Hội Hoa Kỳ

I love khổng lồ learn history, but the events are just so lame. How can I focus on them?Tôi ham mê lịch sử vẻ vang mà lại các mốc sự khiếu nại chán thừa là chán luôn á. Làm sao tôi triệu tập nổi?


Lưu ý:Tất cả các kết cấu đều phải có tận cùng luôn luôn là các giới trường đoản cú (khổng lồ, on, of), buộc phải bọn chúng rất nhiều kết hợp với danh trường đoản cú hoặc danh hễ từ.


IV. những bài tập về cấu tạo pay attention to

Bài tập: Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C) đến những câu sau: 1. You should always pay attention ______ personal grooming.

with to lớn for

2. Don’t pay attention ______ Duy, he cries crocodile tears.

to on for

3. You must pay attention ______ this problem before everything.

to on with

4. Pay attention to Nhi’s ______ because she won’t explain it a second time.

saying says said

5. It is bad for us lớn pay attention ______ và ignore other skills.

lớn read reading lớn reading

6. Hang never ______ attention to lớn what Thuy’s saying.

pay paying pays

7. Pay attention to lớn your your ______, or you’ll wake up in the hopital one day.

healthy heal health

8. Pay attention khổng lồ your ______ and emphasis.

intonate intonational intonation

Score =

Đáp án

Kéo thêm nữa là cho tới giải đáp rồi đó!

Nói trước rồi nha! Ngay bên dưới này là câu trả lời đó bạn đọc ơi!

tototosayingto readingpayshealthintonation

V. Kết bài

Qua nội dung bài viết này, Hachồng Não đã giới thiệu mang lại chúng ta cấu tạo pay attention lớn. Theo đó, kết cấu này có nghĩa là chăm chú mang lại điều gì. Chúng ta dùng cấu tạo Lúc mong muốn tín đồ nghe tập trung vào điều gì. Ngoài cấu trúc pay attention to lớn, bọn họ có thêm 3 kết cấu khác đồng nghĩa.