Plunger là gì

a suction device consisting of a cup-shaped piece of rubber on the over of a stichồng, used lớn get rid of things that are blocking pipes

Bạn đang xem: Plunger là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự motoavangard.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một cách sáng sủa.


a device consisting of a cup-shaped piece of rubber on the end of a stichồng, used to lớn remove substances blocking a pipe, esp. in a kitchen or bathroom
Unfortunately, many homeowners unknowingly use sink plungers as nhà vệ sinh plungers with sometimes lackluster effects.
They have the ability to walk up walls và other inclined surfaces due khổng lồ their feet, which resemble plungers.
Lastly, pneumatic plungers catch the slowly descending gondola & allow it lớn settle to the tower base.
Undeterred again, he comes back with plungers on his feet, and starts running up the building after him.
The checkered tile covered walls are adorned with showerheads, while plungers hang from the ceiling along with fces-shaped lights.
The legs inside the tub sometimes have sầu plungers at their base that grip the tub"s surface for stability.
Recent work, however, has led khổng lồ the theory of canalithiasis34 in which calcium carbonate debris floats freely in the posterior canal and has a "plunger" effect when moved under gravity.

Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Slipstream Là Gì ? Tìm Hiểu Công Nghệ Nghĩa Của Từ Slipstream Trong Tiếng Việt

Các ý kiến của những ví dụ ko biểu lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press tốt của những đơn vị trao giấy phép.
*

a large cylinder-shaped object that moves very fast by forcing out burning gases, used for space travel or as a weapon

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập motoavangard.com English motoavangard.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |

B52 CLUB - Cổng game đánh bài uy tín số 1