PRAY LÀ GÌ

Days of Prayer are opportunities lớn discover yourself và deepen your love for God. Each Day of Prayer includes presentations, Mass, và time for personal prayer và reflection. Prayer Days begin at 9:30 a.m. & over by 2:30 p.m. The suggested offering is $50, which includes the program và lunch. For reservations Call 303-688-4198 ext. 122. No deposit is required.

Bạn đang xem: Pray là gì

Winter/Spring 2021

Tuesday January 19, 2021

Paula Sapienza

Discernment: The Basics

The central question in discernment is: in which direction is this inner movement taking me—toward God or away from God? We will explore and pray with the necessary steps in any discernment: awareness, understanding, và response.

Tuesday February 9, 2021

Fr. Vince Hovley, S.J.

Alone or Never Alone?

Together we will continue to probe these revelations: the roots of our unique identity, and our way of worship as our way of life.

Wednesday February 17, 2021

Fr. Ed Kinerk, S.J.

Joy: A Perspective on My Life

Pope Francis has invited us lớn find joy in our lives. We will use his writing, his smile, và the Gospels to lớn show how to lớn take this perspective sầu, even in the midst of suffering and loss.

Friday February 19, 2021

Fr. Hanh Pham, S.J.

Xem thêm: Hướng Dẫn Xem Cấu Hình Máy Tính Có Chơi Được Game Không? ? 2 Trang Web Test Cấu Hình Máy Tính Chơi Game

Maria Đã Chọn Phần Tốt Nhất…!

Bạn chưa phải là người xấu, cũng chẳng vẫn làm những gì không nên mang lại nỗi Chúa nên xa biện pháp bạn. Quý khách hàng vẫn cần mẫn với hồ hết nhiệm vụ từng ngày của một người cha, chị em, bà xã, ông chồng, hoặc bé. Tuy nhiên, trong những bộn bề cuộc sống thường ngày từng ngày, đâu là ưu tiên hằng đầu? Sau phần lớn bận bịu đó, các bạn liệu có còn gì khác và mất gì? quý khách hàng cảm thấy vắt như thế nào vào cuối ngày? Một Ngày Cho Tâm Hồn vào Mùa Chay thiệt cần thiết và bổ ích, giúp đỡ bạn quan sát lại, triết lý mang đến những gì tốt nhất với mãi mãi cho bạn. Một Ngày Cho Tâm Hồn này được mở ra mang đến phần nhiều người có lòng muốn.

Thursday March 11, 2021

Sr. Eileen Currie, M.S.C.

Prayer in this Mysterious Third Age

This period of our lives is profoundly different from all that has gone before. It is quite likely our prayer also will be different. We will ponder this experience & mystery.

Tuesday March 16, 2021

Paula Sapienza

Discernment: Getting Concrete

Discernment first involves discriminating among the mass of interior movements within me to lớn know which are và are not of God. Within this experience, I need further discernment khổng lồ come khổng lồ know concretely in my day-to-day life how God is inviting me khổng lồ live out the fullness of who I am for God & for others. We will share St. Ignatius’ insights inlớn how I can seek to lớn live in this way.

Saturday April 17, 2021

Fr. Ed Kinerk, S.J.

Aging & Finding God

As we advance in years we are more and more aware of the finiteness of our lives. We will examine ways of putting lớn rest our fears and expanding our hopes in finding the fullness of life now và the expectation of infinite joy and happiness lớn come.