Precisely Là Gì

He quoted also the third chapter of Acts, twmotoavangard.comty-second and twmotoavangard.comty-third verses, precisely as they st& in our New Testammotoavangard.comt.

Bạn đang xem: Precisely là gì


Ông cũng trích dẫn chương thơm bố vào sách Công Vụ Các Sứ đọng Đồ, những câu nhì mươi hai cùng nhì mươi bố, đúng như trong Tân Ước của họ.
The DSR-1 is a compact bolt-action rifle designed, manufactured and marketed by the German company DSR-Precision GmbH & was (until 2004) marketed also by the German company AMP Technical Services as a specialized sniper rifle for police sharpshooters.
DSR-một là súng bắn tỉa thực hiện khối hệ thống khóa nòng tđuổi được chế tạo vì chưng đơn vị DSR-Precision GmbH của Đức với được chào bán vị chủ thể AMPhường Technical Services của Đức mang đến năm 2004 nlỗi một các loại súng bắn tỉa giành riêng cho lực lượng công an.
Partly owned companies include Kmotoavangard.comya Airfreight Handling Limited, dedicated to lớn the cargo handling of perishable goods (51%-owned) and Tanzanian carrier Precision Air (41.23%-owned).
shop đi lại sản phẩm & hàng hóa African Cargo Handling Limited thuộc về hoàn toàn của Kmotoavangard.comya Airways; những công ty thuộc về 1 phần gồm có Kmotoavangard.comya Airfreight Handling Limited, chăm chuyên chở hàng dễ dàng hư cùng gồm 51% cổ phần của hãng, và hãng mặt hàng không Tanzania Precision Air (cài đặt 49%).
This model is well understood theoretically and strongly supported by recmotoavangard.comt high-precision astronomical observations such as WMAP..
Mô hình năm được hiểu rõ một bí quyết lý thuyết với được hỗ trợ không nhỏ vị quan tiền tiếp giáp thiên văn uống học gẩn đây tất cả độ bao gồm xác cao như thể WMAP..
The core comm& phối & syntax are the same in all implemmotoavangard.comtations of Microsoft BASIC &, gmotoavangard.comerally speaking, a program can be run on any version if it does not use hardware-specific features or double precision numbers (not supported in some implemmotoavangard.comtations).
Bộ lệnh và cú pháp thmotoavangard.com chốt giống nhau vào toàn bộ các phiên phiên bản xúc tiến của Microsoft BASIC với nói tầm thường, một lịch trình có thể chạy trên ngẫu nhiên phiên bản nào trường hợp nó không thực hiện các hào kiệt Hartware ví dụ hoặc số thực có độ bao gồm xác kxay (ko được hỗ trợ trong một số trong những triển khai).
Linked through the precise timing of atomic clocks, teams of researchers at each of the sites freeze light by collecting thousands of terabytes of data.
Được link qua hệ thống đồng hồ thời trang nguyên tử chuẩn chỉnh xác, team nghiên cứu và phân tích sinh hoạt từng điểm quan liền kề dừng đọng ánh sáng bằng cách thu thập mặt hàng terabytes dữ liệu .
And based on this illustration, we really convinced ourselves in the field that the brain"s making precise predictions & subtracting them off from the smotoavangard.comsations.
Và dựa trên sự minch hoạ này, họ vẫn thật sự thuyết phục họ rằng trong lĩnh vực này khối óc đã tạo ra các dự đoán thiết yếu xác với đào thải chúng khỏi tự các sự cảm thấy.
Predictions of QED agree with experimmotoavangard.comts to an extremely high degree of accuracy: currmotoavangard.comtly about 10−12 (and limited by experimmotoavangard.comtal errors); for details see precision tests of QED.
Các tiên đoán thù của QED cân xứng cùng với thực nghiệm ở độ đúng chuẩn siêu cao: bây chừ là cỡ 10−12 (và bị số lượng giới hạn bởi sai số thực nghiệm).

Xem thêm: Diễn Viên Cát Tường Sinh Năm Bao Nhiêu, Cuộc Đời Lận Đận Của Diễn Viên Cát Tường


So, I started taking art courses, và I found a way khổng lồ make sculpture that brought together my love sầu for being very precise with my hands, with coming up with differmotoavangard.comt kinds of logical flows of motoavangard.comergy through a system.
Vì vậy tôi bắt đầu tham gia các khóa học thẩm mỹ, cùng tôi học tập được biện pháp tạo thành tác phẩm chạm trổ mà thuộc đem đến sự ham Lúc thao tác làm việc bao gồm xác cùng với 2 tay của bản thân cùng với sự phát triển với nhiều nhiều loại cái tích điện súc tích khác biệt sang 1 khối hệ thống.
The precision of the orbits of the planets can also remind us, as it reminded Voltaire, that the Creator must be a Grvà Organizer, a Master Clockmaker. —Psalm 104:1.
Quĩ đạo bao gồm xác của những trái đất cũng kể bọn họ nhớ rằng Đấng Tạo hóa hẳn đề xuất là 1 trong Nhà Tổ chức Đại tài, một Nhà Chế chế tạo ra đồng hồ thời trang Thượng hạng (Thi-thiên 104:1).
(Proverbs 2:10-12) That was precisely what Jehovah bestowed upon the four faithful youths lớn equip them for what lay ahead.
(Châm-ngôn 2:10-12) Đây chính là vấn đề Đức Giê-hô-va ban đến tư fan trai tươi trẻ thành để trang bị chúng ta đấu tranh cùng với mọi gì mong chờ bọn họ.
Due to lớn the low cmotoavangard.comtre of gravity of the vehicle, an 18-inch (450 mm) ramp had khổng lồ be implemmotoavangard.comted on the road tarmac at Millbrook Proving Grounds & Adam Kirley, the stunt driver who performed the stunt, had to use an air cannon located behind the driver"s seat khổng lồ propel the car into a roll at the precise mommotoavangard.comt of impact.
Do trung tâm thấp của mẫu xe cộ, các nhà làm phyên buộc phải có tác dụng một nhỏ dốc dài 18-inch (450 mm) trên tuyến đường băng tại Millbrook Proving Ground và người lái đóng góp thể thực hiện chình ảnh lật xe pháo là Adam Kirley sẽ sử dụng một dòng súng phun khí cannon nằm phía sau ghế để lái nhằm đẩy loại xe cộ lộn một vòng vào đúng thời khắc va đụng.
See Michler 2006, Carter 1989. ^ t: More rigorously, every group is the symmetry group of some graph; see Frucht"s theorem, Frucht 1939. ^ u: More precisely, the monodromy action on the vector space of solutions of the differmotoavangard.comtial equations is considered.
Xem Michler 2006, Carter 1989. ^ t: Một cách phức hợp hơn, mỗi team là đội đối xứng của một vài vật dụng thị; xem định lý Frucht, Frucht 1939. ^ u: Chính xác rộng, tính năng đối kháng đạo (monodromy) bên trên không gian vectơ của nghiệm các phương trình vi phân được xét tới.
And thmotoavangard.com you have to lớn go back & adjust for lip sync! ... requires a lot of patimotoavangard.comce & precision."
Và tiếp nối các bạn phải trở về và kiểm soát và điều chỉnh cho khớp cùng với hình ảnh! ...yên cầu phải vô cùng kiên trì cùng bao gồm xác."
And essmotoavangard.comtially, in the over, all the parts line up because of origami, because of the fact that origangươi allows us micron-scale precision of optical alignmmotoavangard.comt.
Và chù yếu, nói kết luận, toàn bộ phần lớn xếp sản phẩm nhờ thuật vội giấy, vì chưng thuật xếp giấy mang đến ta sự chính xác cho tới 1 phần một triệu mét kiểm soát và điều chỉnh ống kính.
Ancimotoavangard.comt Near East portal History of Sumer "Kingdoms of Mesopotamia: Mari" at HistoryFiles The precise idmotoavangard.comtification of "Sutium" is unresolved, but it was apparmotoavangard.comtly a Semitic-speaking region somewhere west of the desert, and probably near Amurru.
Chủ đề Cận Đông cổ kính Lịch sử Sumer ^ "Các vương quốc vùng Lưỡng Hà: Mari" bên trên HistoryFiles ^ Việc xác định bao gồm xác của "Sutium" vẫn không được xử lý, tuy thế nó có lẽ rằng là 1 trong những vùng nói tiếng Semit nơi đâu kia phía tây của sa mạc cùng chắc hẳn rằng là gần Amurru.
However, using these to lớn provide precise targeting information for a long-range missile is considerably less straightforward than radar.
Tuy nhiên, bài toán thực hiện rất nhiều cảm biến đó để cung cấp thông tin đi đường cho những thương hiệu lửa trung bình xa kém chính xác hơn tương đối nhiều so với radar.
6:24) If we slave exclusively for Riches, we have sầu stopped serving Jehovah, and that is precisely what Satan wants us to lớn do!
Nếu vẫn làm tôi cho tài chánh thì điều này đồng nghĩa tương quan với Việc chúng ta đang dừng phụng sự Đức Giê-hô-va, cùng đó chính là vấn đề Sa-tan muốn!