Prob là gì

quý khách hàng sẽ coi bản rút gọn gàng của tư liệu. Xem với tải ngay lập tức bạn dạng đầy đủ của tài liệu trên đây (95.87 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Prob là gì

Coefficient (Hệ số hồi quy), trên đây đó là các tsay đắm số ước chừng alpha nón với beta mũ của tsi số toàn diện và tổng thể,không biết altrộn với beta . 1. R-squared: Hệ số khẳng định R2 Hệ số xác minh. Trong 100% sự biến động của vươn lên là phụ thuộc vào Y thì gồm từng nào % sự dịch chuyển là vì những trở nên tự do X ảnh hưởng còn sót lại là vì sai số. 2. S.E of regression = Độ lệch chuẩn của không đúng số hồi quy 3. Sum squared resid = RSS 4. Log Likehood : (Ln hàm hòa hợp lý) 5. F-statistic = Trị những thống kê F F: Trị số F-Fisher sử dụng làm cho căn cứ để chu chỉnh độ tin tưởng về phương diện kỹ thuật (thống kê) của toàn thể phương thơm trình hồi quy. 6. Prob(F-statistic) = Giá trị p của F 7. Mean dependent var = Giá trị mức độ vừa phải của vươn lên là dựa vào 8. S.D. dependent var = Độ lệch chuẩn của vươn lên là phụ thuộc 9. Akaike info criterion : Tiêu chuẩn Akaike 10. Schwarz criterion : Tiêu chuẩn chỉnh Schwarz 11. Durbin-Watson stat : Thống kê Durbin-Watson Ta chỉ tập trung so với những phát triển thành sau qua ví dụ mẫu:BƯỚC 1: Lập quy mô hồi quy mẫu bằng phương pháp viết phương thơm trình và chất vấn tính cân xứng của tế bào hìnhDạng phương trình hồi quy:Y = β1 + β2 * x2 +

Xem thêm: Luật Chơi Blackjack Cách Chơi Blackjack Từ A, Blackjack Là Gì

β3 * x3+ β4 * x4 + β5 * x5Với Y là biến phụ thuộc x2 , x3 , x4, x5 là những biến đổi ko phụ thuộc βmột là hằng sốNhận xét- Hệ số khẳng định R2 = 0,683879 tức thị quy mô giải thích tương đối xuất sắc sự đổi khác của biến hóa nhờ vào WAGE.- Giá trị kiểm nghiệm F-statistic = 18,60476 > Fα(k-1,n-k) = F0,05(5,43) = 2,432236472 ( tra bảng Fisher với khoảng ý nghĩa sâu sắc 0,05% nên quy mô kiểm định là phải chăng.- Sai số tiêu chuẩn chỉnh S.E. of regression = 385,0953, quý giá vừa phải của biến chuyển phụ2trực thuộc WAGE là Mean dependent var = 18trăng tròn,204.- Giá trị p-value của các biến hóa lý giải đầy đủ nhỏ hơn 0,05 đề nghị độ cân xứng của những vươn lên là hòa bình là tốt nhất có thể.+ Kết luận: Mô hình tương xứng tại mức độ kháPhần này ta nhấn xét xem những nhân tố x2, x3, x4, x5 ( ví dụ: chi phí, unique các dịch vụ ) bao gồm tác động mang lại Y ( lợi nhuận ) hay là không. Thông thường, fan ta đối chiếu với tầm ý nghĩa là 0,05 ( em tra bên bảng chạy hồi quy SPSS ô Sig. )BƯỚC 2: Phát hiện hiện tượng kỳ lạ từ bỏ đối sánh tương quan ( theo mô hình hồi quy SPSS )
Xét trả ttiết H0 : Không gồm từ tương quan dương hoặc âm.Từ kết quả hồi quy mô hình bằng SPSS ta có:d = ∑∑−−221)(iiieee= 1.783506với n=38 ; 5%α=k = 4⇒k' = 4 - 1= 3Tra bảng ( có đi cùng trong mail ) ta có:Ld=1.503 dU
= 1.696 dU d 4 – dU  1.696 U U Do kia theo quy tắc kiểm nghiệm thì ta không chưng quăng quật H0 ⇒Mô hình không có tự đối sánh dương hoặc âm.BƯỚC 3: Nhận xét hiện tượng kỳ lạ nhiều cùng tuyếnNhận thấy Prob(F-statistic) = 0,002112 luận quy mô hồi quy prúc này vĩnh cửu. Vậy thực sự bao gồm hiện tượng cộng đường giữa 2 đổi thay này. R-squared = 0,180368 = 18,04% cho biết 18,04% sự chuyển đổi của biến này vày vươn lên là cơ giải thích, sự cộng tuyến thân 2 vươn lên là chủ quyền này tại mức chấp nhận được.3