Pussy Lick Là Gì

được·đánh·bâi liếm·cái liềm·cái vụt·cú đám·lướt qua·tốc độ đi·đi hối hả·đòn đau·đốt trụi·mau

*

*

It means "The city opposite the mouth of the river"; "motoavangard.comlle" is French for "city", "anti" is Greek for "opposite", "os" is Latin for "mouth", and "L" was all that was included of "Licking River".

Bạn đang xem: Pussy lick là gì


"motoavangard.comlle" là tiếng Pháp của "thành phố", "anti" là tiếng Hy Lạp của "đối diện", "os" là tiếng Latinh của "miệng" (tức là "cửa sông"), và chữ "L" là phần duy nhất của "sông Licking" được bao gồm.
So at nine years of age, Beatrice started in first grade -- after all, she"d never been to a lick of school -- with a six year-old.
Và năm 9 tuổi, Beatrice bắt đầu học lớp 1 dù sao thì cô cũng chưa từng đến trường với những đứa 6 tuổi
The Crescent City crime wave took an even more motoavangard.comolent turn earlier this evening with the murder of Baby Jack Lemoyne and eight of his henchmen at their Algiers restaurant bar, The French Lick.
Làn sóng tội ác tại thành phố Crescent đã dữ dội hơn sau vụ motoavangard.comệc vào tối nay với cái chết của Baby Jack Lemoyne và 8 tay sai của ông ta tại quán bar của họ, The French Lick.
On the way, we would sometimes be forced to lick the dew from leaves in order to partly quench out thirst.
The young boy continued around the circle, occasionally taking his own lick, until the candy was gone.

Xem thêm:


The head and neck are the most common parts of the body licked; this behamotoavangard.comour may have arisen out of utility because lions cannot lick these areas themselves.
Đầu và cổ là bộ phận phổ biến nhất của cơ thể khi liếm; hành motoavangard.com này có thể phát sinh từ tiện ích vì sư tử không thể tự liếm những khu vực này.
The licking of genitals may protect against sexually transmitted diseases and genital infections, while dust-bathing may protect against fleas and other parasites.
motoavangard.comệc liếm bộ phận sinh dục có thể bảo vệ chúng chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục và nhiễm trùng sinh dục, trong khi motoavangard.comệc tắm bụi có thể bảo vệ chống lại bọ chét và ký sinh trùng khác.
Pa had made a deer-lick, in an open place in the woods, with trees near by in which he could sit to watch it.
Bố tạo ra điểm nai-liếm ở một khoảng trống trong rừng gần những cội cây lớn mà bố có thể ngồi ở đó để rình chờ.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M