QUY CỦ LÀ GÌ

Nét chữ là nết bạn. Viết đúng cùng biết gìn dữ gìn sựtrong sạch của giờ đồng hồ Việt là diễn tả ý thức của công dân đối với chữ viết dântộc.
Quy củ là gì? Quy phạm là gì? hầu hết các bạn chắc hẳn rằng nghequen thuộc lắm nhưng mà mà nhằm phân tích và lý giải rõ thì có lẽ là không nhiều tín đồ biết rõ. Vậy thì các bạn đọctiếp để lần sau còn có dòng mà ba hoa thuộc người không giống nhé