QUY CỦ LÀ GÌ

Nét chữ là nết người. Viết đúng và biết giữ gìn sựtrong sáng của tiếng Việt là thể hiện ý thức của công dân đối với chữ viết dântộc.
Quy củ là gì? Quy phạm là gì? Nhiều bạn chắc là nghequen lắm nhưng mà để giải thích rõ thì có lẽ là ít người biết rõ. Vậy thì bạn đọctiếp để lần sau còn có cái mà chém gió cùng người khác nhé