QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ PDF

Trọn cỗ luật lệ đánh dấu trọng âm giờ anh tương đối đầy đủ theo hệ thống dễ dàng nhớ nhât. Trọng âm là gì quy tắc tấn công cùng bài bác tập trọng âm chuẩn chỉnh xác.

Bạn đang xem: Quy tắc đánh trọng âm tiếng anh đầy đủ pdf

Tải bài xích này bằng phiên bản PDFTải Xuống

TRỌN BỘ QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM TIẾNG ANH DỄ NHỚ NHÂT


*

QUY TẮC 1: Đa số những Danh từ bỏ với Tính từ bỏ 2 âm máu có trọng âm bao gồm nhấp vào ÂM 1

(điều kiện là: phải ghi nhận chắc chắn từ bỏ như thế nào là DANH từ bỏ giỏi Tính từ)


– ‘complex

* Nhưng có tương đối nhiều nước ngoài lệ – bởi còn dựa vào Cấu Tạo Từ cùng yêu cầu theo Quy tắc 11 nữa – nênchỉ lấy làm cho xem thêm với xem xét lại Quy tắc 11:ma’chine, can’teen, co’rrect,

QUY TẮC 2: Đa số những Động trường đoản cú với Giới trường đoản cú 2 âm tiết bao gồm trọng âm thiết yếu bấm vào ÂM 2:

(điều kiện là: phải biết chắc chắn từ bỏ như thế nào là Động từ bỏ ; cùng đề nghị vậy hết các Giới từ thông dụng)

– en’joy

– co’llect


*

– a’llow

– main’tain

– a’mong

– bet’ween

– a’side

* Nhưng có khá nhiều ngoại lệ – vì chưng còn phụ thuộc Cấu Tạo Từ với đề nghị theo Quy tắc 11 nữa – nên

chỉ mang làm cho tìm hiểu thêm cùng xem lại Quy tắc 11:

‘under, ‘offer, ‘happen , ‘answer , ‘enter , ‘listen , ‘open, ‘finish, ‘study, ‘follow…

QUY TẮC 3: Với những trường đoản cú tất cả chứa: a any/ some teen/y ow

Các từ bỏ 2 âm máu bắt đầu bởi “a” cùng sau nó là một trong những Phú Âm hoặc 2 phụ âm giống như nhau (-ll, –

pp, -ss …) thì trọng âm hay vào âm ngày tiết thiết bị 2:

(cùng với ĐK nó yêu cầu phát âm là âm /ə/)

– a’bout

– a’gree

– a’gain

– a’llow

– a’ppoint

– a’ssign

các từ ghnghiền cùng với ANY cùng SOME đứng nghỉ ngơi đầu có trọng âm lâm vào cảnh ANY với SOME

– ‘anywhere


– ‘somehow

Các trường đoản cú chỉ SỐ LƯỢNG thừa nhận trọng âm vào thiết yếu âm – TEEN, và đang trọng âm sinh sống từ trên đầu tiên

nếu như dứt bằng đuôi – Y:

– thir’teen

– four’teen

– ‘twenty

– ‘thirty

Các tự gồm đuôi -OW – quanh đó theo luật lệ nghỉ ngơi bên trên – thường không có trọng âm vào đuôi

này mà lại sống những âm còn lại. (với ĐK phiên âm của chính nó là /əʊ/)

– ‘shallow ‘hollow ‘borrow ‘follow

* ngoại trừ: be’low

QUY TẮC 4: Các từ bỏ tận thuộc bởi những ĐUÔI SAU ĐÂY sẽ có trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm NGAY TRƯỚC nó.

-ety (so’ciety)

-ity (natio’nality)

-ion / -tion (invi’tation)

-sion (pre’cision)

-cial (arti’ficial)

-ious (in’dustrious)

-eous (cou’rageous)

-ian (li’brarian)

-ior (su’perior)

-iar (fa’miliar)

-ience (ex’perience)

-iency (e’fficiency)

-ient (con’venient)

-ier (‘premier)

-ial (arti’ficial)

-ical (his’torical)


-ible (incompre’hensible)

-ic (his’toric) ) (ngoại trừ: ‘politic, ‘arabic, a’rithmetic, ‘catholic)

-ics (aero’nautics) (ngoại trừ: ‘politics)

-logy (bi’ology)

-sophy/ -metry (phi’losophy , ge’ometry

-graphy / -grapher (ge’ography / pho’tographer)

-ance (‘entrance)

-ish (de’molish)

QUY TẮC 5: DANH TỪ GHÉPhường thông thường sẽ có trọng âm rơi vào ÂM 1:

– ‘raincoat (áo mưa) = rain + coat

– ‘teacup (ly trà) = tea + cup

– ‘film-maker (nhà có tác dụng phim) = film + maker

– ‘bookcửa hàng (hiệu sách) = book + shop

– ‘snowstorm (bão tuyết) = snow + storm

QUY TẮC 6: cùng với TÍNH TỪ GHÉP:

* Nếu Tính tự ghnghiền bao gồm từ đầu là 1 trong những DANH TỪ thông thường có trọng âm rơi vào cảnh ÂM 1.

‘home-siông xã (ghi nhớ nhà) = trang chính + sick

‘car-sick (say xe) = car + sick

‘praiseworthy (đáng khen) = praise (sự khen ngợi) + worthy (xứng đáng)

‘lightning-fast (nhanh khô nhỏng chớp) = lightning (chớp) + fast (nhanh)

* Nếu Tính Từ Ghép cơ mà tự trước tiên là tính từ bỏ tốt trạng từ bỏ hoặc dứt bởi VP2 thì

trọng âm thiết yếu lại thừa nhận ngơi nghỉ trường đoản cú thứ hai.

bad-‘tempered (nóng tính) = bad + tempered

short-‘sighted (cận thị, thiển cận) = short + sighted

well-‘informed (cung cấp thông tin tốt) = well + insize.


QUY TẮC 7: ĐỘNG TỪ GHÉP và TRẠNG TỪ GHÉP.. bao gồm trọng âm chủ yếu bấm vào từ máy 2:

ill-‘treat (ngược đãi) = ill (xấu) + treat (đối xử)

down’stream (ngược dòng) = down (đi xuống) + stream (dòng)

QUY TẮC 8: các trường đoản cú xong bằng: – ATE, – CY, -TY, -PHY, -GY, -AL

* Nếu nằm trong từ bỏ có 2 âm ngày tiết thì trọng âm nhấp vào tự lần đầu tiên. ‘foggy ‘fancy

* Nếu ở trong từ tất cả 3 âm ngày tiết hoặc nhiều hơn thế 3 âm máu thì trọng âm bấm vào âm 3 từ cuối lên

tức là bí quyết các đuôi này 1 âm = TRỌNG ÂM + 1 âm nữa + 5 ĐUÔI NÀY.

com’municate e’mergency ‘certainty phy’losophy tech’nology traditional

* Ngoại trừ: ‘accuracy , ‘intimacy

QUY TẮC 9: Các tự tận thuộc bằng những ĐUÔI SAU thì trọng âm dấn làm việc CHÍNH NÓ:

–ade (lemo’nade)

-ee (guaran’tee)

-ese (Chi’nese)

-eer (pion’eer)

-ette (ciga’rette)

-oo (bam’boo)

-oon (after’noon)

-ain (giả dụ là Động từ) (main’tain)

-esque (pictu’resque)

-aire (millio’naire)

-mental / -mentary (environ’mental , docu’mentary)

-ever (when’ever)

– self/ selves (my’self, them’selves)

-sist (in’sist)

-vent (e’vent)


QUY TẮC 10: Đa số TIỀN TỐ với HẬU TỐ ko có tác dụng chuyển đổi địa chỉ trọng âm của TỪ GỐC

– ‘happy => un’happy

– ‘courage => dis’courage

– de’velop => de’velopment

– at’tract => at’tractive

* các TIỀN TỐ thịnh hành trực thuộc dạng này:

in- (im-, il-, ir-), un-, dis, de-, non-, en-, re-, over-, pre-, under-

* các HẬU TỐ phổ cập thuộc dạng này:

-ful, -less, -able, -al, -ous, -ly, -er/or/ant/ist, -ish, -ive sầu, -ise/-ize, ment, -ness, -ship,-hood.

***** LƯU Ý !

Các luật lệ tiếp dưới đây tương quan đến PHIÊN ÂM – chỉ dành riêng cho các bạn đã rành phiên âm.

tức là: nếu như chú ý từ: COMPUTER

thì biết nó là: /kəmˈpjuːtə(r)/ – đưa cầy là: cơm-píu-tờ

=> chúng ta yếu hèn phiên âm tốt trường đoản cú vựng yếu ớt chắc chắn rằng KHOAI !

Thuật Ngữ Phiên Âm

* Nguyên ổn Âm Ngắn

– gồm 2 âm công ty yếu:

/ə/ (phát âm là Ơ) /i/ (hiểu là i – nlắp hơi)

* Ngulặng Âm Dài:

/iː/ /ɔː/ /ɑː/ /ɜː/ /uː/

* Ngulặng Âm Đôi:

/eɪ/ /aɪ/ /əʊ/ /ɔɪ/ /aʊ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə/

* Prúc Âm:

/p/ /t/ /d/ /k/ /b/ /g/ /f/ /s/ /z/ /ʃ/ /h/ /v/

/r/ /m/ /θ/ /ð/ /n/ /l/ /ʒ/ /dʒ/ /ŋ/ /tʃ/ /w/ /j/

(tất yêu kịp giải đáp vạc âm – đành theo kinh nghiệm tay nghề của lũ em thôi)

QUY TẮC 11: Những âm không có hoặc thảng hoặc Khi có trọng âm:

* Âm /ə/ KHÔNG BAO GIỜ có Trọng âm.

– about /əbaʊt/ => chắc chắn là âm 2

* âm /ɪ/ luôn luôn dường trọng âm cho những âm khác (quanh đó âm /ə/)

– happy /hæpi/ => chắc chắn rằng âm 1.

+ Lúc có 2 giỏi nhiều âm /ɪ/ đi cùng cả nhà thì âm đầu luôn luôn ưu tiên nhấn trọng âm.

– visit /ˈvɪzɪt/

– finish /ˈfɪnɪʃ/

=> phần lớn Danh tự với Tính từ tất cả âm đầu là 1 trong 2 âm này thì trọng âm đang rơi vào cảnh âm 2

chúng không theo Quy tắc 1.

– correct /kəˈrekt/

– police /pəˈliːs/

– tài khoản /əˈkaʊnt/

=> Tương từ bỏ cùng với Động trường đoản cú – trường hợp âm 2 là một trong 2 âm này thì trọng âm vẫn rơi vào cảnh âm 1

bọn chúng không áp theo phép tắc 2.

Xem thêm: Tỳ Âm Dương Sư Onmyoji - Âm Dương Sư: Hướng Dẫn Ibaraki Douji

enter /ˈentə(r)/

practise /ˈpræktɪs/

open /ˈəʊpən/

QUY TẮC 12: cùng với Động từ 3 âm tiết:

* Trọng âm rơi vào tình thế ÂM 1 nếu: âm cuối là Nguyên Âm Dài tốt Nguyên Âm Đôi cùng âm

tiết thứ hai là Ngulặng Âm Ngắn thêm.

– exercise / ‘eksəsaiz/ – chấm dứt = nguan tâm đôi, âm 2 là nguyên âm ngắn thêm.

– compromise /ˈkɒmprəmaɪz/ – kết thúc = nguan tâm song, âm 2 là nguan tâm ngắn.

+ Ngoại trừ: entertain /ˌentə(r)ˈteɪn/ – nó theo hình thức âm 3 dưới.

* Trọng âm lâm vào tình thế âm 2: trường hợp âm cuối là một Nguim Âm ngắn thêm hoặc chấm dứt là một Prúc Âm

hoặc không có phú âm thì trọng âm lâm vào tình thế âm 2.

– encounter /iŋ’kauntə/ – âm ngắn thêm và hoàn thành không có prúc âm.

– determine /di’t3:min/ – âm /n/ là âm ngừng câu

* Trọng âm rơi vào âm 3 nếu: âm cuối ngừng vì 2 prúc âm:

– comprehover /ˌkɒmprɪˈhend/ – ngừng = 2 phụ âm /nd/

QUY TẮC 13: Với Danh trường đoản cú cùng Tính trường đoản cú 3 âm ngày tiết.

* Trọng âm lâm vào cảnh ÂM 1 nếu:

+ Nếu âm thứ 3 đựng nguyên lòng ngắn và âm thứ 2 cũng cất nguan tâm ngắn thêm ; hoặc âm

cuối xong xuôi = 2 phụ âm ; hoặc âm cuối là 1 âm dài (loại này còn có vài ba nước ngoài lệ)

– emperor / `empərə/ , contrary /ˈkɒntrəri/ – âm 2 cùng âm 3 là nguyên âm nlắp.

– architect /ˈɑː(r)kɪˌtekt/ – âm 3 gồm 2 phụ âm /kt/

– exercise /ˈeksə(r)saɪz/ – âm cuối là âm dài

+ Nếu âm 2 là nguyên lòng ngắn và âm 1 không phải nguan tâm ngắn:

– atmosphere /ˈætməsˌfɪə(r)/ – âm 2 là nguan tâm ngắn

– habitat /ˈhæbɪtæt/ – âm 2 là nguyên âm ngắn

* Trọng âm rơi vào tình thế ÂM 2 nếu:

+ Nếu nguan tâm đầu là một nguyên âm ngắn và âm 2 chứa nguan tâm nhiều năm hay nguyên âm song ;

hoặc ví như âm máu cuối tất cả nguyên âm nlắp tốt nguan tâm song và âm thứ hai chứa nguim âm

nhiều năm giỏi nguyên lòng đôi thì trọng âm rơi vào âm 2 ;

– banamãng cầu /bəˈnɑːnə/ – âm đầu là âm ngắn thêm và âm 2 là âm dài.

– diaster / di`za:stə/ – âm cuối là nguyên lòng ngắn và âm thứ 2 là nguyên lòng dài

+ Nếu âm máu cuối cất một nguyên lòng ngắn thêm hoặc /əu/ với âm ngay lập tức trước đó chứa một nguyên

âm dài hoặc nguyên lòng song hoặc hoàn thành vì hai prúc âm thì trọng âm đang đưa quý phái âm tiết

sản phẩm công nghệ nhì này.

– disaster /di’zɑ:stə/ – âm cuối là âm ngắn và âm 2 là âm dài

– potato /pə`teitəu/ – âm cuối và âm thứ hai là nguan tâm song /ei/ và /əu/

– mosquito /mɒˈskiːtəʊ/ – âm 2 là nguyên lòng dài với âm cuối là âm đôi

QUY TẮC 14: nguyên tắc này sẽ không thiết yếu thống lắm, tuy vậy cũng rất có thể dùng khi “túng vượt làm cho liều”

Một số Tính Từ với Danh tự 4 âm ngày tiết – trừ Lúc nằm trong những phép tắc vẫn nói ở trên – thường xuyên có

trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm 2:

– e’conomy

– sig’nificant

– in’telligent

QUY TẮC 15: NHỮNG NGOẠI LỆ

* Có nhiều cái không kiếm ra luật lệ hoặc bọn chúng là ngoại lệ của các nguyên tắc trên thì ta cho vào

đây. Có các chiếc vày THUẬN MIỆNG nữa !

Cái này TỰ NẠP thôi. Nhiều cái yêu cầu TỰ NHỚ theo cách riêng của mình.

‘understatement – không theo phép tắc 10

‘admirable /ˈædm(ə)rəb(ə)l/ – không theo quy tắc 10 không

tra phiên âm là lần khần nó bị trở nên âm.

‘previews – không tuân theo quy tắc 10

underground – không tuân theo phép tắc 10

‘agriculture – biết nuốm !

‘supervisor – biết chũm !

BÀI TẬP

Cđọng có tác dụng 5 câu lại tra đáp án 1 lần. khi coi giải đáp lưu giữ trở về những quytắc để nhớ lâu bền hơn.