Racket Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Racket là gì

*
*
*

racket
*

racket /"rækit/ danh từ (như) racquet tiếng ồn ào; cảnh om sòm huyên náoto pick up a racket; to make a racket: làm om sòm cảnh ăn chơi nhộn nhịp, cảnh ăn chơi phóng đãng, lối sống trác tánga center of racket and dissipation: khu ăn chơi trác tángto go on the racket: thích ăn chơi phóng đãng (từ lóng) mưu mô; mánh lới, thủ đoạn làm tiền cơn thử tháchto stand the racket: vượt qua cơn thử thách; chịu lấy hậu quả nội động từ làm ồn; đi lại ồn ào chơi bời phóng đãng; sống trác táng
Lĩnh vực: xây dựngvợtbịp bợmlừa đảosự lường gạtsự tống tiềnthủ đoạn làm tiền
*

Xem thêm:

*

*

racket

Từ điển Collocation

racket noun

1 noise

ADJ. appalling, frightful, hellish, terrible

VERB + RACKET make Do you kids have to make such a terrible racket?

PREP. above/over the ~ He had to shout over the racket.

2 illegal way of making money

ADJ. drugs, extortion, protection, smuggling

VERB + RACKET set up He set up a protection racket and demanded thousands of pounds from local shopkeepers. | control, operate, run | be involved in

PREP. in a/the ~ the other people in this racket | ~ in a racket in stolen goods

Từ điển WordNet


n.

a loud and disturbing noise

v.

make loud and annoying noiseshit (a ball) with a racket

English Synonym and Antonym Dictionary

rackets|racketed|racketingsyn.: ado commotion din dishonesty disturbance fracas fraud fuss hubbub noise row rumpus stir swindle tumult uproar

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu