Rare Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Rare là gì

*
*
*

rare
*

rare /reə/ tính từ thi thoảng, thi thoảng có, không nhiều cóa rare plant: một nhiều loại cây hiếma rare opportunity: thời cơ hiếm córare gas: (hoá học) khí hiếmrare earth: (hoá học) khu đất hiếm loãngthe rare atmosphere of the mountain tops: không khí loâng bên trên đỉnh núi khôn xiết quý, tốt nhất, vô cùng ngon, rất vui...to lớn have a rare time (fun): được thừa hưởng 1 thời hạn vô cùng vui tính từ (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) tái, xào còn tương đối sống, rán còn lòng đàorare beef: bò táirare beefsteak: che đầu năm còn lòng đào
hiếmrare earth: đất hiếmrare earth element: nguim tố đất hiếmrare earth metal: sắt kẽm kim loại đất hiếmrare gas: khí hiếmrare gas tube: đèn khí hiếmLĩnh vực: xây dựngthảng hoặc cóthi thoảng cóítlòng đàotáirare egg: trứng luộc táirare coinschi phí kim loại khan hiếmrare eggtrứng chần

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): rarity, rare, rarefied, rarified, rarely


*

Xem thêm:

*

*

rare

Từ điển Collocation

rare adj.

VERBS be, seem | become, get | remain

ADV. decidedly, distinctly, especially, exceedingly, exceptionally, extremely, particularly, surprisingly, very | increasingly | comparatively, fairly, pretty, quite, rather, relatively, somewhat | enough, sufficiently The stamps were not rare enough to lớn be interesting.

Từ điển WordNet


adj.

not widely known; especially valued for its uncommonness

a rare word

rare books

recurring only at long intervals

a rare appearance

total eclipses are rare events

not widely distributed

rare herbs

rare patches of green in the desert

(of meat) cooked a short time; still red inside

rare roast beef


English Synonym & Antonym Dictionary

rarer|rarestsyn.: infrequent peculiar scarce sparse uncommon unusualant.: dense ordinary