REALLY LÀ GÌ

Theo Macmilan Dictionary, really có thể cần sử dụng nhỏng một trạng tự (đi cùng động tự, tính từ hoặc trang tự khác), trạng tự bổ nghĩa câu hoặc thán từ.

Bạn đang xem: Really là gì

Ví dụ:

Trạng từ:

(đi với động từ) Do you really love sầu her?

(đi trước tính trường đoản cú hoặc trạng từ) She’s a really nice person. / I played sentence adverbwell on Saturday.

Xem thêm: Xf Là Gì ? Bônđachuc X

Trạng tự bổ nghĩa câu: (sản xuất thành một mệnh đề hoặc một câu) Really, it isn’t important. Thán từ: ‘I don’t care what you think.’ ‘Well, really!’

Vậy really nghĩa là gì?


Nghĩa của trường đoản cú really là gì?

Nghĩa của tự really với các cách sử dụng vào giờ Anh

Really tức thị gì được hiểu theo một số biện pháp sau:

1. Nhấn khỏe khoắn trạng tự hoặc tính từ bỏ (= very, very much)

Ví dụ:

I’m really hungry. (Tôi siêu đói) some really useful information (một số trong những đọc tin rất hữu ích) It all went really well. (Mọi thứ đã diễn ra siêu tốt) This is a really nice place. (Đây là một chỗ hết sức đẹp) She really enjoys working with young children. (Cô ấy vô cùng thích hợp thao tác làm việc với ttốt nhỏ) We’ve all been working really hard. (Chúng tôi vẫn làm việc rất chăm chỉ chỉ)

2. Nhấn khỏe khoắn điều bạn nói hoặc một chủ kiến chúng ta gửi ra

Ví dụ:


I really want to go trang chính now. (Tôi thiệt sự muốn về bên tức thì bây giờ). I want khổng lồ help—I really vì. (Tôi ý muốn giúp, thiệt sự đấy) You really need to lớn forget all about her. (Quý Khách thiệt sự rất cần phải quên cô ấy đi) There’s really no need to worry. (Thật sự không có gì phải băn khoăn lo lắng cả) I really ought khổng lồ have phoned Annie to let her know we’d be late. (Tôi thiệt sự nên gọi mang lại Annie nhằm báo cô ấy biết là họ sẽ đến muộn)

3. Thể hiện nay sự quan tâm, không thể tinh được về điều ai kia nói

Ví dụ:

‘We"re going khổng lồ Japan next month.’ ‘Oh, really?’ ("Tuần sau bọn họ sẽ tới nước Nhật." "Ôi, thật á?") ‘She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’ ("Cô ấy trường đoản cú chức rồi." "Thật á? Cậu có thể chứ?")

4. Dùng nhằm nói thực tế, sự thật về một điều làm sao đó

Ví dụ:

What do you really think about it? (quý khách thật sự nghĩ về gì về nó?) Tell me what really happened. (Hãy đến tôi biết thực sự cthị trấn đang xảy ra) Hamlet isn’t really mad – he’s just pretending to lớn be. (Hamlet thật ra không rồ dại đâu - ông ấy chỉ vờ vịt những điều đó thôi) I can"t believe sầu I am really going to meet the princess. (Tôi cần yếu tin được mình thiệt sự sắp được gặp công chúa)

5. Dùng nhằm sút nhẹ lời nói (hay vào câu phủ định)

Ví dụ:

I don"t really agree with that. (Tôi không gật đầu lắm cùng với điều đó) It doesn"t really matter. (Nó ko đặc trưng lắm) ‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’ (= ‘no’ or ‘not very much’). ("quý khách hàng bao gồm đam mê cuốn nắn sách kia không?" "Không yêu thích lắm")

Lưu ý:

Vị trí của tự really hoàn toàn có thể làm cho thay đổi nghĩa của câu.

Really tức là gì rất cần được xác định tùy thuộc vào địa chỉ, giải pháp dùng trong câu

lấy ví dụ như I don’t really know tức thị các bạn không chắc chắn là về điều gì; còn I really don’t know nhấn mạnh vấn đề rằng các bạn đắn đo gì cả (xem xét lại phương pháp dùng sản phẩm công nghệ 2).

6. Dùng vào câu hỏi cùng câu tủ định khi bạn có nhu cầu ai đó nói "không"

Ví dụ:

Do you really expect me to believe that? (Quý Khách thật sự hi vọng tôi tin vào điều đó à?) I don"t really need khổng lồ go, bởi vì I? (Tôi không thật sự duy nhất thiết cần đi đúng không?) He doesn"t really have sầu a clue about what"s going on, does he? (Anh ta không quá sự biết cthị trấn gì đang diễn ra bắt buộc không?) Is that how you"re really going to lớn bởi vì it? (Quý Khách thiệt sự định làm như vậy à?)

7. Thể hiện sự phản đối của người sử dụng cùng với câu hỏi ai này đã có tác dụng hoặc đã nói

Ví dụ:

Really, you could have sầu told us before. (Lẽ ra chúng ta có thể nói cùng với Shop chúng tôi từ bỏ trước) Really, Amanda! What a dreadful thing lớn say! (Amandomain authority à! Thật khó tính khi chúng ta nói như thế.