REDECORATE LÀ GÌ

Look, the only thing you need to understand is that unless I get your full cooperation, I"m going to redecorate the insides of the Be Brite Diner with pints of blood.

Bạn đang xem: Redecorate là gì


Nghe đây, điều duy nhất mày cần hiểu là nếu tao không có sự hợp tác toàn diện từ mày, tao sẽ trang trí lại quán Be Brite này bằng những vại máu đấy.
The palace and gardens were built during the reign of Muhammed III (1302–1309) and redecorated shortly after by Abu l-Walid Isma"il (1313–1324).
Cung điện và các vườn được xây dựng trong suốt triều đại Muhammed III, Quốc vương Granada (1302–1309) và được trang trí lại sau đó ít lâu bởi Ismail I, Quốc vương Granada (1313–1324).
In wide-ranging negotiations between the Fatimids and the Byzantine Empire in 1027–28, an agreement was reached whereby the new Caliph Ali az-Zahir (Al-Hakim"s son) agreed to allow the rebuilding and redecoration of the Church.
Trong các cuộc đàm phán trên phạm vi rộng giữa nhà Fatimid và Đế quốc Byzantine trong các năm 1027-1028 một thỏa thuận đã đạt được, theo đó vị Caliph mới Ali az-Zahir (con trai của Al-Hakim) đồng ý cho phép xây dựng lại và trang trí lại nhà thờ này.
Ramesses VI usurped KV9, a tomb in the Valley of the Kings planned by and for Ramesses V, and had it enlarged and redecorated for himself.
Ramesses VI đã chiếm đoạt KV9, một ngôi mộ ở thung lũng các vị Vua được dự kiến dành cho Ramesses V, ông đã mở rộng và tái trang trí lại cho bản thân mình.
Chị đã hốt hoảng cố gắng tìm ra cách để trang trí lại những cái bánh nướng, nhưng không còn thời giờ nữa.
The tower was renovated and redecorated to Michel de Montaigne"s specifications in 1571, following his first retirement from public life.

Xem thêm: 【3/2021】 Cách Chơi Quinn Ad Mùa 7 4】, Quinn Mùa 11


Tòa tháp đã được cải tạo và trang trí lại bằng các chi tiết kỹ thuật của Michel de Montaigne vào năm 1571, sau khi ông nghỉ hưu lần đầu tiên.
During the rule of Sigismund Augustus, the castle was redecorated in a Renaissance style, and it served as the royal summer residence for a short period of time.
Dưới sự cai trị của Sigismund Augustus, lâu đài được trang trí lại theo phong cách Phục hưng, và nó được dùng như là nơi nghỉ hè của hoàng gia.
Community Action Day: Known officially as "Starburst", a day that was devoted to making a difference in the community through involvement which included activities like clearing thorn bushes and trees at Epping Forest and redecorating a children"s home.
Ngày Hành động Cộng đồng: Một ngày dành để tạo khác biệt cho cộng đồng qua việc dấn thân vào các hoạt động như phát hoang cỏ bụi và cây ở Rừng Epping, tái trang trí một ngôi nhà cho trẻ em.
The two main reception rooms, the Morning Room and the Drawing Room, were redecorated in a complementary theme rather than as two distinctive areas, as was previously the case.
Hai phòng tiếp khách chính, Phòng Buổi Sáng và Phòng giải trí, được trang trí lại thành cùng một phong cách để bổ sung cho nhau chứ không phải là hai phòng riêng biệt như trước đây nữa.
Act 2 At the Porter expedition site, Terk and the other gorillas discover the site and all of its unique features, and do some redecorating ("Trashin" The Camp").
Hồi 2 Tại doanh trại của Porter, Terk và các gorilla khác khám phá nơi đây và tất cả các tính năng độc đáo của nó, và trang trí lại 1 chút ("Trashin" The Camp").
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M