Nghĩa Của Từ Redeem, Từ Redeem Là Gì? (Từ Điển Anh

Nghe phát âm Nghe phát âm 1 /ri”di:m/ 2 Phổ cập 2.1 Ngoại động từ 2.1.1 Mua lại, chuộc lại (vật cầm thế); trả hết, trang trải (thiếu..) 2.1.2 Chuộc lỗi 2.1.3 Đền bù; bù đắp, bù lại 2.1.4 Bào chữa 2.1.5 Thi công, giữ, làm trọn (lời hứa…) 2.1.6 Giúp nguy, giúp thoát, chuộc 2.1.7 Giúp thế, giải thoát (loài người), giúp rỗi (loài người) khỏi vòng tội lỗi ( Chúa..) 3 Chuyên ngành 3.1 Toán & tin 3.1.1 (toán thương mại ) chuộc; bồi thường; trả (thiếu) 3.2 Kỹ thuật chung 3.2.1 bồi thường 3.2.2 chuộc lại 3.3 Thương mại 3.3.1 chuộc lại 3.3.2 chuộc lại (tài sản cầm cố, vật thế chấp bằng cách thức trả thiếu) 3.3.3 chuộc ra 3.3.4 hoàn lại 3.3.5 hoàn lại, chuộc lại, tiến hành triển khai 3.3.6 hoàn trả, bồi hoàn (một trái khoán, một khoản tiền vay) 3.3.7 trả tiền (một hối phiếu) 3.3.8 thu tiền, đổi lấy tiền mặt (những phiếu khoán) 3.3.9 tiến hành triển khai 3.3.10 tiến hành triển khai (lời hứa, khế ước) 3.3.11 trả 3.3.12 trả hết (một món thiếu) 3.3.13 trái khoán có thể hoàn trả 4 Những từ ảnh hưởng 4.1 Từ cũng nghĩa 4.1.1 verb 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 verb /ri”di:m/

Bạn đang xem: Nghĩa của từ redeem, từ redeem là gì? (từ điển anh

Phổ cập

Ngoại động từ

Mua lại, chuộc lại (vật cầm thế); trả hết, trang trải (thiếu..) lớn redeem one”s watch (from pawnshop)chuộc đồng hồ thời trang (đã cầm)lớn redeem a loantrả hết một món vay Chuộc lỗi Đền bù; bù đắp, bù lại lớn redeem the timebù lại thì giờ đã mấthis good points redeem his faultsnhững điểm tốt nhất của anh ta bù lại cho các điểm xấu Bào chữa Thi công, giữ, làm trọn (lời hứa…) lớn redeem one”s pledgesgiữ đúng lời cam kếtto redeem one”s obligationslàm tròn nghĩa vụ Giúp nguy, giúp thoát, chuộc Giúp thế, giải thoát (loài người), giúp rỗi (loài người) khỏi vòng tội lỗi ( Chúa..)

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán thương mại ) chuộc; bồi thường; trả (thiếu)

Kỹ thuật chung

bồi thường chuộc lại

Thương mại

chuộc lại redeem a mortgage (lớn..)chuộc lại vật thế chấpredeem bonds (lớn…)chuộc lại, thường hoàn những trái khoánredeem one”s property (lớn…)chuộc lại tài sảnredeem pawned goods (lớn…)chuộc lại các của đã cầm cố chuộc lại (tài sản cầm cố, vật thế chấp bằng cách thức trả thiếu) chuộc ra hoàn lại hoàn lại, chuộc lại, tiến hành triển khai hoàn trả, bồi hoàn (một trái khoán, một khoản tiền vay) trả tiền (một hối phiếu) thu tiền, đổi lấy tiền mặt (những phiếu khoán) tiến hành triển khai tiến hành triển khai (lời hứa, khế ước) trả trả hết (một món thiếu) trái khoán có thể hoàn trả

Những từ ảnh hưởng

Từ cũng nghĩa

verb buy back , buy off , call in , cash , cash in , change , cover , defray , discharge , exchange , get back , make good , pay off , purchase , ransom , recapture , reclaim , recoup , regain , reinstate , repay , replevin , replevy , repossess , repurchase , restore , retrieve , settle , take in , trade in , win back , deliver , disenthrall , disimprison , emancipate , extricate , liberate , loose , manumit , pay ransom , release , rescue , save , set free , unbind , unchain , unfetter , abide by , absolve , acquit , adhere lớn , balance , carry out , compensate , counterbalance , counterpoise , countervail , fulfill , hold lớn , keep , keep the faith , make amends , make up for , meet , offset , outweigh , perform , redress , rehabilitate , satisfy , set off , recover , salvage , neutralize , atone , chuyển đổi , free


Từ trái nghĩa

verb forfeit , lose , abandon , disregard , ignore

Thuộc phân mục

Thương mại, Kỹ thuật chung, Phổ cập, Toán & tin, Từ điển oxford, Từ điển cũng nghĩa tiếng anh,

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Redeem Là Gì – Redeem Trong Tiếng Tiếng Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://motoavangard.com Redeem Là Gì – Redeem Trong Tiếng Tiếng Việt


Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Nguyên Vũ Lên Chức Ông Chủ, Tiểu Sử Ca Sĩ Nguyên Vũ

Related


About The Author
*

Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.