RENT LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Quý Khách đang xem: Rent là gì


Bạn đang xem: Rent là gì

*

*

*

Xem thêm: “ Meh Là Gì, Nghĩa Của Từ Meh, Meh Có Nghĩa Là Gì

*

Rent (Econ) Tô, lợi, chi phí mướn.
+ Xem ECONOMIC RENT.rent /rent/ danh từ khu vực rách nát (làm việc quần áo); sơ hở (ngơi nghỉ đám mây); khe lá khu vực nẻ, kẽ nứt (làm việc phương diện đất), khe núi (nghĩa bóng) sự phân ly, sự phân tách rẽ (vào một đảng...) danh từ chi phí mướn (bên, đất); tôrent in kind: sơn bởi hiện tại vật (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) sự thuê (tự lóng) sự chiếm bóc tách, sự cướp đoạt ngoại động từ thuê mướn (đơn vị, đất); cho ghép thu đánh (ruộng đất)khổng lồ rent a house to someone: đến ai mướn nhà mướn (công ty, đất); cày nộp sơn (ruộng đất)lost of poor peasant had to lớn rent land: nhiều nông dân nghèo trước đây đề xuất cày ruộng nộp tô bắt giả tiền thuế, bắt nộp tôto rent one"s tenant high: bắt khách thuê giá tiền mướn cao (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) dịch vụ thuê mướn (chiếc gì) nội rượu cồn từ (được) cho thuêthis building rents at 1,000d a year: toà bên này cho thuê với cái giá 1 000 đồng một năm thời thừa khđọng & đụng tính tự vượt khđọng của rendcon đường nứtkhe núikhe nứtlãi suấtsự đứt gãythuếrent taxes: thuế chi phí thuê nhàLĩnh vực: xây dựngmang lại thuêrent restriction: sự tiêu giảm mang lại thuêkhe mặt cắttiền mướn nhàrent taxes: thuế tiền mướn nhàLĩnh vực: chất hóa học & đồ liệusự thuê (công ty, đất)acreage renttô khu đất, địa tô (tính theo mẫu Anh)ground rentđịa tôground rentđánh đấtlvà rentđịa tôrent a housethuê nhàđịa tôimplicit rent: địa sơn ẩnmonopolistic rent: địa sơn độc quyềnrent officer: viên chức địa tôrent officers: quan chức địa tôlợi thu đượccống phẩm cho thuêmướnmướn đượcsự mướnsự thuêhouse rent: sự mướn nhàmướn đượceconomic rent: tiền mướn được đưa ra quyết định vị Thị Phần mang đến thuêtiền mướntiền mướn đấtchi phí thuêaccommodation rent: tiền mướn (đất) prúc trộiaccommodation rent: chi phí thuê phú trội (đất...)accrued rent: chi phí thuê buộc phải tínhadequate rent: chi phí mướn say đắm đángarrears of rent: chi phí mướn còn thiếuback rent: tiền thuê còn thiếucommercial rent: chi phí mướn tmùi hương mạicontractual rent: tiền thuê phù hợp đồngcontractual rent: tiền thuê theo phù hợp đồngdead rent: tiền mướn chếtdead rent: tiền thuê cụ địnhdifferential rent: tiền mướn không đúng biệt (theo các loại đất)differential rent: chi phí mướn sai biệteconomic rent: tiền thuê giá rẻeconomic rent: tiền mướn được quyết định vì Thị Phần đến thuêfair rent: tiền mướn đề nghị chănggodown rent: tiền mướn khoground rent: chi phí mướn đấtimplicit rent: tiền mướn ẩnimputed rent: tiền mướn ẩn tàngimputed rent: chi phí thuê phải quy vàolease rent: tiền thuê đấtmining rent: chi phí thuê mỏnominal rent: tiền thuê vô nghĩaprepaid rent: tiền thuê trả trướcpure economic rent: tiền mướn kinh tế tài chính thuần túyquarter"s rent: chi phí mướn bố thángquarter"s rent: chi phí thuê một quýquasi mê rent (quasi-rent): chi phí thuê vượt mứcrent charge: tiền thuê đấtrent charge: chi phí mướn đất (dài lâu nhưng mà có thể đến lại)rent control: khống chế tiền thuêrent control: sự điều hành và kiểm soát tô kim, chi phí mướn nhàrent expense: chi phí tiền thuêrent freeze: hãm chi phí mướn nhàrent freeze: hạn định tiền thuêrent freeze: sự hạn định chi phí thuêrent increase: nâng cao tiền thuêrent of mine: tiền thuê mỏrent on movable estate: tiền thuê rượu cồn sảnrent on real estate: tiền thuê bất động sản. rent rebate: sự hoàn lại tiền thuêrent receipt: biên lai chi phí thuêrent received in advance: tiền thuê dìm trướcrent regulation: nguyên lý tiền thuêrent restriction: giới hạn tiền thuêroyalty rent: chi phí thuê mỏscarcity rent: tiền mướn khan hiếmsituation rent: chi phí thuê vị trí tốtsleeping rent: tiền mướn vậy địnhterm"s rent: chi phí mướn cha mon (một lần)term"s rent: chi phí thuê trả từng kỳtoken rent: chi phí mướn trả để gia công bằngtiền thuê đấtrent charge: tiền mướn đất (vĩnh viễn mà lại có thể cho lại)tiền tôtô kimimplicit rent: đánh klặng tiềm tàngrent freeze: sự đóng bằng sơn kimrent insurance: bảo hiểm sơn kimtô tứceconomic rentsơn tởm tếfertility rentprúc thu màu sắc mỡfor rentđến thuêground rentđịa tôground rentniên kim thổ trạchhouse for rentđơn vị mang lại thuêimplicit renttiền tô danh từ bỏ o sự thuê (bên, đất) o chi phí thuê, sơn động từ bỏ o mướn § acreage rent : sơn đất, địa sơn (tính theo chủng loại Anh) § ground rent : đánh khu đất, địa tô

Thuật ngữ nghành nghề dịch vụ Bảo hiểm

Rent

Xem Rent Insurance

Động trường đoản cú bất nguyên tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): rend / rent / rent

Động trường đoản cú bất luật lệ (Base form/Past Simple/Past Participle): rkết thúc / rent / rent


*

rent

Từ điển Collocation

rent noun

ADJ. exorbitant, high The tenants were not prepared to pay the higher rents demanded. | affordable, low | nominal, peppercorn | fair | reduced | increased | rising Disnội dung resulted from sharply rising rents. | fixed | annual, monthly, weekly | initial The initial rent will be reviewed annually. | baông chồng, outstanding, unpaid | farm, ground, house/housing, lvà, office

VERB + RENT pay | afford He couldn"t afford the rent by himself. | be/fall behind with, owe You put your tenancy at risk if you fall behind with the rent. | charge The rent charged depends largely on the size và locality of the flat. | collect The landlord came around lớn collect the month"s rent. | receive The council receives rent on local property that it owns. | fix The rent will be fixed at 18% of the market value of the property. | increase, push up, put up, raise The large stores have sầu pushed up the rents in the area. The new lease will put her rent up khổng lồ £200 a week. | calculate, determine

RENT + VERB be/fall due, be payable The rent will fall due on the last day of the quarter. | go up, increase, rise Their rent has increased from £5,200 khổng lồ £8,600 a year. | fall

RENT + NOUN money, payment | arrears | màn chơi They took the landlord lớn court over increasing rent levels. | increase, rise | đánh giá | allowance, rebate, subsidy | control | collection | strike | man Thousands try to avoid the rent man so they can have sầu more cash to spend.

PREP.. in ~ The company has paid out a lot of money in rent. | ~ for The rent for the four-roomed house is affordable. | ~ from They earned rent from their property in London. | ~ on the rent on a factory

PHRASES arrears of rent to lớn be liable for arrears of rent | a month"s/week"s/year"s rent, the non-payment/payment of rent The movement advocated the non-payment of rent và taxes.

Từ điển WordNet

Bloomberg Financial Glossary

租金租金Regular payments to lớn an owner for the use of some leased property.

English Synonym và Antonym Dictionary

rents|rented|rentingsyn.: charter hire lease letrends|rent|rendingant.: mover