Ripe là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự motoavangard.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Ripe là gì

Still-life prints, then, may have served as emblematic reminders of material restraint during a time when commodities, like ripe fruit, were all the more tempting.
Eventually, soon after the beginning of the civil war, he judged the time ripe for reclaiming all the former power và wealth of his ancestors.
We found i that spider monkeys swallowed seeds from almost all of the species from which they ate ripe fruits.
In the mid-1990s, there was more emphasis on harvesting at fuller ripeness, and new clones were introduced that produced riper, sweeter fruit.
Obviously, parliaments were ripe occasions for viceroys with monarchical pretensions to lớn play out their fantasies.
Clearly, the chaperonin system, as well as many others, would be ripe for testing as additional single-molecule methodologies evolve sầu.
Peres concluded that this seasonal bottleneông chồng in resource availability results in near total absence of ripe fruits for 3mo of the year.
He pointed out that the greatest scarthành phố of ripe fruits tover to occur between the late wet and early to mid-dry season.
One can hear the philosophers say to one another that the time is ripe for a new revolution in physics.
A tree was considered suitable when it had more than 50% ripe fruits as indicated by fruit colour & consistence.
Các quan điểm của những ví dụ ko miêu tả cách nhìn của những biên tập viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press giỏi của các đơn vị trao giấy phép.

Xem thêm: Womb Là Gì - Nghĩa Của Từ Womb

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn motoavangard.com English motoavangard.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2022 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết