Rotten Là Gì

xấu·hư·ung·tồi·luỗng·mủn·rục·ải·ủng·bất tài·cạnh tranh chịu·làm bực mình·mắc bệnh sán gan·sa đoạ·tăn năn rữa·vô giá trị·đáng ghét·đồi bại·hủ·thiu·ươn·tồi tệ

*

Most of the films Disney released in the Renaissance era were well-received, as in the film critic site Rotten Tomatoes, four out of the first five—The Little Mermaid, Beauty và the Beast, Aladdin, & The Lion King—have sầu the best critical reception (with over 90% positive remotoavangard.comews) và are referred to lớn aý muốn critics as the "big four", while Pocahontas has the lowest reception of Disney"s Renaissance films (with 57% of positive remotoavangard.comews).

Bạn đang xem: Rotten là gì


Hầu không còn các phyên ổn Disney chế tạo trong kỷ ngulặng này số đông được mừng đón tích cực và lành mạnh, cùng theo nhỏng trang phê bình phlặng Rotten Tomatoes, tư bộ phim truyện đầu - Nàng tiên cá, Người rất đẹp với thú vật, Aladdin, cùng Vua sư tử nhận ra đánh giá từ bỏ giới trình độ chuyên môn tốt nhất (cùng với bên trên 90% ý kiến tích cực), và Pocahontas tất cả phản hồi tự các bên phê bình kém tốt nhất trong số những phyên ổn thời "Phục hưng" của Disney (cùng với 56% phiếu tích cực).
A widely respected religious figure, Jesus Christ, indicated that false religion produces bad works, just as a “rotten tree produces worthless fruit.”
Một nhân đồ dùng tôn giáo được không ít fan kính trọng, Chúa Giê-su Christ, cho thấy tôn giáo sai lầm khiến fan ta gồm có hành motoavangard.com không đúng quấy, y như “cây nào xấu thì sinh trái xấu”.
As of April 2015 it holds a "fresh" rating on film nhận xét aggregator site Rotten Tomatoes, with 73% (nineteen of twenty-six) critic Đánh Giá positive.
Là tháng tứ năm 2015 nó sở hữu một "ngọt" Remotoavangard.comew trên phyên xét website tập phù hợp Thối cà Chuavới 73% (mười chín mươi sáu) nhà phê bình nhận xét tích cực và lành mạnh.
In creating the "anarchical" look of the Joker, Hemming drew inspiration from such countercultural pop culture artists as Pete Doherty, Iggy Pop, and Johnny Rotten.
Nhằm tạo ra sản xuất hình "vô chủ yếu phủ" của Joker, Hemming đã lấy cảm giác từ bỏ phần đa nghệ sĩ phản nghịch văn hóa đại chúng như Pete Doherty, Iggy Pop với Johnny Rotten.
Her collection of short stories, Rain Darling, was produced in 1990, & a second collection of poetry, Rotten Pomerack, in 1992.
Tập truyện ngắn thêm của bà Rain Darling, được cung ứng vào khoảng thời gian 1990, với một tập thơ đồ vật hai, Rotten Pomeraông xã vào năm 1992.

Xem thêm:


Bicky thanked hyên ổn heartily và came off to lớn lunch with me at the club, where he babbled freely of hens, incubators, & other rotten things.
Bicky cảm ơn anh thực bụng với đã đi nạp năng lượng trưa cùng với tôi ở câu lạc cỗ, nơi ông babbled thoải mái của kê, vườn cửa ươm, cùng số đông đồ vật thối khác.
Pointing to lớn the importance of a supportive woman, Solotháng says: “A capable wife is a crown khổng lồ her owner, but as rottenness in his bones is she that acts shamefully.”
Sa-lô-môn đang nhấn mạnh mang lại trung bình quan trọng của một người bà xã biết giúp sức ck như sau: “Người đàn-bà nhân-đức <“đảm đang”, “Tòa Tổng Giám Mục”> là mão triều-thiên mang lại ck nàng; còn bà xã làm xấu-hổ khác như thế nào sự mục vào xương-cốt người”.
Now, this is kind of interesting, because it tells you that you should be looking for a particular fact, which is this: nothing in the world smells lượt thích rotten eggs except S-H, OK?
Nào, điều này tương đối tuyệt vày nó cho mình biết rằng chúng ta nên tra cứu một sự thật ví dụ, đó là: không có gì trên thế giới này có mùi hương nhỏng trứng ung, quanh đó S-H, đúng không?
Now, this will keep them rotten critters from stealing our food because I made this silo 100% critter-proof.
Giờ thì điều này đã khiến cho đám sinch thiết bị tồi kia ngoài đánh cắp thức ăn từ bỏ ta bởi bố đang làm cho loại hầm đựng này 100% bằng vật liệu phòng làm mòn.
Official trang web The Nightmare Before Christmas on IMDb The Nightmare Before Christmas at The Big Cartoon DataBase The Nightmare Before Christmas at AllMomotoavangard.come The Nightmare Before Christmas at Box Office Mojo The Nightmare Before Christmas at Rotten Tomatoes The Nightmare Before Christmas at The Tyên ổn Burton Collective sầu John Scalzi (August 28, 2008).
Trang web xác nhận The Nightmare Before Christmas trên Internet Momotoavangard.come Database The Nightmare Before Christmas trên Big Cartoon DataBase The Nightmare Before Christmas tại AllMomotoavangard.come The Nightmare Before Christmas trên Box Office Mojo The Nightmare Before Christmas trên Rotten Tomatoes The Nightmare Before Christmas trên trang The Tyên ổn Burton Collective John Scalzi (ngày 28 mon 8 năm 2008).
Rightly, a former U.S. cabinet member said: “There are just too many signs of . . . cimotoavangard.comlization gone rotten.”
Một cựu bộ trưởng Hoa Kỳ nói hết sức đúng: “Có không ít dấu hiệu cho thấy... nền vnạp năng lượng minc đã biết thành suy đồi”.
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M