Rừng đại thụ bns

Thành phố cũ của Tộc Đại Thụ, dù bị Hắc Khí xâm nhập nhưng Tộc Đại Thụ vẫn cố chấp bảo vệ Đá Tạo Hóa.


Vị trí

*

Vị trí

Bản đồ

*

*

Bản đồ

Boss

Boss 1

Sinh lực: 72,900,000 (Dễ) / 182,300,000 (Khó)

Thời gian: 8:00

*

Ma Thụ Cuồng Nộ

Boss 2

Sinh lực: 78,000,000 (Dễ) / 195,000,000 (Khó)

Thời gian: 7:00

*

Samla

Boss 3

Sinh lực: 110,480,000 (Dễ) / 276,200,000 (Khó)

Thời gian: 10:00

*

Đại Thụ Ma Vương

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng ngày

*

Người tha hương

Nhiệm vụ linh động

*

Kết cục của Kẻ thủ hộ (Dễ)

*

Kết cục của Kẻ thủ hộ (Khó)

Vật phẩm rơi

*

Hướng dẫn

Boss 1

Boss 2

Boss 3


*
*

*
*
*