Sau to là gì

Sau Tobe Là Gì Vị Trí Của Các Từ Loại Trong Câu

Động từ bỏ tobe là một trong số những chủ thể ngữ pháp đặc biệt khác hoàn toàn cùng với các động từ bỏ khác trong giờ đồng hồ Anh. Vây rượu cồn từ bỏ này còn có gì quan trọng đặc biệt và bí quyết áp dụng như thế nào, toàn bộ sẽ được tiết lộ vào nội dung bài viết dưới đây!


*

I. Chức năng của rượu cồn từ bỏ Tobe trong giờ đồng hồ Anh

Động trường đoản cú tobe nhỏng một rượu cồn trường đoản cú prúc (auxiliary verb) được sử dụng với cồn trường đoản cú thiết yếu để biểu đạt một hành vi hay như là một tinh thần.

Bạn đang xem: Sau to là gì

Đang xem: Sau tobe là gì

Cấu trúc: Động từ tobe + Động từ bỏ chính

Ví dụ:

Heleniswalkingtrang chính with her friends Helen sẽ đi bộ về bên với những người chúng ta của cô ấy ấy.

1. Động từ bỏ To betrong những thì tiếp diễn

Thì hiện giờ tiếp diễn (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ: He is playing soccer.

Thì quá khứ đọng tiếp nối (The past continous tense): Chủ ngữ +was/were+V(ing)

Ví dụ: Hewas cookingdinner at 5p.m yesterday.(Anh ấy vẫn nấu ăn buổi tối vào khoảng 5h chiều hôm qua)

Động tự To be làmtự nối(Linking Verb):Chủ ngữ +(tobe) + adj

Ví dụ: Heisvery handsome.(Anh ta khôn cùng đẹp trai.)

2. Động trường đoản cú tobe trong câu bị động

Động trường đoản cú tobe được áp dụng tầm thường cùng với dạng thứ 3 của đụng từ bỏ trong bảng hễ từ bất nguyên tắc.

Câu công ty động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

Eat là hễ tự chínhis là đụng trường đoản cú phụ

3. Dạng chấm dứt của đụng từ tobe

Dạng xong xuôi của động từ bỏ tobe là been

Ví dụ:

She hasbeenrude, but now she apologizes.

II. Vị trí của đụng từ tobe trong câu

1. Đứng trước một danh từ trong câu

He is an engineer Anh ấy là 1 Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very dễ thương. cô ấy rất rất đáng yêu

3. Đứng trước một nhiều giới trường đoản cú chỉ thời gian/ vị trí chốn

The book is on the table Quyển sách ở trên bàn.

4. Đứng trước rượu cồn từ V-pII trong các câu bị động.

The tableismadeof wood. Chiếc bàn được thiết kế trường đoản cú mộc.

III. Các dạng của hễ từ bỏ tobe cùng các thì khớp ứng.

Động tự tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

be

It canbesimple.

Thì bây giờ đơn

I


am

Iamhere.

You

are

Youarehere.

He/She/It

is

Sheishere.

We

are

Wearehere.

They

are

Theyarehere.

Xem thêm:

Thì thừa khứ đơn

I

was

Iwashere.

You

were

Youwerehere.

He/She/It

was

Shewashere.

We

were

Wewerehere.

They

were

Theywerehere.

Thì sau này đơn

I

will be

Iwill behere.

You

will be

Youwill behere.

He/She/It

will be

Shewill behere.

We

will be

Wewill behere.

They

will be

Theywill behere.

Dạng tiếp diễn

being

He isbeingunusual.

Dạng hoàn thành

been

It hasbeenfun.

*

Một số cấu tạo ngữ pháp rất có thể các bạn quan liêu tâm1. Cách chia cồn từ vào giờ đồng hồ Anh2. Câu điều kiện3. Các thì vào giờ Anh

III. các bài tập luyện về đụng tự Tobe

các bài luyện tập 1: Lựa chọn hễ tự tobe phù hợp nhằm điền vào chỗ trống.

Now Michael và Emilygetting ready khổng lồ leave sầu the house. Emilyputting some makeup & Michaelwaiting for her. Finally, Emily walks out. Wow, he says, youbeautiful.Now Emilywaiting for Michael. He wants to lớn eat something because hehungry. Whyyou so hungry suddenly? she asks, WelateIsimply hungry. Michael answers.Finally, Michael và Emily leave sầu the house. The taxiwaiting for them. Itdriven by a taxi driver và hemad!Isorry you had to wait so long, Emily says.Isorry, too, Michael adds.The xe taxi driverstill mad. I havewaiting for over an hour! he yells.Now Emilymad: You havewaiting for over an hour, but we havewaiting for over two hours the last time! And yourude!Inotrude. Igoing home! The xe taxi driver drives away.Oh well says Michael.Oh well says Emily.And they return trang chính.

Những bài tập 2: xong câu sau cùng với dang đúng của động tự to be

Yesterday afternoon Megan và Kevinwalking trang chính from school. Kevinwhistling và Meganlooking at the shops.Suddenly Kevin stopped. Say, Megan, he asked, Will youat the buổi tiệc ngọt tomorrow night?Inot sure, Megan answered. you going tothere?Ithinking about it Kevin replied and started walking again. I have khổng lồ fix my car, though.your car broken? Megan started walking after hyên.Yes it. And the reasonthat itdriven by my brother, and my brother cant driveThattoo bad she remarked.Yes, it. You know, I havethinking about something.What have youthinking about?I havethinking about my fish, Roko.Your fish Roko? Megan was surprised. Whatthe matter with it?It haseaten. Kevin answered sadly.Oh, no! By who? she called.Rokoeaten by my mèo Jambo. But itok. Jambo willalright, he stated.Megan looked at hlặng an smiled. Iglad lớn hear it. I hope Roko willalright too

Hy vọng phần nhiều chía sẻ bên trên trên đây để giúp mang đến chúng ta làm rõ về kiểu cách cần sử dụng động từ bỏ Tobe.

Chúc các bạn học tốt!

Nếu mong muốn dìm hỗ trợ tư vấn miễn tầm giá về trong suốt lộ trình học tập tiếp xúc cho những người mất cội, chúng ta giữ lại biết tin tại đây và để được hỗ trợ nhé!