SHORTNESS OF BREATH LÀ GÌ

Trước hết, ta có thể coi một quan niệm trên mạng về ‘shortness of breath’ được mô tả là ‘the feeling of not getting enough air when you are breathing’ như thế ta thuận lợi gật đầu đồng ý vẻ ngoài tương đương ở giờ Việt là ‘hụt hơi’ nhưng ‘hụt’ ở chỗ này tức là thiếu’ cùng một khái niệm lắp thêm hai nhận định rằng ‘shortness of breath’ là … air hunger (thiếu không khí), difficulty breathing (nặng nề thở) đề nghị các bạn cóthể chấp nhận hai bề ngoài bên trên.

Bạn đang xem: Shortness of breath là gì


SHORTNESS OF BREATH (PHỔ THÔNG) - DYSPNEA (CHUYÊN NGÀNH)

Tại chiều giờ đồng hồ Anh thì ‘shortness of breath’ ở trong trường đoản cú vựng càng nhiều nhưng lại thuật ngữ siêng ngành lại là ‘dyspnea’ nhưng chi phí tố ‘dys’ là ‘difficult’/ ‘painful’ còn hậu tố ‘-pnea’ tức là ‘breathing’. Xin xem một ví dụ sau:

- When you have shortness of breath, you can't catch your breath or get enough air in your lungs. Your doctor might Gọi it dyspnea.

lúc phân tích và lý giải nhì thuật ngữ trên, bạn ta giỏi nói xuất xắc viết ‘difficulty (in) breathing’ bắt buộc chúng ta cũng có thể cần sử dụng thêm vẻ ngoài đồng nghĩa không giống ‘difficulty breathing’.

Xem thêm: Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Nsưt Xuân Bắc Sinh Năm Bao Nhiêu

Ở một tư tưởng không giống về ‘shortness of breath’ nhưng lại lại vô cùng ‘văn uống vẻ’ ‘feeling of being ‘hungry for air’ phải vào ngôi trường hợp này còn có người tiêu dùng nhiều từ bỏ Hán-Việt là ‘thận bất nạp khí’.

BREATHLESSNESS (PHỔ THÔNG) - DYSPNEA (CHUYÊN NGÀNH)

Một trường đoản cú khác ‘breathlessness’/ˈbreθləsnəs/ cũng đồng nghĩa cùng với ‘shortness of breath’ được phát âm là ‘difficulty (in) breathing’ trong ví dụ:

- Asthma causes wheezing and breathlessness.

Trong sách học tập tiếng Anh y học ‘English in Medicine’ được GS,BS Trần Phương thơm Hạnh biên dịch và chú giải thấy nhiều từ bỏ ‘shortness of breath’ được dịch là ‘hụt hơi, khó thở’.

THUẬT NGỮ Y HỌC CHỈ RỐI LOẠN VỀ THỞ/ HÔ HẤP

Eu.pn(o)ea /jupˈniə/: Normal breathing Thngơi nghỉ bình thườngA.pn(o)ea: /æpˈniə/: Temporary stopping of breathing Ngừng thởDys.pnea /dɪspˈniə/: Shortness of breath Khó thởOrtho.pnea /ɔrˈθɑpniə/: Difficult breathing except in a standing position Khó thsống nằm

Oligo.pnea: Breathing that is shallower or slower, than normal. Thở nôngPoly.pnea /ˌpɒlɪpˈniːə/: Rapid breathing Thsống nhanh

Hyper.pnea /ˌhaɪpərpˈniə/: Abnormally rapid or deep breathing Thsinh sống nkhô hanh, sâuHypo.pnea /haɪˈpɒpnɪə/: Abnormally shallow breathing Thsống chậm, nông

Brady.pnea /ˌbreɪdi:pˈnɪə/: Abnormally slow breathing. Thsinh sống chậmTachy.pnea /ˌtækɪpˈnɪə/: Abnormally rapid breathing Thngơi nghỉ nhanh