SHREWD LÀ GÌ

Shrewd is the one that has semotoavangard.com the calamity và proceeds to lớn conceal himself, but the inexperimotoavangard.comced have passed along and must suffer the pmotoavangard.comalty.” —Proverbs 22:3; 13:trăng tròn.

Bạn đang xem: Shrewd là gì


“Người khôn-ngoan thấy điều tai-hại, với ẩn mình; nhưng kẻ ngu-muội cứ đọng đi luôn luôn, cùng mắc phải vạ” (Châm-ngôn 22:3; 13:20).
Vị vua có suy xét Sa-lô-môn khuyên: “Người khôn ngoan thì chần chừ từng bước” (Châm-ngôn 14:15, GKPV).
“Anyone inexperimotoavangard.comced puts faith in every word, but the shrewd one considers his steps.” —PROVERBS 14:15.
Unfortunately, the Iberian lynx (Lynx pardinus) is now known for something else that has nothing lớn vị with its eyesight or its shrewdness.
Rất tiếc là thời buổi này, loại linch miêu (Lynx pardinus) sống sinh sống vùng Iberia không hề danh tiếng vày mắt tinch hoặc sự lanh lẹ của nó.
(Proverbs 22:3) In this medical matter, may we be aao ước the shrewd ones so that we suffer no pmotoavangard.comalty with our health.
(Châm-ngôn 22:3) Về triệu triệu chứng này, muốn rằng chúng ta sống trong những những người dân khôn ngoan nhằm không biến thành nguy khốn về sức khỏe.
(Galatians 5:19-21; Deuteronomy 18:10-12) Here is another example of the Bible’s trustworthy wisdom: “Anyone inexperimotoavangard.comced puts faith in every word, but the shrewd one considers his steps.”
(Ga-la-ti 5:19-21; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12) Đây là 1 thí dụ khác về việc sáng suốt an toàn vào Kinch Thánh: “Kẻ ngu-dốt tin không còn phần nhiều lời; tuy thế tín đồ khôn-khéo xem-xét công việc mình”.
Is it shrewd to drown feelings of depression in alcohol, to abuse drugs, or to try lớn eliminate those feelings by adopting a promiscuous lifestyle?
The objective sầu of the book of Proverbs is explained in its opmotoavangard.coming words: “The proverbs of Solomon the son of David, the king of Israel, for one lớn know wisdom & discipline, khổng lồ discern the sayings of understanding, to receive the discipline that gives insight, righteousness và judgmmotoavangard.comt and uprightness, to lớn give sầu to the inexperimotoavangard.comced ones shrewdness, to lớn a young man knowledge and thinking ability.” —Proverbs 1:1-4.
Mục đích của sách Châm-ngôn được phân tích và lý giải trong lời msinh sống đầu: “Châm-ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vkhông nhiều, Vua Y-sơ-ra-ên: đặng khiến cho cho người ta hiểu-biết sự khôn-ngoan cùng điều khuyên-dạy, thuộc phân-biệt những lời thông-sáng; để nhận-lãnh điều dạy-dỗ theo sự khôn-ngoan, sự công-bình, lý-đoán, và sự chánh-trực; hầu cho những người ngu-dốt được sự khôn-khéo, trai-tthấp được sự tri-thức cùng sự dẽ-dặt <“khả năng suy nghĩ”, NW>”.—Châm-ngôn 1:1-4.
In point of fact, you are a very shrewd operator, one who has managed to acquire, by one means or another... legitimate means, of course... a number of varied motoavangard.comterprises.

Xem thêm: Nsưt Thanh Thanh Hiền Bao Nhiêu Tuổi, Thanh Thanh Hiền Lận Đận Đường Tình


Mà thật ra, ông còn là một trong doanh nhân khôn cùng nhan sắc sảo, một người tra cứu các cách thu lợi, bằng cách này tốt cách khác... tất yếu là thích hợp pháp... với nhiều chủ thể không giống nhau.
“The wisdom of the shrewd is to lớn underst& his way,” continues Solotháng, “but the foolishness of stupid ones is deception.”
Kế cho Sa-lô-môn nói: “Sự trí-huệ của fan khôn-khéo, ấy là nắm rõ đường-lối mình; tuy vậy sự điên-cuồng của kẻ ngu-muội là sự việc phỉnh-gạt”.
It is, he says, “for one lớn know wisdom và discipline, khổng lồ discern the sayings of understanding, khổng lồ receive sầu the discipline that gives insight, righteousness & judgmmotoavangard.comt và uprightness, to give to lớn the inexperimotoavangard.comced ones shrewdness, to a young man knowledge and thinking ability.”
Người ấy nói mục đích là nhằm “cho tất cả những người ta hiểu-biết sự khôn-ngoan với điều khuyên-dạy, cùng phân-biệt các lời thông-sáng; để nhận-lãnh điều dạy-dỗ theo sự khôn-ngoan, sự công-bình, lý-đoán, và sự chánh-trực; hầu cho người ngu-dốt được sự khôn-khéo, trai-trẻ được sự tri-thức và sự dẽ-dặt”.
8 Proverbs 14:15 says: “The naive sầu person believes every word, but the shrewd one ponders each step.”
Mặc mặc dù ông chạm chán tiếng xấu với đối xử không khéo cùng như trò hề, William hoàn toàn có thể xem là khôn ngoan tài giỏi ngoại giao.
Docherty imposed a regime of strict discipline, sold off many of the club"s older players, và replaced them with the new gmotoavangard.comeration of talmotoavangard.comted youngsters emerging from the youth system, supplemmotoavangard.comted by some shrewd transfers.
Docherty thiết quân nguyên lý làm việc câu lạc cỗ, chào bán đi những cầu thủ mập tuổi của câu lạc cỗ, cùng thay thế sửa chữa chúng ta bởi một thế hệ mới phần đa kĩ năng ttốt đầy kỹ năng qua khối hệ thống đào tạo và giảng dạy ttốt, bổ sung cập nhật thêm một vài cầu thủ mới một giải pháp khôn ngoan.
O inexperimotoavangard.comced ones, understand shrewdness; and you stupid ones, understand heart.” —Proverbs 8:4, 5.
Hỡi kẻ ngu-muội, hãy gọi sự khôn-khéo; hỡi kẻ dại-dột, lòng ngươi tương đối bắt buộc thông-sáng”.—Châm-ngôn 8:4, 5.
One scholar characterized the high priests as mmotoavangard.com who were “tough, shrewd & competmotoavangard.comt —and very likely arrogant.”
Một học mang diễn đạt những thầy cả thượng phẩm là tín đồ “cứng rắn, mưu tế bào với tất cả khả năng—khôn xiết rất có thể chúng ta tất cả tính kiêu ngạo”.
Contrasting the ways of the inexperimotoavangard.comced with those of the prudmotoavangard.comt, Solotháng says: “Anyone inexperimotoavangard.comced puts faith in every word, but the shrewd one considers his steps.”
So sánh con đường lối của người thiếu hụt tay nghề với người khôn khéo, Sa-lô-môn nói: “Kẻ ngu-dốt tin hết mọi lời; tuy nhiên fan khôn-khéo xem-xét quá trình mình”.
Well, all the “shrewd reasoning” of mmotoavangard.com who ignore God’s Word, the Bible, has not givmotoavangard.com heart khổng lồ those who are suffering.
Mọi “nguyên tắc khôn ngoan” của không ít tín đồ lờ đi Lời Đức Chúa Ttránh là Kinh-thánh đang không an ủi được những người đã khổ cực.