Significantly là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Significantly là gì

*
*
*

significant
*

significant /sig"nifikənt/ tính từ đầy chân thành và ý nghĩa, bao gồm đặc thù gợi ý đặc biệt quan trọng, quan trọng, xứng đáng chú ý
xứng đáng kểđầy ý nghĩaquan liêu trọngLSB (least significant bit): đậy không nhiều đặc biệt nhấtLSD (least significant digit): chữ số ít đặc biệt nhấtMSB (most significant bit): che đặc biệt nhấtleast significant bit: đậy ít quan trọng đặc biệt nhấtleast significant bit (LSB): bít không nhiều quan trọng nhấtleast significant digit (LSD): chữ số không nhiều đặc trưng nhấtmost significant bit (MSB): đậy quan trọng nhấtmost significant digit (MSD): chữ số quan trọng đặc biệt nhấtsignificant condition: ĐK quan liêu trọngLĩnh vực: toán thù & tinbao gồm nghĩaLSB (least significant bit): bit bao gồm nghĩa tối thiểuLSC (least significant character): ký tự có nghĩa buổi tối thiểuMSB (most significant bit): bịt tất cả nghĩa nhấtMSB (most significant bit): bit bao gồm nghĩa nhấtMSC (most significant character): cam kết tự gồm nghĩa nhấtMSD (most significant digit): chữ số gồm nghĩa nhấtleast significant bit (LSB): bit Có nghĩa là tối thiểuleast significant character (LSC): cam kết từ bỏ tất cả nghĩa tối thiểuleast significant digit: chữ số tất cả nghĩa nhỏ nhắn nhấtleast significant digit (LSD): chữ số tất cả nghĩa về tối thiểumost significant bit (MSB): bịt bao gồm nghĩa nhấtmost significant bit (MSB): bit tất cả nghĩa nhấtmost significant character: ký kết từ bỏ gồm nghĩa nhấtmost significant character (MSC): ký trường đoản cú gồm nghĩa nhấtmost significant digit: hàng số có nghĩa lớn nhấtnon significant zero: số ko không tồn tại nghĩasignificant digit: chữ số bao gồm nghĩasignificant digit: hàng số bao gồm nghĩasignificant digit arithmetic: số học chữ số gồm nghĩasignificant digits: chữ số gồm nghĩasignificant figures: chữ số gồm nghĩaphần có nghĩa (số)LSB (least significant bit)bit có mức giá trị bé dại nhấtLSB (least significant bit)bit tại vị trí rất phảiLSD (least significant digit)chữ số bên đề xuất nhấtLSD (least significant digit)chữ số có mức giá trị nhỏ tuổi nhấtLSD (least significant digit)chữ số ở vị trí rất phảiMSB (most significant bit)bít có mức giá trị cao nhấtMSB (most significant bit)bit sinh hoạt rất tráiMSC (most significant character)ký từ bỏ làm việc rất tráiMSD (most significant digit)chữ số sống rất tráileast significantbên cần nhấtleast significantgồm giáleast significantthấp nhấtleast significant bitbit có giá trị thấpleast significant bitbit giá trị thấptrung bình quan liêu trọngsignificant amountsố chi phí lớnsignificant changes in the employmentbiến đổi đặc biệt trong qui định mướn người làm

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): significance, insignificance, signification, signify, significant, insignificant, significantly, insignificantly


Xem thêm: Liên Minh Tốc Chiến: Cách Chơi Master Yi Mùa 11, Master Yi Mùa 11

*

*

*

significant

Từ điển Collocation

significant adj.

VERBS be, prove | become | remain | consider sth (as), deem sth, regard sth as, see sth as, think sth, view sth as The move was regarded as significant in Japan.

ADV. deeply, extremely, highly, particularly, very | fairly, quite | statistically These differences are not statistically significant.

PREP. for This development proved highly significant for the whole town. | khổng lồ rituals which are deeply significant lớn Christians

Từ điển WordNet


adj.

too closely correlated to be attributed to lớn chance & therefore indicating a systematic relation

the interaction effect is significant at the .01 level