Smile

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Smile

*
*
*

smile
*

smile /smail/ danh từ nụ cười; vẻ phương diện tươi cườikhổng lồ give sầu a faint smile: cười nửa miệngface wreathed in smiles: khía cạnh tươi cười nội hễ từ mỉm mỉm cười, cười cợt tủm tỉm; cườilớn smile sweetly: cười cợt nhẹ dàngto smile cynically: mỉm cười dịu dàngto smile away cười nhằm xua tanlớn smile someone"s anger away: cười cợt đến ai hết giậnto smile on (upon) mỉm cười cợt với; mỉm cười cợt ra ý tán thành, mỉm cười cợt đồng ý, mỉm cười hễ viênfortune smiles on (upon) him: hắn chạm mặt vận maylớn come up smiling lại liên tiếp chống chọi cùng với các khó khăn bắt đầu, lại tiếp tục một keo dán giấy mớito lớn smile somebody inkhổng lồ doing something mỉm cười để khiến cho ai làm việc gì
Lĩnh vực: xây dựngmỉm cười cợt
*

*

Xem thêm: Cách Làm Trò Chơi Đua Xe Trên Scratch, Lập Trình Trò Chơi Đua Xe Trong Đầu: 7 Bước

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

smile

Từ điển Collocation

smile noun

ADJ. bright, broad, wide | faint, thin, wan, weak | beatific, cheerful, dazzling, happy, radiant, sunny, warm the warm smile in his eyes | charming, gentle, sweet, winning | arch, disarming, enigmatic, mocking, rueful, sardonic, wry She gave a wry smile. | sad | shy | apologetic, sheepish | encouraging, indulgent, reassuring | polite | beguiling | ready | fixed, forced | supercilious | conspiratorial, knowing | grim a grlặng smile of satisfaction | humourless, mirthless She suppressed a mirthless smile. | crooked, lopsided | toothless

QUANT. glimmer, hint, trace A trace of a smile played across her lips.

VERB + SMILE have sầu, wear She had a happy smile on her face. | flash (sb), give sb, smile He flashed her a disarming smile. She smiled a smile of dry amusement. | manage She managed a weak smile. | return She returned his smile. | hide, repress, suppress They had to hide their smiles. | forced Her father forced a smile. | bring Her antics brought a smile to lớn my face. | crease inkhổng lồ His face creased into lớn a smile.

SMILE + VERB fade, freeze, vanish Her sunny smile vanished as she read the letter. | cross sth, flicker across sth, play across sth A faint smile flickered across her face. | tug at the corner of the mouth A wry smile tugged at the corner of his mouth. | grow, spread (across/over sth) Her smile grew radiant. A gentle smile spread over her face.

PREP. with a ~ ‘Oh, hello, ’ he said, with a smile. | ~ of a smile of approval

PHRASES be all smiles Twelve sầu hours later she was all smiles again. | be wreathed in smiles His face was wreathed in smiles. | wipe the smile off sb"s face I"m going lớn wipe that smile off your face (= make you stop thinking this is funny).

Từ điển WordNet


n.

v.

change one"s facial expression by spreading the lips, often lớn signal pleasureexpress with a smile

She smiled her thanks


English Synonym và Antonym Dictionary

smiles|smiled|smilingsyn.: beam chuckle grin laugh smirkant.: frown
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2022 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết | Xosoketqua