Snatch Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Snatch là gì

*
*
*

snatch
*

snatch /"snætʃ/ danh từ cái nắm lấy, cái vồ lấyto make a snatch at something: vồ lấy cái gì (số nhiều) đoạn, khúcto overhear snatches of conversation: nghe lỏm được nhiều đoạn của câu chuyện thời gian ngắn, một lúc, một láta snatch of sleep: giấc ngủ chợp đi một látto work by snatches: làm việc bữa đực bữa cái; làm việc theo hứng (thích thì làm, không thích thì thôi) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự bắt cóc động từ nắm lấy, giật lấy, vồ lấy, chộp lấy, bắt lấy, tranh thủ (làm gì)to snatch an opportunity: nắm lấy thời cơto snatch a quick meal: tranh thủ ăn nhanhto snatch victory out of defeat: dành lấy thắng lợi từ thế thất bạito snatch at an offer: chộp lấy một lời đề nghịto snatch something out of somebody"s hand: giật lấy vật gì trên tay ai, nẫng tay trên aito snatch a half-hour"s repose: tranh thủ nghỉ nửa tiếngto snatch someone from the jaws of death: cứu thoát ai khỏi nhanh vuốt của tử thần (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bắt cóc
Lĩnh vực: xây dựnggiậtLĩnh vực: ô tôphanh đột ngộtsnatch blockròng rọc có móc mởsnatch offbắt tác động nhanh (phương pháp tạo xung)snatch plugổ cắm gỡ ra được
*

Xem thêm:

*

*

snatch

Từ điển Collocation

snatch noun

ADJ. brief

VERB + SNATCH catch, hear, overhear We caught snatches of conversation from the room next door. | hum, sing He was humming a snatch of a song from ‘Cabaret’.

PREP. in ~es She learnt to sleep in brief snatches.

PHRASES a snatch of conversation/music/song

Từ điển WordNet


n.

a weightlift in which the barbell is lifted overhead in one rapid motion

v.

to make grasping motions

the cat snatched at the butterflies


English Slang Dictionary

female genital

English Synonym and Antonym Dictionary

snatches|snatched|snatchingsyn.: bit clutch grab grasp hook scrap seize shred snag snare trap