SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp tư nhân là gì cơ cấu tổ chức doanh nghiệp tư nhân? Bạn muốn hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân để tiến hành kinh doanh nhưng đang phân vân không biết loại hình doanh nghiệp tư nhân hoạt động như thế nào. Doanh nghiệp tư nhân là gì? Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân có những ưu điểm và hạn chế gì so với các doanh nghiệp khác? Bài viết sau đây Luật Hùng Sơn xin giới thiệu cụ thể:


Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định thì doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và cá nhân phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm cơ bản sau đây:

– Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ.

Doanh nghiệp tư nhân không có sự xuất hiện nhiều cá nhân góp vốn, nguồn vốn chủ yếu của doanh nghiệp tư nhân được xuất phát từ tài sản của một cá nhân duy nhất hình thành lên.

– Về quan hệ sở hữu vốn trong Doanh nghiệp

Nguồn vốn ban đầu của doanh nghiệp tư nhân được xuất phát từ tài sản của cá nhân. Trong quá trình hoạt động chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền thực hiện việc tăng hoặc giảm số vốn đầu tư, chỉ phải khai báo với phòng đăng ký kinh doanh khi giảm số vốn xuống dưới mức đã đăng ký. Vì vậy, không có mức giới hạn nào giữa phần vốn và các tài sản đưa vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân và phần còn lại thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Điều đó này có nghĩa không có sự tách bạch về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân với tài sản của doanh nghiệp tư nhân đó.

– Về quan hệ sở hữu quyết định quan hệ quản lý

Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ sở hữu là cá nhân, chính vì vậy chủ Doanh nghiệp tư nhân sẽ có toàn quyền quyết định trong tổ chức cũng như quá trình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân. Chủ Doanh nghiệp tư nhân chính là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân đó.

– Về phân phối lợi nhuận kinh doanh

Về vấn đề phân chia lợi nhuận không đặt ra với doanh nghiệp tư nhân bởi doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ sở hữu là cá nhân, toàn bộ lợi nhuận trong quá trình hoạt động kinh doanh sẽ thuộc về cá nhân đó. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa khi hoạt động kinh doanh có rủi ro thì cá nhân đó cũng sẽ tự mình chịu toàn bộ rủi do.

Xem thêm: Security Guard Là Gì - Security Guard Trong Tiếng Tiếng Việt

– Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân

Điều kiện để là một pháp nhân phải có tài sản riêng, tức là phải có sự tách bạch về tài sản của pháp nhân đó với những người tạo ra pháp nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có sự độc lập về tài sản vì tài sản của doanh nghiệp tư nhân không có sự độc lập trong quan hệ với tài sản của cá nhân làm chủ.

– Chủ Doanh nghiệp Tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn trước các khoản nợ trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

Do không có sự độc lập về tài sản với nhau nên người chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro của doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm vô hạn. Doanh nghiệp tư nhân sẽ không chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng kí mà phải chịu bằng toàn bộ về tài sản trong trường hợp số vốn đã đăng ký không đủ.

*
*

Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân

Cơ cấu quản lý của doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân và việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã thực hiện nghĩa vụ thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp là người đại diện hoặc có thể đi thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý và điều hành mọi hoạt động kinh doanh; trong trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp tư nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và các nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài thương mại, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân để thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ưu nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Ưu điểm

Doanh nghiệp tư nhân có một số ưu điểm sau đây:

Do chỉ có một cá nhân là chủ sỡ hữu, nên chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc thực hiện quyết định tất cả vấn đề liên quan đến doanh nghiệpChủ doanh nghiệp tư nhân cũng đồng thời là người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệpChủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khácDo chế độ trách nhiệm vô hạn, thành lập doanh nghiệp tư nhân ít bị ràng buộc hơnCơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân tương đối đơn giản và gọn nhẹChế độ chịu trách nhiệm vô hạn được pháp luật quy định giúp cho doanh nghiệp tư nhân dễ dàng tạo được sự tin tưởng từ đối tác kinh doanh, dễ dàng huy động vốn và hợp tác đầu tư.

Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm kể trên thì doanh nghiệp tư nhân cũng tồn tại không ít hạn chế, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhânTính rủi ro cao khi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mìnhDoanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào trên thị trườngDoanh nghiệp tư nhân không được góp vốn thành lập hoặc được mua cổ phần trong các loại hình doanh nghiệp khácChỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân duy nhất đứng tên mình. 

Các bước thành lập doanh nghiệp tư nhân

Để thực hiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân cần được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân đầy đủ bao gồm: