Sound good là gì

Let our community of native sầu speakers tư vấn your language learning.

A new language learning platform where native sầu speakers correct what you write.




Bạn đang xem: Sound good là gì

*
Post in the language that you are learning.
*
Native sầu speakers correct your writing!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*



Xem thêm: Điều Nào Là Đúng Khi Võ Sư Dùng Cuồng Phong Quyền Lên Mục Tiêu Tàng Hình?




Xem thêm: Vóc Dáng Diễn Viên Thanh Trúc Sau Khi Giảm 15 Kg, Tiểu Sử Diễn Viên Thanh Trúc



Chuyên mục: KHÁI NIỆM