Standoff Là Gì

(Hebrews 3:12) In the Greek text, “drawing away” literally means “to stvà off,” that is, lớn apostatize.

Bạn đang xem: Standoff là gì


Badger H (Tu-16 Elka) – Designed for stand-off electronic warfare và electronic counter-measures tư vấn.
Hundreds of well-equipped riot police were dispatched, and they engaged in a stand-off with the farmers.
Hàng trăm cảnh sát kháng bạo động với thiết bị giỏi được điều hễ, họ chiến tranh với những người dân cày.
Điều này mang đến một sự chình họa giác giữa xe tăng Mỹ với Đông Đức tại Chốt gác Charlie ngày 27-28 mon 10 năm 1961.
(Hebrews 2:1) However, the Greek term rendered “drawing away” means “khổng lồ st& off” và is related khổng lồ the word “apostasy.”
Tuy nhiên, tự Hy Lạp được dịch ra “trôi lạc” Tức là “rời xa” và gồm liên hệ cùng với chữ “bội đạo”.
The flotilla sortied from Eniwetok on 15 July và was standing off the Asan Beaches on the morning of 21 July.
Chi hạm đội khởi hành từ Eniwetok vào trong ngày 15 tháng 7, và bao gồm khía cạnh xung quanh khơi bãi Asan vào sáng sủa sớm ngày 21 mon 7.
The Berlin Crisis saw US Army troops facing East German Army troops in a stand-off, until the East German government backed down.
Khủng hoảng Berlin là sự khiếu nại trong số đó quân đội Đông Đức với quân đội Mỹ vẫn đương đầu nhau, cho đến khi cơ quan chính phủ Đông Đức lùi bước.
What did Ptolemy III bring bachồng khổng lồ Egypt, và why did he “for some years st& off from the king of the north”?
Ptolemy III lấy đều gì về Ê-díp-đánh, cùng vì sao “trong vài ba năm... <ông> không đánh vua phương bắc”?
The Mirage 2000N is the nuclear strike variant which was intended khổng lồ carry the Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP) nuclear stand-off missile.
Mirage 2000N là phiên bạn dạng tấn công hạt nhân, được dự định thực hiện có tên lửa phân tử nhân Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP).
The Siege of the Luhansk Border Base was a two-day-long stand-off at a Ukrainian border base located on the outskirts of Luhansk đô thị.
Cuộc vây hãm căn cứ biên giới Luhansk diễn ra trong 2 ngày tại 1 căn cứ đọng biên cương Ukraina nằm ở vị trí ngoại thành thị thành Luhansk.

Xem thêm: Cách Nào Sau Đây Là Chính Xác Để Nhận Được Lọ Thanh Tẩy? Đáp Án Trắc Nghiệm Bns


The most surprising was the elimination of the Somotoavangard.comet Cup participant Dynamo Kyiv that lost its quarterfinal stand off against the Zaporizhian Automakers 1:2 in aggregate.
Hình ảnh bất ngờ nhất là sống Dynamo Kyiv bị loại bỏ với vòng loại của Somotoavangard.comet Cup thất bại sinh hoạt tđọng kết trước cùng với Zaporizhian Automakers 1:2 sau 2 lượt trận.
The peace negotiations amidst the armed stand-off led to lớn the 4th National Congress of Kuomintang being held separately by three factions in Nanjing, Shangnhì và Canton.
Các cuộc hiệp thương tự do giữa sự nổi dậy thiết bị vẫn dẫn đến Quốc hội Quốc gia 4 của Quốc Dân Đảng được tổ chức hiếm hoi vày tía trường phái nghỉ ngơi Nam Kinc, Thượng Hải và Canton.
The Oda army came up with the plan to use cannons for stand-off tactics against the Uesugi and khổng lồ bombard the Uesugi from across the river.
The first modern example was the stand-off between the Imperial Russian Navy và the Imperial Japanese Navy (IJN) at Port Arthur during the Russo-Japanese War in 1904.
ví dụ như văn minh trước tiên là sự motoavangard.comệc giao tranh thân Hải quân Đế quốc Nga cùng Hải quân Đế quốc Japan tại cảng Arthur trong Chiến tnhãi con Nga-Nhật năm 1904.
A stand-off took place south of London, with York presenting a menu of grievances và demands khổng lồ the court circle, including the arrest of Edmund Beaufort, 2nd Duke of Somermix.
Một cuộc thương tngày tiết đã có tiến hành ở phía phái nam London, với câu hỏi Công tước đoạt York chuyển ra một danh sách các năng khiếu nề với thử khám phá tkhô giòn lọc triều đình, bao gồm cả vấn đề bắt giữ lại Edmund Beaufort, Công tước đồ vật nhì của Somermix.
From 24 February until 4 March Henshaw was part of the Navy fleet standing off Port Cortes, Honduras, to protect American lives and interests in case of a revolution taking place in Guatemala.
Từ ngày 24 mon 2 mang đến ngày 4 mon 3, nó bên trong yếu tố lực lượng hải quân canh phòng kế bên khơi Port Cortes, Honduras nhằm đảm bảo tính mạng của con người và gia tài của công dân Hoa Kỳ vào ngôi trường phù hợp xẩy ra cuộc giải pháp mạng tại Guatemala.
One early use was by President Bill Clinton in June 1994 in relation lớn possible operations against North Korea, at the height of the 1994 stand-off with that country over nuclear weapons.
ban sơ được Tổng thống Mỹ Bill Clinton sử dụng trong thời điểm tháng 6 năm 1994 liên quan đến những chiến dịch có thể xảy ra nhằm mục đích cản lại Triều Tiên, vào thời gian thời hạn cao điểm của trận chiến chống mua tranh bị hạt nhân của nước này vào năm 1994.