STOMP LÀ GÌ

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ motoavangard.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Stomp là gì

Among women from one ground at an indoor stomp dance in 1997, approximately two-thirds of the time was spent "gossiping".
The ceremonial cycle is made up of four night-long dances (stomp dances) performed during the summer months.
She engages the audiences by asking either for a show of hands of former "cats và stomps" or by clapping.
The poem moves from a description of "cats" và "stomps" khổng lồ recollections of new students (boys) arriving at the boarding school.
The distinction between "cat" & "stomp" was widely known to lớn a certain generation of boarding school students, and in many ways this poem is a bit of boarding school nostalgia.
He was often put up against a wall, spread-eagled, and then soldiers or police would come up behind hyên và stomp on his feet.
Other effects are making the player able to grow large và stomp on the rats, to lớn run much faster, or make the lasso bigger.
Approaching his celebrating teammates, he jumped up with the intention of stomping on home plate instead of simply stepping on it.
An adjustable plastic pipe allowed a foam rubber rocket lớn be launched at any angle when the user stomped on the plunger.
Các ý kiến của những ví dụ không diễn tả ý kiến của các biên tập viên motoavangard.com motoavangard.com hoặc của motoavangard.com University Press giỏi của các bên cấp phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập motoavangard.com English motoavangard.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2022 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |

B52 CLUB - Cổng game đánh bài uy tín số 1