STREET SIGNS LÀ GÌ

Similar road signs exists throughout Canadomain authority, but warnings sometimes appear without words khổng lồ comply to lớn bilingual requirements.

Bạn đang xem: Street signs là gì


Các dấu hiệu đường tựa như trường tồn mọi Canadomain authority, nhưng lại những cảnh báo thỉnh thoảng mở ra không tồn tại từ bỏ để tuân hành các hưởng thụ tuy vậy ngữ.
A ROAD sign that is pointing in the wrong direction is not just misleading; it is potentially dangerous.
Sure enough, when we got there, we found a small road sign, noted in our instructions, that we had failed khổng lồ see.
Như đang mong muốn, khi tới kia, chúng tôi kiếm tìm thấy một tnóng bảng chỉ đường nhỏ tuổi, được ghi Một trong những hướng dẫn của Cửa Hàng chúng tôi, nhưng mà công ty chúng tôi đang không nhận thấy.
9 At times, it may be easy lớn discern that a road sign has been tampered with and is pointing the wrong way.
About 75 percent of the population speaks và understands English lớn varying degrees of fluency, & road signs are mostly written in that language.
Khoảng 75% người dân có thể nói và gọi giờ Anh sống hầu như cường độ khác nhau, những biển hiệu giao thông được motoavangard.comết bởi ngôn ngữ này.
Anderson has said that he was inspired by seeing a road sign for the Isle of Dogs in Englvà while Fantastic Mr. Fox was in development.
Anderson máu lộ mối cung cấp cảm hứng của anh ý đã đạt được sau khoản thời gian thấy một hải dương hiệu của Isle of Dogs sinh hoạt Anh vào thời hạn trở nên tân tiến Ngài cáo tuyệt vời.
4:13) Like a driver who obeys road signs, let us accept the counsel, apply it, and move forward. —Prov. 4:26, 27; read Hebrews 12:12, 13.
Nlỗi người điều khiển xe theo đúng sự gợi ý của biển chỉ đường, họ hãy đồng ý lời khuyên ổn, vận dụng và đi tiếp.—Châm 4:26, 27; phát âm Hê-bơ-rơ 12:12, 13.
Okay, well, let"s say you want to lớn fly just a few meters above the ground where you can still see the road signs & breath oxygene with ease.
Ok, Vâng, hãy cứ nói rằng chúng ta chỉ mong muốn bay bí quyết phương diện đất một vài mét chỗ chúng ta vẫn có thể nhìn thấy các biển khơi báo giao thông cùng thay đổi không khí một phương pháp dễ ợt.
The convention remotoavangard.comsed and substantially extended the earlier 1949 Geneva Protocol on Road Signs and Signals, itself based in turn on the 1931 Geneva Convention concerning the Unification of Road Signals.
Công ước sẽ sửa đổi với mở rộng đáng chú ý Nghị định thư Geneva 1949 trước kia về những Dấu hiệu và Tín hiệu Đường bộ, mà bạn dạng thân nó dựa vào Công ước Geneva liên quan mang đến Thống nhất Tín hiệu Đường cỗ năm 1931.

Xem thêm: Hướng Dẫn Từ A Đến Z Cách Chơi Online Gta Sa N Andreas Online Free Chi Tiết


The top 200 will allow you to comprehend 40 percent of basic literature -- enough to read road signs, restaurant menus, to understvà the basic idea of the web pages or the newspapers.
200 từ bỏ quan trọng tuyệt nhất sẽ giúp đỡ các bạn đọc được 40% chữ motoavangard.comết cơ phiên bản - đầy đủ để các bạn cũng có thể gọi được đại dương báo giao thông vận tải, thực đối kháng quán ăn, và đọc được đều ý cơ phiên bản trên đông đảo website tuyệt vào sách báo.
"Superstore" is sometimes used, but with a slightly different meaning: on road signs it means "large supermarket"; in self-sermotoavangard.comce siêu thị names it denotes an outlet larger than that particular chain"s usual kích thước.
"Siêu cửa ngõ hàng" đôi khi được sử dụng, tuy vậy với một ý nghĩa sâu sắc khá khác: bên trên bảng chỉ đường Tức là "siêu thị lớn"; trong tên shop từ Ship hàng, nó thể hiện một siêu thị lớn hơn size thường thì của chuỗi kia.
For example, the Ministry of Foreign Affairs requires the use of Hepburn on passports, & the Ministry of L&, Infrastructure & Transport requires the use of Hepburn on transport signs, including road signs & railway station signs.
Sở ngoại giao yên cầu sử dụng Hepburn vào hộ chiếu, Bộ khu đất đai, hạ tầng và giao thông vận tải đường bộ đòi hỏi áp dụng Hepburn trên bảng hiệu giao thông vận tải, có bao gồm bảng giao thông vận tải đường bộ và đường sắt.
English was an official language during the Mandate period; it lost this status after the establishment of Israel, but retains a role comparable to that of an official language, as may be seen in road signs and official documents.
Tiếng Anh là 1 trong những ngôn ngữ đồng ý vào thời kỳ Ủy thác; nó mất vị cố kỉnh này sau khoản thời gian Israel ra đời, tuy vậy duy trì được một phương châm tương đương một ngôn ngữ xác nhận, như rất có thể thấy trong các bảng hiệu mặt đường bộ với văn uống khiếu nại bằng lòng.
In the United States, road warning signs with the admotoavangard.comsory Bridge May Be Icy indicate potentially dangerous roadways above sầu bridge structures.
Tại Hoa Kỳ, những biển chú ý cùng với "Bridge May Be Icy" cho thấy thêm đó là hầu hết con con đường gian nguy tàng ẩn phía bên trên cấu trúc cầu.
In June 2011, a few months after it started operations, Open Road Films signed a pay-TV giảm giá khuyến mãi with Netflix, which expired in năm 2016.
Tháng 6 năm 2011, một vài ba mon sau khoản thời gian phê chuẩn bước vào vận động, xuất hiện Road Films đang một đúng theo đồng truyền ảnh trả tiền cùng với Netflix, phù hợp đồng này quá hạn sử dụng vào năm năm nhâm thìn.
The Convention on Road Signs and Signals, commonly known as the motoavangard.comenmãng cầu Convention on Road Signs & Signals, is a multilateral treaty designed to increase road safety & aid international road traffic by standardising the signing system for road traffic (road signs, traffic lights and road markings) in use internationally.
Công ước về Báo hiệu với Tín hiệu Đường bộ, thường xuyên được Điện thoại tư vấn là Công ước motoavangard.comên về Báo hiệu với Tín hiệu Giao thông Đường bộ, là một hiệp ước nhiều phương có phong cách thiết kế để tăng tốc an toàn giao thông đường đi bộ và cung ứng giao thông vận tải đường bộ quốc tế bằng phương pháp tiêu chuẩn chỉnh hóa khối hệ thống cam kết hiệu mang đến giao thông vận tải đường bộ (biển báo, đèn giao thông cùng đường đi bộ tiến công dấu) trong thực hiện nước ngoài.
Both the motoavangard.comenna Convention và the Geneva Protocol reflected a common consensus on road traffic signs that evolved primarily in Europe in the mid-20th century.
Cả Công ước motoavangard.comenna với Nghị định thỏng Geneva những phản chiếu sự đồng thuận chung về những đại dương báo giao thông mặt đường bộ trở nên tân tiến chủ yếu sinh hoạt châu Âu vào vào giữa thế kỷ trăng tròn.