Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng

Nội dung tài liệu gồm 5 bài, giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên. Đây là tài liệu hữu ích, giúp mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Bạn đang xem: Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng

*

Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị)


*

*

Xem thêm: " Turn Down For What Là Gì ? Những Điều Thú Vị Về【 Turn Down Something

*

*

Giáo trình Triết học (Dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ) (Xuất bản lần thứ năm)


Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương (1976 – 2020) (Xuất bản lần hai, có chỉnh sửa, bổ sung)


Chọn Video Kỷ niệm 75 năm thành lập Nhà xuất bản Chính quốc gia Sự Thật - Dấu ấn vàng, tiếp nối sự phát triển Giới thiệu cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” Thời sự VTV giới thiệu hai cuốn sách giàu tính lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Giới thiệu cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Ra mắt Tủ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Tọa đàm, giới thiệu bộ sách “Thượng tướng Trần Văn Trà và những chặng đường lịch sử B2 thành đồng” Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan hai Tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và “Thanh niên học và làm theo lời Bác” của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 Sách lý luận chính trị đồng hành cùng công tác tư tưởng của Đảng trong thời đại số Stbook - Hệ thống xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật