Tasks Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tasks là gì

*
*
*

task
*

task /tɑ:sk/ danh từ trọng trách, nhiệm vụ, phận sựa difficult task: một trách nhiệm nặng nề khăn bài làm cho, bài bác tậpgive sầu the boys a task to lớn do: hãy ra bài xích tập cho các học viên làm công tác làm việc, công việc lời la rầy trách rưới, lời phê bình, lời mắng nhiếcto lớn take to lớn task mắng mỏ trách nát, phê bình, mắng nhiếctask force (quân sự) đơn vị tác chiến đặc biệt nước ngoài hễ từ giao trách nhiệm, giao việclớn task someone khổng lồ bởi vì something: giao mang đến ai thao tác làm việc gì chồng chất lên, bắt đảm đang, thách thức, có tác dụng căng thẳng, làm cho căng thẳngmathematics tasks the child"s brain: toán thù học tập tạo cho đầu óc em nhỏ dại căng thẳng
công việcjob step task: nhiệm vụ bước công việcjob support task: trách nhiệm hỗ trợ công việcreading task: công việc đọctask dispatcher: cỗ điều phối công việctask dump: sự kết xuất công việctask execution area: vùng thực hiện công việctask identification: sự nhấn dạng công việctask identification key (TIK): khóa dấn dạng công việctask identifier (TID): bộ thừa nhận dạng công việctask information bloông xã (TIB): kăn năn ban bố công việctask management: sự cai quản công việctask panel: bảng công việctask schedule: kế hoạch công việctask start: sự bước đầu công việctask state: trình trạng công việctask switch: biến hóa công việctask virtual storage: bộ nhớ lưu trữ ảo công việcvisual task: các bước bắt buộc chiếu sángwriting task: các bước ghinhiệm vụUTS (unbound task set): tập trọng trách ko liên kếtaccomplishment of task: sự xong xuôi nhiệm vụadministrative task: trách nhiệm cai quản lýbackground task: trọng trách máy cấpchange default task group: nhóm ngầm định trách nhiệm nắm đổicomtháng task: trọng trách chungcommunication task: trọng trách truyền thôngday task: nhiệm vụ mặt hàng ngàyforeground task: trọng trách nổiforeground task: nhiệm vụ nền trướcimmediate task: trách nhiệm tức thìjob step task: trọng trách bước công việcjob tư vấn task: trách nhiệm hỗ trợ công việcmain task: nhiệm vụ chínhmajor task: nhiệm vụ chínhmanagement task: trọng trách quản ngại lýmaster scheduler task: trọng trách lập định kỳ biểu chínhmeasuring task: trách nhiệm đomonitor task: trọng trách giám sátoperator station task (OST): trách nhiệm trạm thao tácplanned task: trách nhiệm theo kế hoạchroot task: trách nhiệm gốcsecondary task: trọng trách sản phẩm yếushift task: nhiệm vụ vào một caspecific task: nhiệm vụ riêngsystem task: nhiệm vụ hệ thốngtask analysis: sự phân tích nhiệm vụtask description: sự mô tả nhiệm vụtask descriptor: bộ diễn đạt nhiệm vụtask dispatcher: cỗ giao nhiệm vụtask management: sự làm chủ nhiệm vụtask overview: tổng quan lại về nhiệm vụtask panel: bảng nhiệm vụtask programmer: fan lập trình nhiệm vụtask queue: sản phẩm nhiệm vụtask schedule: lịch nhiệm vụtask switcher: cỗ thay đổi nhiệm vụkiểm tra task: trách nhiệm kiểm traunbound task mix (UTS): tập (hợp) trách nhiệm ko liên kếtwork task: trách nhiệm có tác dụng việcwork task: nhiệm vụ sản xuấtthao tácfixed task: làm việc thế địnhfixed task: làm việc định kỳoperator station task (OST): trách nhiệm trạm thao tácscheduled task: thao tác rứa địnhscheduled task: làm việc định kỳtask queue: hàng thao tácLĩnh vực: tân oán và tintác vụUTS (unbound task set): tác vụ không kết buộcabsolute task set: tập tác vụ giỏi đốiappendage task: tác vụ thêm vàoappendage task: tác vụ phụbackground task: tác vụ phụblochồng task set: tập tác vụ khốicommunication task: tác vụ truyền thôngcontrol oriented task: tác vụ hướng điều khiểnimmediate task: tác vụ trực tiếpimmediate task: tác vụ tức thờiinitiating task: tác vụ khởi đầumain task: tác vụ chínhprimary task: tác vụ chínhreading task: tác vụ đọcregion control task: tác vụ điều khiển và tinh chỉnh miềnroot task: tác vụ chínhsystem task: tác vụ hệ thốngtask control table: bảng tinh chỉnh tác vụtask directory table: bảng tlỗi mục tác vụtask information block: kăn năn thông báo tác vụtask interrupt control: điều khiển ngắt tác vụtask list: list tác vụtask management: quản lý tác vụtask queue: hàng tác vụtask register: thanh khô ghi tác vụtask request: đòi hỏi (thực hiện) tác vụtask start: sự mở màn tác vụtask switch: biến hóa tác vụtask virtual storage: bộ nhớ tác vụ ảotime-sharing control task (TSC): tác vụ tinh chỉnh và điều khiển phân thờiunbound task phối (UTS): tập (hợp) tác vụ ko kết buộcupdating task: cập nhật tác vụwriting task: tác vụ ghiSpecial task Group (STG)nhóm quánh tráchcông việctask management: sự kiểm gần kề, đo lường và tính toán công việctask pay: tiền khoán công việctask wages: tiền lương theo công việccông việc, nhiệm vụnhiệm vụaccounting based on task: kế toán theo nhiệm vụ cá nhânkey task analysis: so sánh trách nhiệm chủ yếutask description: bạn dạng mô tả nhiệm vụtask identity: sự xác minh nhiệm vụtask method: phương thức nhiệm vụtask significance: tầm đặc biệt của nhiệm vụad hoc taskcông tác làm việc đặc biệtelement taskcông tác cơ sởtask -rate planchế độ tiền lương tính theo việctask bonuschi phí lương hoàn côngtask bonuschi phí thưởng hoàn côngtask bonus systemchính sách ttận hưởng vượt mức kế hoạch (kế bên lương bao gồm thức)task budgetingdự tân oán quảng bá (theo nhiệm vụ)task forcenhóm lực lượng biệt phái, lực lượng quánh biệttask groupteam làm việctask paytiền công khoántask settingsự xác định phương châm công táctask system of paycơ chế lương khoán
*

Xem thêm: Stoner Là Gì - Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Củastoner

*

*

task

Từ điển Collocation

task noun

ADJ. awesome, challenging, daunting, enormous, formidable, great, Herculean, huge, mammoth, massive sầu, monumental | arduous, demanding, difficult, exacting, exhausting, hard, laborious, onerous, stiff, time-consuming, tough, uphill | dangerous, hazardous | basic, easy, simple, small Translating the letter was no easy task. | menial, mundane, repetitive sầu, tedious | complex, mind-boggling | delicate, tricky | fruitless, hopeless, impossible | daily, day-to-day, routine | central, fundamental, important, main, major, primary, principal The primary task of the chair is khổng lồ ensure the meeting runs smoothly. | essential, vital | immediate, urgent | enviable, pleasant | thankless, unenviable, unpleasant | administrative, domestic, household, manual | self-appointed, self-imposed

VERB + TASK take on, take upon yourself, undertake Nobody toàn thân was keen to lớn take on such a thankless task. | approach, get to lớn grips with, tackle How vị you tackle a task like that? | carry out, bởi vì, fulfil, get on with, perform I left her to get on with the task of correcting the errors. | accomplish, complete, succeed in | cope with | fail in | allocate, assign (sb), delegate, entrust sb with, give sb, mix sb She failed to lớn complete the task that she had been set. | be charged with, be faced with, have sầu She was charged with the important task of telling the children. | be engaged in I was engaged in the delicate task of clipping the dog"s claws. | help sb with | be suited/unsuited lớn His thiông chồng fingers were not well suited khổng lồ the task.

TASK + VERB require sth The task requires a variety of skills và experience. | fall lớn sb The unenviable task of telling my parents fell lớn the head teacher. | confront sb, face sb The team have sầu no illusions about the kích thước of the task confronting them.

PREP. ~ for a hard task for the committee | ~ in one of the first tasks in language learning

PHRASES the task ahead We need to think realistically about the task ahead. | the task in hvà We should stop chatting và get baông xã to the task in hvà.

Từ điển WordNet


Microsoft Computer Dictionary

n. A stand-alone application or a subprogram that is run as an independent entity.

English Synonym and Antonym Dictionary

tasks|tasked|taskingsyn.: assignment chore duty function job stint work
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |