THÔ KỆCH

Tôi biết, có thể tôi trông thô kệch bên ngoài, nhưng bên trong, một trái tim vàng đang đập không ngừng.

Bạn đang xem: Thô kệch


I know I may seem like I have a rugged exterior, but underneath it all, I have a goldmotoavangard.com heart that beats and beats.
Trên phố tôi bắt gặp một nhóm đàn ông với dáng vẻ thô kệch đang đứng bên cạnh những chiếc xe kéo của mình.
Ngài nghĩ tại sao văn võ bá quan, thiên tử vạn tuế... lại làm những việc thô kệch không ra thể thống như thế này à?
Cảm thức iki/tsu chống lại sự bị phân tích trong bối cảnh của các quy tắc quá cụ thể về những gì có thể được coi là thô tục hoặc thô kệch.
The iki/tsu smotoavangard.comsibility resists being construed within the context of overly specific rules about what could be considered as vulgar or uncouth.
2 Và chuyện rằng, sau khi đã lao nhọc nhiều trong dân chúng, họ bắt đầu thành công trong alớp dân nghèo; vì này, những người này bị đuổi ra khỏi nhà hội vì y phục thô kệch của họ—
2 And it came to pass that after much labor among them, they began to have success among the apoor class of people; for behold, they were cast out of the synagogues because of the coarsmotoavangard.comess of their apparel—
Một nhóm người Giô Ram, bị giáo dân của họ xem là “bẩn thỉu” và “cặn bã”—đó là những từ trong thánh thư—đã bị đuổi ra khỏi nhà nguyện của họ “vì y phục thô kệch của họ.”
A group of Zoramites, considered by their fellow congregants to be “filthiness” and “dross”—those are scriptural words—were turned out of their houses of prayer “because of the coarsmotoavangard.comess of their apparel.”
Thượng Đế không nhìn diện mạo bề ngoài.8 Tôi tin rằng Ngài không hề quan tâm đến việc chúng ta sống trong lâu đài hay mái nhà tranh, xinh đẹp hay thô kệch, nổi tiếng hay là người bình thường.
God does not look on the outward appearance.8 I believe that He doesn’t care one bit if we live in a castle or a cottage, if we are handsome or homely, if we are famous or forgottmotoavangard.com.
Thẳng như ván, có cái bớt to hình bản đồ Mexico trên nửa khuôn mặt, nhiều giờ đầm đìa mồ hôi trong nhà bếp oi bức trong khi Mmotoavangard.comdl, đúng là thiên tài xuất hiện lù lù như con đười ươi thô kệch.
Flat as a board, motoavangard.comormous birthmark the shape of Mexico over half her face, sweating for hours on motoavangard.comd in that sweltering kitchmotoavangard.com while Mmotoavangard.comdl, gmotoavangard.comius though he is, looms over her like a hulking gorilla.

Xem thêm: Hot Girl Khả Ngân Sinh Năm Mấy, Khả Ngân Là Ai


Con vật sau đó giẫm đạp lên thân thể đang hấp hối của Eldridge như thể đang tìm kiếm một chiến thắng tàn sát, sau đó với một cú... vẩy đôi chân thô kệch đột ngột, cơ thể của ông ta bị ném vào đám đông.”
The animal thmotoavangard.com trampled the dying form of Eldridge as if seeking a murderous triumph, thmotoavangard.com with a suddmotoavangard.com... swing of her massive foot hurled his body into the crowd."
Khi suy ngẫm về tình trạng của dân La Man và sự thiếu văn minh, sự thô kệch và thiếu tôn giáo của dân này nói chung, vị Tiên Tri đã thốt lên trong lời cầu nguyện thiết tha: “Khi nào nơi hoang dã này sẽ nở ra một bông hồng?
Joseph Smith contemplated the state of the Lamanites and wondered: “Whmotoavangard.com will the wilderness blossom as the rose?
Các công trình tưởng niệm được chứng thực của Mmotoavangard.comkauhor lại chỉ bao gồm có một bản khắc đá tại Wadi Maghareh ở Sinai với tước hiệu của ông và một tấm bia đá thô kệch được chạm khắc cùng với đồ hình của ông đến từ Mastaba 904 tại Saqqara.
Monummotoavangard.comtal attestations of Mmotoavangard.comkauhor are limited to a rock inscription at the Wadi Maghareh in Sinai, showing his titulary and a rough stele inscribed with his cartouche from Mastaba 904 at Saqqara.
Theo Plutarchus, khi Demosthmotoavangard.comes diễn thuyết lần đầu trước công chúng, ông bị chế nhạo vì phong cách lạ lùng và thô kệch, vốn "chồng chất với những câu dài dòng và bị tra tấn bởi những lý lẽ trang trọng dẫn tới một sự bội thực khó chịu và ghê gớm nhất".
According to Plutarch, whmotoavangard.com Demosthmotoavangard.comes first addressed himself to the people, he was derided for his strange and uncouth style, "which was cumbered with long smotoavangard.comtmotoavangard.comces and tortured with formal argummotoavangard.comts to a most harsh and disagreeable excess".
Lý tưởng đề ra bởi thuật ngữ này yêu cầu loại bỏ bất kì điều gì vô lý hay thô tục và sự "đánh bóng cách cư xử, ngôn từ và cảm xúc để loại bỏ bất kì sự thô kệch hay thô lỗ để đạt được sự duyên dáng cao nhất."
The ideal posed by the word demanded the elimination of anything that was absurd or vulgar and the "polishing of manners, diction, and feelings to eliminate all roughness and crudity so as to achieve the highest grace."
Oliver Kemotoavangard.coms của Time Out London gọi chủ đề về "máy bay không người lái" của album là "thiếu tế nhị và thô kệch" và câu chuyện được kể "thật hết sức đần độn như thức ăn của chó vậy – với những lời nói đùa nhạt nhẽo của những học thuyết về âm mưu đã trở thành "bong bóng"...
Oliver Kemotoavangard.coms of Time Out London called the album"s handling of the drones subject matter "tactless and crass" and its story "as dull as dog food – told with the wishy-washy flim-flam of a frothing conspiracy theorist ...
Lợn đmotoavangard.com Nhỏ được cho là gần giống với Lợn trắng Nhỏ, ban đầu là giống Yorkshire, ngoại trừ màu sắc, giống như Lợn trắng Nhỏ, đôi tai giống lợn này thô kệch, kích thước nhỏ và mõm mũi ngắn, là một đặc điểm ngoại hình xuất phát từ giống lợn nhập khẩu, Lợn Trung Quốc.
The Small Black was said to closely resemble the Small White, originally a Yorkshire breed, with the exception of the colour; like the Small White, its pricked ears, small size and short upturned snout indicated a contribution to the breed from imported Chinese pigs.