Thông tư số 22/2015/ttlt-bgdđt-bnv

Phân hạng chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên THCS công lập

Theo đó, chức vụ công việc và nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở trong các ngôi trường THCS công lập ở trong khối hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:- Giáo viên trung học cơ sở hạng I - Mã số: V.07.04.10.

Bạn đang xem: Thông tư số 22/2015/ttlt-bgdđt-bnv

- Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số: V.07.04.11.- Giáo viên THCS hạng III - Mã số: V.07.04.12.Các tiêu chuẩn chỉnh về chuyên môn đào tạo, tu dưỡng, tiêu chuẩn chỉnh về năng lượng trình độ, nghiệp vụ, cơ chế về chỉ định với xếp lương theo chức vụ công việc và nghề nghiệp nêu trên được khuyên bảo rõ ràng tại Thông bốn liên tịch này.Thông bốn liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV là địa thế căn cứ để triển khai vấn đề tuyển dụng, thực hiện cùng quản lý thầy giáo trung học cơ sở trong những trường THCS công lập ở trong hệ thống dạy dỗ quốc dân.Các ngôi trường THCS bên cạnh công lập hoàn toàn có thể vận dụng công cụ này nhằm tuyển dụng, áp dụng cùng thống trị lực lượng cô giáo THCS.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNGHỌC CƠ STại CÔNG LẬP

Căn uống cđọng Luật Viên chức ngày 15tháng 11 năm 2010;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng bốn thời điểm năm 2012 của Chính phủ nguyên lý về tuyển dụng, sử dụng với quảnlý viên chức;

Căn cđọng Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 1hai năm 2004 của Chính phủ về cơ chế chi phí lương so với cán cỗ,công chức, viên chức với lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19mon 12 năm 2013 của nhà nước sửa đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị định số204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của Chính phủ về chính sách chi phí lương đốicùng với cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng vũ trang;

Căn uống cđọng Nghị định số 32/2008/NĐ-CPhường. ngày 19 mon 3 năm 2008 của nhà nước lao lý công dụng, nhiệm vụ, quyền hạncùng cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 mon 6 năm năm trước của Chính phủ luật tính năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của Sở Nội vụ,

Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạovà Sở trưởng Bộ Nội vụ phát hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chỉnh chứcdanh công việc và nghề nghiệp gia sư trung học cơ sở công lập.

Chương thơm I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh với đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này nguyên tắc mãsố, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghềnghiệp thầy giáo trung học tập các đại lý vào trong số cửa hàng giáo dục phổ quát, giáodục thường xuyên với giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống dạy dỗ quốcdân gồm cung cấp trung học các đại lý (dưới đây điện thoại tư vấn tầm thường là ngôi trường trung học tập đại lý cônglập).

2. Thông bốn liên tịch này áp dụngđối với cô giáo trung học tập đại lý trong số ngôi trường trung học tập cơ sở công lậpnằm trong hệ thống dạy dỗ quốc dân.

Điều 2. Mã số vàphân hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên trung học tập các đại lý trong các ngôi trường trunghọc tập các đại lý công lập

Chức danh công việc và nghề nghiệp cô giáo trunghọc tập cửa hàng trong những trường trung học cơ sở công lập nằm trong khối hệ thống giáo dục quốcdân bao gồm:

1. Giáo viên trung học tập cửa hàng hạng I- Mã số: V.07.04.10

2. Giáo viên trung học cửa hàng hạng II- Mã số: V.07.04.11

3. Giáo viên trung học cơ sở hạng III- Mã số: V.07.04.12

Điều 3. Tiêu chuẩntầm thường về đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp của gia sư trung học cơ sở

1. Có ý thức trau xanh dồi đạo đức, nêu caoniềm tin trách rưới nhiệm, giữ lại gìn phẩm chất, danh dự, đáng tin tưởng ở trong nhà giáo; gươngmẫu trước học sinh;

2. Tmùi hương yêu, đối xử vô tư và tôntrọng nhân biện pháp của học sinh; bảo vệ các quyền cùng tiện ích chính đáng của học sinh;cấu kết, hỗ trợ đồng nghiệp.

3. Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp nghềnghiệp khác của thầy giáo lao lý tại Luật Giáo dục cùng Luật Viên chức.

Chương thơm II

TIÊU CHUẨN CHỨC DANHNGHỀ NGHIỆPhường GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

Điều 4. Giáo viêntrung học cửa hàng hạng I - Mã số V.07.04.10

1. Nhiệm vụ

Ngoài phần nhiều nhiệm vụ của cô giáo trunghọc tập đại lý hạng II, gia sư trung học cơ sở hạng I đề nghị triển khai số đông nhiệmvụ sau:

a) Tsi gia biên tập, biên soạn, pháttriển lịch trình, tư liệu tu dưỡng cô giáo, học viên trung học tập cơ sở;

b) Chủ trì những ngôn từ tu dưỡng, sinhhoạt chuyên đề ở trong nhà ngôi trường hoặc tsay đắm gia các đề bài nghiên cứu công nghệ, sángloài kiến tay nghề cung cấp thị trấn trngơi nghỉ lên;

c) Tsi gia lí giải, Review, xétchăm chú ý tưởng kinh nghiệm, chủ đề nghiên cứu và phân tích khoa học sư phạm vận dụng của đồngnghiệp từ cung cấp thị trấn trsinh hoạt lên;

d) Ttê mê gia công tác làm việc kiểm soát chuyênmôn, nghiệp vụ mang lại gia sư trung học tập các đại lý cung cấp thị xã trsinh sống lên;

đ) Tsi gia hội đồng giám khảo hội thi giáoviên dạy xuất sắc hoặc gia sư công ty nhiệm giỏi hoặc tổng phụ trách rưới nhóm tốt cấp huyệntrsống lên.

e) Tham gia tổ chức triển khai, nhận xét cáchội thi của học viên trung học tập cơ sở tự cấp cho thị xã trlàm việc lên.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và giảng dạy, bồidưỡng

a) Có bằng xuất sắc nghiệp đại học sưphạm trsinh hoạt lên hoặc ĐH những chuyên ngành cân xứng với bộ môn giảng dạy trở lênvà gồm chứng chỉ tu dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với cô giáo trung học cơ sở;

b) Có trình độ chuyên môn ngoại ngữ bậc 3 theoquy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 0một năm năm trước của Sở Giáodục cùng Đào tạo nên ban hành size năng lượng nước ngoài ngữ 6 bậc sử dụng mang đến toàn quốc hoặc cóchứng từ tiếng dân tộc đối với các vị trí Việc có tác dụng kinh nghiệm áp dụng tiếng dântộc;

Đối cùng với gia sư dạy ngoại ngữ thìtrình độ ngoại ngữ sản phẩm hai nên đạt bậc 3 theo mức sử dụng tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của Sở Giáo dục và Đào sản xuất phát hành form năng lựcnước ngoài ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹnăng sử dụng công nghệ biết tin cơ bạn dạng theo qui định trên Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông phương tiện Chuẩn kỹnăng áp dụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng chỉ tu dưỡng giáo viêntrung học tập các đại lý hạng I.

3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lượng trình độ,nghiệp vụ

a) Chủ cồn tuim truyền cùng vậncồn đồng nghiệp triển khai chủ trương, mặt đường lối, chế độ, pháp luật củaĐảng, Nhà nước, mức sử dụng với từng trải của ngành, địa pmùi hương về dạy dỗ trung họccơ sở;

b) Hướng dẫn được người cùng cơ quan thực hiệnplaner, công tác dạy dỗ trung học tập cơ sở;

c) Vận dụng sáng tạo cùng tiến công giáđược Việc áp dụng đa số kỹ năng và kiến thức về dạy dỗ học cùng trung ương sinc lý lứa tuổi vàothực tiễn dạy dỗ học sinh trung học tập cửa hàng của đồng nghiệp;

d) Vận dụng linch hoạt phần lớn kiếnthức về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xóm hội nội địa và nước ngoài nhằm định hướng nghềnghiệp học sinh trung học cơ sở;

đ) Tích cực với chủ động phối hận hợpvới đồng nghiệp, bố mẹ học sinh với xã hội để cải thiện hiệu quả giáo dục chohọc sinh trung học cơ sở;

e) Có năng lực áp dụng sáng chế vàphổ cập ý tưởng tay nghề hoặc thành phầm nghiên cứu kỹ thuật sư phạm ứngdụng trường đoản cú cung cấp thị xã trnghỉ ngơi lên;

g) Có kỹ năng khuyên bảo tiến công giáthành phầm nghiên cứu và phân tích kỹ thuật chuyên môn của học sinh trung học tập cơ sở;

h) Được công nhận là đồng chí thi đuacung cấp cửa hàng hoặc thầy giáo dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi hoặc tổng phụtrách nhóm xuất sắc cung cấp thị xã trsinh sống lên;

i) Viên chức thăng hạng tự chức danhgiáo viên trung học tập cơ sở hạng II lên chức vụ thầy giáo trung học tập đại lý hạngI bắt buộc có thời gian duy trì chức danh giáo viên trung học tập các đại lý hạng II hoặc tươngđương tự đầy đủ 06 (sáu) năm trsinh hoạt lên, trong số ấy thời gian giữ chức vụ nghề nghiệp giáoviên trung học đại lý hạng II trường đoản cú đủ 01 (một năm) trlàm việc lên.

Điều 5. Giáo viêntrung học tập cơ sở hạng II - Mã số V.07.04.11

1. Nhiệm vụ

Ngoài phần lớn trách nhiệm của giáo viên trunghọc cơ sở hạng III, thầy giáo trung học các đại lý hạng II còn yêu cầu triển khai hầu như nhiệmvụ sau:

a) Làm báo cáo viên hoặc dạy minhhọa sinh sống các lớp tu dưỡng giáo viên trung học tập các đại lý hoặc dạy dỗ thí điểm những môhình, cách thức mới;

b) Hướng dẫn sinch viên thực hành sưphạm Lúc được phân công;

c) Chủ trì các ngôn từ tu dưỡng vàsinch hoạt siêng đề ngơi nghỉ tổ chăm môn;

d) Viết sáng kiến ghê nghiệm; thamgia Reviews, xét chăm sóc ý tưởng sáng tạo tay nghề, vấn đề nghiên cứu và phân tích kỹ thuật sưphạm vận dụng của đồng nghiệp từ bỏ cấp trường trsinh hoạt lên;

đ) Tsay mê gia công tác làm việc soát sổ chuyênmôn, nghiệp vụ mang đến thầy giáo trung học tập cửa hàng cung cấp trường trnghỉ ngơi lên;

e) Tsay đắm gia hội đồng giám khảo hội thi giáoviên dạy giỏi, gia sư công ty nhiệm giỏi, tổng phú trách rưới đội tốt cấp cho trường trởlên;

g) Tham gia tổ chức triển khai, Đánh Giá cáchội thi của học viên trung học cửa hàng từ cấp cho trường trngơi nghỉ lên.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ giảng dạy, bồidưỡng

a) Có bằng xuất sắc nghiệp ĐH sưphạm trsống lên hoặc gồm bằng tốt nghiệp ĐH những siêng ngành tương xứng với bộmôn đào tạo trở lên và gồm chứng chỉ tu dưỡng nhiệm vụ sư phạm đối với giáoviên trung học cơ sở;

b) Có chuyên môn ngoại ngữ bậc 2 theocơ chế trên Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của Sở Giáodục cùng Đào tạo thành ban hành khung năng lượng nước ngoài ngữ 6 bậc cần sử dụng mang lại Việt Nam hoặc cóchứng từ giờ dân tộc so với phần đông địa chỉ câu hỏi làm cho hưởng thụ áp dụng tiếng dântộc;

Đối cùng với gia sư dạy ngoại ngữ thìchuyên môn ngoại ngữ lắp thêm nhì nên đạt bậc 2 theo vẻ ngoài trên Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo với Đào sinh sản phát hành khung năng lựcnước ngoài ngữ 6 bậc cần sử dụng mang đến Việt Nam;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn chỉnh kỹnăng thực hiện công nghệ thông báo cơ phiên bản theo qui định trên Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm 2014 của Bộ Thông tin cùng Truyền thông hình thức Chuẩn kỹnăng sử dụng technology thông tin;

d) Có chứng chỉ tu dưỡng giáo viêntrung học cửa hàng hạng II.

3. Tiêu chuẩn về năng lượng trình độ chuyên môn,nghiệp vụ

a) Nắm vững nhà trương, mặt đường lối, chínhsách, quy định của Đảng, Nhà nước, cách thức cùng trải đời của ngành, địa phươngvề dạy dỗ trung học tập cơ sở;

b) Thực hiện có công dụng chiến lược, chươngtrình, dạy dỗ trung học cơ sở;

c) Vận dụng linch hoạt với khuyên bảo đồngnghiệp áp dụng các kỹ năng về giáo dục học và chổ chính giữa sinch lý lứa tuổi vàotrong thực tiễn dạy dỗ học viên trung học tập cơ sở;

d) Vận dụng tốt những kỹ năng và kiến thức về kinhtế, văn hóa truyền thống, buôn bản hội trong tư vấn hướng nghiệp học viên trung học cơ sở;

đ) Tích cực păn năn phù hợp với đồngnghiệp, bố mẹ học viên cùng xã hội để nâng cấp hiệu quả dạy dỗ học sinhtrung học cơ sở;

e) Có kỹ năng vận dụng công dụng,reviews hoặc chỉ dẫn đồng nghiệp viết ý tưởng sáng tạo tay nghề, thành phầm nghiêncứu giúp khoa học sư phạm áp dụng cấp cho ngôi trường trsinh hoạt lên;

g) Có kĩ năng Reviews thành phầm nghiêncứu vãn công nghệ chuyên môn của học viên trung học cơ sở;

h) Được thừa nhận là đồng chí thiđua cấp cho cửa hàng hoặc thầy giáo dạy xuất sắc hoặc thầy giáo công ty nhiệm giỏi hoặc tổngphụ trách đội xuất sắc cấp ngôi trường trsinh sống lên;

i) Viên chức thăng hạng trường đoản cú chức danhthầy giáo trung học cơ sở hạng III lên chức danh cô giáo trung học tập các đại lý hạngII cần gồm thời hạn giữ lại chức vụ cô giáo trung học cơ sở hạng III hoặc tươngđương từ bỏ đầy đủ 06 (sáu) năm trnghỉ ngơi lên, trong các số đó thời hạn duy trì hạng chức danh nghềnghiệp cô giáo trung học cơ sở hạng III trường đoản cú đầy đủ 01 (một) năm và tốt nghiệp đạihọc tập sư phạm hoặc ĐH các chăm ngành khác cân xứng với cỗ môn đào tạo và giảng dạy từđầy đủ 01 (một) năm trlàm việc lên.

Điều 6. Giáo viêntrung học các đại lý hạng III - Mã số V.07.04.12

1. Nhiệm vụ

a) Dạy học với dạy dỗ theo lịch trình,planer giáo dục cấp cho trung học cơ sở;

b) Tmê say gia vạc hiện bồi dưỡng họcsinh năng khiếu, phú đạo học viên yếu kỉm cấp cho trung học tập cơ sở;

c) Vận dụng những sáng tạo độc đáo kinhnghiệm, tác dụng phân tích kỹ thuật sư phạm vận dụng vào thực tiễn huấn luyện,dạy dỗ học sinh cùng có tác dụng đồ dùng, thiết bị dạy học tập cấp cho trung học cơ sở;

d) Đổi mới cách thức dạy dỗ học với đánhgiá tác dụng học hành theo phía phát huy tính dữ thế chủ động, lành mạnh và tích cực, hình thànhnăng lượng và phương pháp từ học của học viên trung học tập cơ sở;

đ) Hoàn thành những chương trình bồi dưỡng;từ học tập, từ bỏ bồi dưỡng trau xanh dồi đạo đức nghề nghiệp, cải thiện năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ;tmê mẩn gia những vận động siêng môn;

e) Tđam mê gia tư vấn tư tưởng, phía nghiệpđến học viên và cha mẹ học viên trung học cơ sở;

g) Tđắm say gia công tác phổ biến giáodục trung học cơ sở;

h) Pân hận phù hợp với thầy giáo chủnhiệm, các thầy giáo không giống, Đội Thiếu niên Tiền phong Sài Gòn, gia đình vàcác tổ chức buôn bản hội liên quan nhằm tổ chức, gợi ý các hoạt động giáo dục họcsinch trung học cơ sở;

i) Tổ chức mang đến học viên trung học tập cơssinh hoạt tham gia những vận động tận hưởng sáng tạo với các hội thi;

k) Thực hiện tại những nhiệm vụ khác vì hiệutrưởng cắt cử.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ huấn luyện và giảng dạy, bồidưỡng

a) Có bởi giỏi nghiệp cao đẳng sư phạmtrsinh sống lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành cân xứng cùng với cỗ môn huấn luyện trsống lên vàgồm chứng từ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm so với thầy giáo trung học cơ sở;

b) Có chuyên môn nước ngoài ngữ bậc 1 theocơ chế trên Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 0một năm năm trước của Bộ Giáodục cùng Đào sinh sản phát hành form năng lượng nước ngoài ngữ 6 bậc dùng mang đến cả nước hoặc cóchứng từ tiếng dân tộc so với hầu hết địa chỉ câu hỏi có tác dụng thử dùng áp dụng tiếng dântộc;

Đối cùng với giáo viên dạy dỗ ngoại ngữ thìtrình độ ngoại ngữ máy hai buộc phải đạt bậc 1 theo nguyên tắc tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 0một năm năm trước của Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào chế tạo ra phát hành khung năng lựcngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng mang lại Việt Nam;

c) Có trình độ chuyên môn tin học đạt chuẩn chỉnh kỹnăng sử dụng technology công bố cơ bạn dạng theo điều khoản tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm năm trước của Sở Thông tin và Truyền thông công cụ Chuẩn kỹnăng thực hiện công nghệ thông báo.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,nghiệp vụ

a) Nắm được công ty trương, mặt đường lối, chínhsách, lao lý của Đảng, Nhà nước, lý lẽ với thưởng thức của ngành, địa phươngvề giáo dục trung học cơ sở;

b) Thực hiện nay được chương trình, kế hoạchdạy dỗ trung học cơ sở;

c) Biết áp dụng hồ hết kỹ năng và kiến thức vềgiáo dục học với trọng tâm sinch lý tầm tuổi vào trong thực tế giáo dục học viên trung học cơsở;

d) Biết vận dụng hầu như kỹ năng vềtài chính, văn hóa truyền thống, làng hội trong tư vấn phía nghiệp học sinh trung học cơ sở;

đ) Biết phối hận phù hợp với người cùng cơ quan, chachị em học viên cùng cộng đồng để nâng cao công dụng giáo dục học sinh trung học cơ sở;

e) Có tài năng vận dụng hoặc viết sángloài kiến tay nghề, nghiên cứu công nghệ sư phạm ứng dụng;

g) Có năng lực khuyên bảo học sinh nghiêncứu giúp kỹ thuật kỹ thuật.

Cmùi hương III

HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM VÀXẾPhường LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 7. Nguyên ổn tắcchỉ định với xếp lương theo chức vụ nghề nghiệp đối với viên chức

1. Việc chỉ định vào chức vụ nghềnghiệp đối với viên chức vẻ ngoài trên Thông bốn liên tịch này yêu cầu căn cứ vào vịtrí Việc có tác dụng, chức trách, chuyên môn nhiệm vụ sẽ đảm nhận của viên chức và theolao lý tại Điều 8 của Thông tứ liên tịch này.

2. khi bổ nhiệm từ bỏ ngạch viên chức hiệnduy trì vào chức danh công việc và nghề nghiệp thầy giáo trung học cơ sở khớp ứng ko được kếtphù hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức.

Xem thêm: Cách Chơi Graves Mua 6 Mạnh Nhất, Cách Chơi Graves Rừng Mùa 6

Điều 8. Cáctrường đúng theo chỉ định vào chức vụ nghề nghiệp

Viên chức đã có chỉ định vào những ngạchthầy giáo trung học các đại lý theo chính sách tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08mon 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việcphát hành tiêu chuẩn chỉnh nhiệm vụ những ngạch men công chức ngành dạy dỗ và huấn luyện (sauđây viết tắt là Quyết định số 202/TCCP-VC); Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày15 mon 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Việc phát hành tạm thời chức danhvà mã số ngạch men của một số ngạch viên chức ngành giáo dục với huấn luyện và giảng dạy, văn hóa truyền thống -công bố (sau đây viết tắt là Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV), ni được ngã nhiệmvào chức danh công việc và nghề nghiệp thầy giáo trung học cửa hàng lao lý tại Thông tứ liêntịch này, như sau:

1. Bổ nhiệm vào chức vụ nghềnghiệp gia sư trung học tập đại lý hạng I (mã số V.07.04.10) so với viên chứchiện đang nắm giữ ngạch ốp giáo viên trung học thời thượng (mã số 15.112);

2. Bổ nhiệm vào chức vụ nghềnghiệp thầy giáo trung học tập đại lý hạng II (mã số V.07.04.11) đối với viên chứchiện nay đang dữ ngạch men gia sư trung học các đại lý chính (mã số 15a.201);

3. Bổ nhiệm vào chức vụ nghềnghiệp cô giáo trung học tập cửa hàng hạng III (mã số V.07.04.12) đối với viên chứchiện tại đang giữ ngạch men gia sư trung học tập cửa hàng (mã số 15a.202).

Điều 9. Cáchxếp lương

1. Các chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viêntrung học cơ sở khí cụ tại Thông bốn liên tịch này được vận dụng Bảng lươngchuyên môn, nhiệm vụ so với cán cỗ, viên chức trong các đơn vị chức năng sự nghiệp củaNhà nước (Bảng 3) phát hành đương nhiên Nghị định số 204/2004/NĐ-CPhường. ngày 14 tháng12 năm 2004 của Chính phủ về chính sách tiền lương đối với cán cỗ, công chức, viênchức cùng lực lượng trang bị (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP)nlỗi sau:

a) Chức danh nghề nghiệp cô giáo trunghọc tập cửa hàng hạng I được vận dụng hệ số lương của viên chức một số loại A2, đội A2.2 (từhệ số lương 4,00 mang đến hệ số lương 6,38);

b) Chức danh công việc và nghề nghiệp cô giáo trunghọc các đại lý hạng II được áp dụng thông số lương của viên chức nhiều loại A1 (trường đoản cú hệ số lương2,34 mang đến hệ số lương 4,98).

c) Chức danh công việc và nghề nghiệp gia sư trunghọc tập cửa hàng hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức nhiều loại A0 (từ bỏ hệ số2,10 mang lại hệ số lương 4,89).

2. Việc xếp lương vào chức danhnghề nghiệp và công việc viên chức lý lẽ trên Khoản 1 Vấn đề này so với viên chức sẽ đượcxếp lương vào những ngạch thầy giáo trung học tập cơ sở theo cơ chế trên Quyết địnhsố 202/TCCP-VC ; Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ; Nghị định số 204/2004/NĐ-CPhường ; Khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10mon 8 năm 2005 của Sở Nội vụ và Bộ Tài chính lý giải thực hiện đưa xếp lươngcũ sang trọng lương new so với một vài ngạch công chức, viên chức bắt đầu được bửa phânnhiều loại công chức, viên chức thuộc ngành tbỏ lợi, dạy dỗ và đào tạo, văn hóa -đọc tin, y tế cùng thống trị Thị Trường được tiến hành như sau:

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danhnghề nghiệp thầy giáo trung học tập cơ sở bao gồm thông số bậc lương bằng sống ngạch cũ thìtiến hành xếp ngang bậc lương với phần trăm (%) phú cấp rạm niên quá form (nếucó) sẽ tận hưởng sống ngạch cũ (tất cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặcxét tận hưởng phú cấp cho rạm niên quá form giả dụ gồm sinh hoạt ngạch cũ) vào chức vụ nghềnghiệp bắt đầu được bửa nhiệm;

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị E đã xếp ngạchcô giáo trung học cửa hàng (mã số 15a.202), bậc 4, hệ số lương 3,03 Tính từ lúc ngày 01mon 0hai năm 2013. Nay được cơ quan bao gồm thđộ ẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệpcô giáo trung học tập đại lý hạng III (mã số V.07.04.12) thì xếp bậc 4, hệ sốlương 3,03 của chức danh công việc và nghề nghiệp cô giáo trung học tập đại lý hạng III kể từ ngàyký quyết định; thời hạn xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01tháng 02 năm 2013.

3. Việc thăng hạng viên chức giáo viêntrung học cửa hàng được thực hiện sau khoản thời gian đã có được cung cấp bao gồm thẩm quyền chỉ định vàochức vụ giáo viên trung học đại lý vẻ ngoài trên Thông tư liên tịch này cùng thựchiện xếp lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tứ số02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ khuyên bảo xếp lương khinâng ngạch ốp, chuyển ngạch ốp, đưa các loại công chức, viên chức.

Chương thơm IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tứ liên tịch này có hiệulực thi hành kể từ ngày 03 tháng 1một năm 2015.

2. Bãi trộn tiêu chuẩn nhiệm vụ của ngạchcông chức ngành giáo dục và huấn luyện đối với cô giáo trung học tập các đại lý quy địnhtại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày thứ 8 mon 6 năm 1994 của Sở trưởng, Trưởng banTổ chức - Cán cỗ nhà nước về câu hỏi phát hành tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ các ngạch côngchức ngành giáo dục và đào tạo và giảng dạy.

3. Bãi bỏ các luật pháp về chức danhvà mã số ngạch men viên chức giáo viên trung học cơ trực thuộc Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15 ngày 6 tháng 2005 của Sở trưởng Sở Nội vụ về việc ban hành trợ thời thờichức danh và mã số ngạch men một trong những ngạch men viên chức ngành giáo dục với huấn luyện và giảng dạy, vănhóa - công bố.

4. Bãi bỏ các chế độ về danh mục ngạchviên chức cô giáo trung học đại lý học nằm trong Danh mục các ngạch men công chức vàngạch ốp viên chức phát hành đương nhiên Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 11. Điều khoảnáp dụng

1. Viên chức đã làm được chỉ định vào cácngạch cô giáo trung học tập cơ sở theo giải pháp trên Quyết định số 202/TCCP-VC ; Quyếtđịnh số 61/2005/QĐ-BNV , nay được chỉ định vào chức vụ công việc và nghề nghiệp giáo viêntrung học tập cơ sở hình thức tại Thông tư liên tịch này thì ban ngành gồm thđộ ẩm quyềncai quản, sử dụng viên chức gồm trách nát nhiệm tạo thành điều kiện nhằm viên chức vấp ngã sungmọi tiêu chuẩn chỉnh còn thiếu của chức vụ nghề nghiệp và công việc cô giáo trung học cơ sởđược bổ nhiệm.

2. Viên chức đã có được chỉ định vào ngạchgia sư trung học tập cơ sở không đạt chuẩn chỉnh (mã số 15c.208) luật tại Quyết địnhsố 61/2005/QĐ-BNV tính cho ngày Thông tứ liên tịch này có hiệu lực thực thi thực hiện màkhông đủ ĐK, tiêu chuẩn chỉnh nhằm chỉ định vào chức vụ công việc và nghề nghiệp giáo viêntrung học tập đại lý hạng III thì được bảo lưu và triển khai các cơ chế, cơ chế ởngạch men hiện nay duy trì vào thời hạn không quá 05 (năm) năm Tính từ lúc ngày Thông tư liêntịch này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện. Đối với gia sư trung học tập đại lý hiện tại đang giữngạch giáo viên trung học tập các đại lý không đạt chuẩn (không đạt trình độ cao đẳng) mãsố 15c.208 tính mang lại ngày Thông tứ liên tịch này còn có hiệu lực thực thi thi hành bao gồm tuổiđời dưới 55 tuổi đối với nam giới và dưới 50 tuổi đối với bạn nữ thì cơ sở, đơn vị cóthđộ ẩm quyền làm chủ, áp dụng viên chức phải bố trí mang lại viên chức học tập nângcao trình độ nhằm đủ tiêu chuẩn của chức vụ nghề nghiệp và công việc cô giáo trung học tập cơslàm việc hạng III. Nếu viên chức đáp ứng một cách đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh, ĐK sinh sống chức danh giáoviên trung học tập cửa hàng hạng III thì phòng ban, đơn vị chức năng áp dụng viên chức báo cáo cơquan tiền, đơn vị cai quản viên chức nhằm chú ý, đưa ra quyết định chỉ định vào chức danhgiáo viên trung học các đại lý hạng III. Trường đúng theo viên chức được cử đến lớp tậpcải thiện trình độ mà lại ko tham gia học hành hoặc kết quả học hành không đạt yêucầu thì cơ sở, đơn vị áp dụng viên chức report ban ngành, đơn vị quản lý viênchức chăm chú bố trí lại công tác khác hoặc tiến hành tinch giản biên chế.

Điều 12. Tổchức thực hiện

1. Thông tứ liên tịch này là cnạp năng lượng cứđể triển khai câu hỏi tuyển chọn dụng, thực hiện và cai quản thầy giáo trung học các đại lý trongnhững ngôi trường trung học tập đại lý công lập nằm trong hệ thống dạy dỗ quốc dân.

2. Các ngôi trường trung học cửa hàng ngoàicông lập hoàn toàn có thể áp dụng hiện tượng trên Thông tư liên tịch này để tuyển chọn dụng, sử dụngcùng làm chủ đội hình giáo viên trung học cơ sở.

3. Người mở đầu những trường trung họccơ sở công lập trực tiếp thống trị, sử dụng viên chức gồm trách nhiệm:

a) Rà soát các địa chỉ bài toán làm của đơnvị, lập phương pháp chỉ định chức danh công việc và nghề nghiệp thầy giáo trung học tập cửa hàng trongcác trường trung học các đại lý ở trong thđộ ẩm quyền cai quản, trình cung cấp bao gồm thđộ ẩm quyềnchu đáo, ra quyết định hoặc quyết định theo thđộ ẩm quyền phân cấp;

b) Quyết định bổ nhiệm chức vụ nghềnghiệp so với gia sư trung học cửa hàng trực thuộc diện quản lý vào các chức danhnghề cửa hàng khớp ứng trong số ngôi trường trung học cửa hàng công lập theo thẩm quyềnhoặc theo phân cấp, ủy quyền sau khoản thời gian cách thực hiện chỉ định chức danh nghề nghiệpđược cung cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt y.

4. Các Sở, ban ngành ngang Bộ, cơ quantrực thuộc nhà nước, Ủy ban quần chúng tỉnh, tỉnh thành trực nằm trong Trung ương bao gồm tráchnhiệm:

a) Chỉ đạo những đơn vị chức năng nằm trong phạm vilàm chủ tiến hành chỉ định chức vụ nghề nghiệp với xếp lương so với viên chứclà gia sư trung học tập các đại lý trong những ngôi trường trung học đại lý công lập;

b) Phê xem xét phương pháp ngã nhiệmchức vụ nghề nghiệp và công việc với xếp lương so với viên chức là thầy giáo trung học cơssống trong những trường trung học tập các đại lý công lập ở trong phạm vi làm chủ từ bỏ ngạchviên chức hiện tại giữ lại quý phái chức vụ công việc và nghề nghiệp thầy giáo trung học tập đại lý tươngứng khí cụ trên Thông bốn liên tịch này; giải quyết và xử lý theo thđộ ẩm quyền phần đông vướngmắc trong quy trình chỉ định chức danh nghề nghiệp với xếp lương;

c) Quyết định bổ nhiệm chức vụ nghềnghiệp và xếp lương so với viên chức là thầy giáo trung học tập đại lý ở trong diệncai quản vào chức vụ công việc và nghề nghiệp giáo viên trung học tập đại lý tương ứng vào cáctrường trung học cửa hàng công lập theo thẩm quyền;

d) Báo cáo hiệu quả chỉ định chứcdanh công việc và nghề nghiệp cùng xếp lương đối với viên chức là cô giáo trung học tập cơ sởtrong số ngôi trường trung học tập cơ sở công lập ở trong phạm vi thống trị gửi Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ra, Sở Nội vụ.

Điều 13. Tráchnhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngangBộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh giấc, thànhphố trực thuộc Trung ương gồm trách nhiệm triển khai Thông bốn liên tịch này.

2. Trong quy trình tiến hành ví như cóvướng mắc, đề nghị phản ảnh về Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo để tổng phù hợp cùng nhà trì, phốiphù hợp với Sở Nội vụ để lưu ý, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG Trần Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinc hiển

Nơi nhận: - Thủ tướng mạo, những Phó Thủ tướng mạo Chính phủ; - Các Bộ, cơ sở ngang Sở, ban ngành ở trong Chính phủ; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những thức giấc, thành phố trực ở trong TW; - Văn phòng Trung ương cùng những Ban của Đảng; - Vnạp năng lượng phòng Tổng Bí thư; - Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước; - Văn uống chống Quốc hội; - Kiểm toán thù Nhà nước; - Cơ quan tiền Trung ương những đoàn thể; - Công báo; Website Chính phủ; - Cục Kiểm tra vnạp năng lượng phiên bản quy phi pháp điều khoản (Sở Tư pháp); - Ssống Nội vụ những thức giấc, đô thị trực thuộc Trung ương; - Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo những tỉnh, tỉnh thành trực nằm trong Trung ương; - Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo: Sở trưởng, Thđọng trưởng và các Cục, Vụ; - Sở Nội vụ: Bộ trưởng, Thđọng trưởng với những Cục, Vụ; - Trang lên tiếng năng lượng điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo; - Trang báo cáo điện tử của Sở Nội vụ; - Lưu: BGDĐT (VT, Cục NGCBQLGD); Bộ Nội vụ (VT, Vụ CCVC, TL).

Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |