Thuốc hồng môn có thể chế tạo được ở đâu?

Bài viết này đang ra mắt đến chúng ta về phần nhiều bí kíp Hồng Môn của Pháp Sư với thiết bị tự ưu tiên học các bí kíp.

Bạn đang xem: Thuốc hồng môn có thể chế tạo được ở đâu?


Bí cấp bách Tuyệt Thế – Quyển 1

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 2

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

Bí gấp gáp Võ Thần – Quyển 1

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

Bí gấp Võ Thần – Quyển 2

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

Bí kíp Dịch Vương – Quyển 1

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

Bí cấp tốc Dịch Vương – Quyển 2

*

Pháp Sư hệ Lửa và Băng

Bí cấp tốc Hoán Quỷ – Quyển 1

*

Pháp Sư hệ Lửa với Băng

Bí cấp bách Hoán Quỷ – Quyển 2

*

Pháp Sư hệ Lửa

*

Pháp Sư hệ Băng

*

Pháp Sư hệ Lửa và Băng

Bí gấp rút Hồng Môn

*

Nhánh 1

*

Nhánh 2

*

Nhánh 3

Các bí kíp ưu tiên học

PvE:

Pháp Sư hệ Lửa:

Bí gấp rút Dịch Vương – Quyển 2.

Bí gấp rút Võ Thần – Quyển 2.

Bí kíp Tuyệt Thế – Quyển 1.

Pháp Sư hệ Băng

Bí kíp Dịch Vương – Quyển 1.

Bí kíp Võ Thần – Quyển 2.

Xem thêm: #1 : Có Mấy Loại Kỹ Năng Bảo Vệ Đồng Đội Trong Blade &Amp; Soul? ?

Bí gấp gáp Tuyệt Thế – Quyển 2.

PvP:

Bí gấp Võ Thần – Quyển 1.

Bí gấp rút Dịch Vương – Quyển 1.

Bí cấp tốc Hoán thù Quỷ – Quyển 1.

Bí gấp gáp Tuyệt Thế – Quyển 1.

Xem thêm: Thiết Kế Mới Thắt Lưng Trong Blade &Amp; Soul Có Tác Dụng Gì?

Bí kíp Hồng Môn.


Bình luận:


*
*

*
*
*


Chuyên mục: PHẦN MỀM