Tiêu chuẩn về đường nét trong bản vẽ kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 8 - 1993

- Các loại đường nét vẽ thường được sử dụng bên trên bản vẽ cơ khí cùng ứng dụng của bọn chúng (Bảng 1.1) được quy định theo TCđất nước hình chữ S 8 -1993 Chiều rộng nét vẽ được kí hiệu là b (mm) với được chọn theo hàng quy định sau: 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,4 ....

- Trên những bản vẽ khổ A4 hoặc A3 cần chọn b = 0,5milimet

*

- Các đường nét trên thuộc một bản vẽ sau thời điểm tô đậm phải đạt được sự đồng đều về chiều rộng, độ đen và về bí quyết vẽ (chiều dài đường nét gạch, khoảng biện pháp giữa các gạch ..)

- Lúc hai giỏi nhiều nét vẽ trùng nhau thì vẽ theo thứ tự ưu tiên sau:

Nét liền đậm (Đường bao thấy, cạnh thấy) Nét đứt (Đường bao khuất, cạnh khuất) Nét chấm gạch mảnh (Giới hạn mặt phẳng cắt bao gồm nhì nét đậm ở hai đầu) Nét chấm gạch mảnh (Đường trung ương, trục đối xứng) Nét liền mảnh (Đường kích thước)

- Trong mọi trường hợp, tâm đường tròn phải được xác định bằng giao điểm của hai đoạn gạch của nét chấm gạch; những đường nét đứt, nét chấm gạch phải giao nhau bằng các gạch.

*

Dưới đây là ví dụ minch họa về ứng dụng của các đường nét vẽ. 

*

Kí hiệu vật liệu

Một số kí hiệu vật liệu bên trên mặt cắt thường cần sử dụng ở bản vẽ cơ khí như sau:

*