TIỂU SỬ LÊ HỒNG ANH

Khóa I | Khóa II | Khóa III | Khóa IV | Khóa V | Khóa VI | Khóa VII | Khóa VIII | Khóa IX | Khóa X | Khóa XI | Khóa XII | Khóa XIII

Bạn đang xem: Tiểu sử lê hồng anh

Thđọng Năm, 24/5/2018 15:54"(GMT+7)

Xem thêm: Deactivated Là Gì ? Deactivated Nghĩa Là Gì

Đồng chí Lê Hồng Anh

*

  

Họ và tên: LÊ HỒNG ANH 

Sinch ngày 12/11/1949.

Quê quán : Xã Vĩnh Bình Bắc, thị xã Vĩnh Thuận, tỉnh giấc Kiên Giang.

Dân tộc: Kinch.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 2/3/1968. 

Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI

Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, X, XI

Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, XI (thường trực Ban Bí thư từ bỏ 8/2011 - 1/2016)

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (4/2001 - 1/2003)

Sở trưởng Sở Công an (8/2002 - 4/2011)

Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII.

Trình độ học vấn: Đại học tập Luật.

Lý luận bao gồm trị: Cử nhân.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm 1960: Tsay mê gia giải pháp mạng năm 1960.

Từ 1960 - 1968: Cán bộ buôn bản Đoàn thôn Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh giấc Kiên Giang.

Từ 1969 - 1977: Cán cỗ thức giấc Đoàn, rồi Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, Thị ủy viên - Bí thư Đoàn thanh hao niên Rạch Giá, Phó Bí thư thức giấc Đoàn Kiên Giang.

Từ 1978 - 1980 : Học cùng tốt nghiệp Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

Năm 1981: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ tỉnh giấc (khoá II), Bí thư Tỉnh Đoàn, rồi Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang.

Từ 1986 - 1991: Giữ những chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư thị xã ủy Châu Thành, rồi Phó Bí thỏng Thường trực Tỉnh ủy.

Tháng 6/1996: Tại Đại hội Đại biểu nước ta lần đồ vật VIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh ủy Kiên Giang.

Từ tháng 6/1997: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 4/2001: Tại Đại hội Đại biểu nước ta lần trang bị IX của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, cắt cử giữ chức Bí thỏng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 8/2002: Tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XI, được Quốc hội phê chuẩn chỉnh duy trì chức Sở trưởng Sở Công an.

Tháng 1/2003: Thôi giữ lại chức Bí thư Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 1/2005: được phong cấp hàm Đại tướng mạo an ninh nhân dân.

Tháng 4/2006: trên Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần đồ vật X của Đảng, được thai vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Sở Chính trị.

Tháng 7/2006: Được hướng dẫn và chỉ định giữ chức Bí thỏng Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2006 - 2010.

Ngày 2/8/2007: trên kỳ họp trước tiên, Quốc hội khóa XII phê chuẩn chỉnh bổ nhiệm giữ lại dịch vụ Sở trưởng Bộ Công an.

Tháng 1/2011: Tại Đại hội Đại biểu cả nước lần thiết bị XI của Đảng, được thai vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Sở Chính trị.

Tháng 8/2011: Đại tướng tá Lê Hồng Anh được Bộ Chính trị cắt cử giữ chức Thường trực Ban Bí thỏng Trung ương Đảng.

Tháng 1/2016: Sau Đại hội XII ông nghỉ hưu