Tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

quý khách hàng đang xem bản rút ít gọn gàng của tài liệu. Xem với tải tức thì bản không hề thiếu của tư liệu trên trên đây (89.87 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

những bài tập nâng cấp Tân oán lớp 4: Dạng tốn triển khai phnghiền tính

A. Lý thuyết

Thứ đọng từ tiến hành phnghiền tính

lúc thực hiện những phép tính vào biểu thức, ta triển khai trường đoản cú trái qua đề xuất. Nếu biểu thức tất cả lốt ngoặc, ta tiến hành các phnghiền tân oán vào ngoặc trước. Nếu biểu thức gồm những phxay tính cùng, trừ, nhân, phân tách thì ta thực hiện phéptốn nhân, chia trước kế tiếp bắt đầu cho phép tốn cộng, trừ

B. Bài tập


Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958 b, 41235 + 24756 - 37968c, 324586 - 178395 + 24605 d, 254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438) b, 420785 + (420625 - 72438)c, (47028 + 36720) + 43256 d, (35290 + 47658) - 57302e, (72058 - 45359) + 26705 f, (603đôi mươi - 32578) - 17020

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36 b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 - 374 x 38 d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435 f, 134415 - 134415 : 45g, 235 x 148 - 148 h, 115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 324 x 49 : 98 b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79 d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46 f, 1005 - 38892 : 42


Bài 5: Tính quý giá của biểu thức

a, 427 x 234 - 325 x 168 b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37 d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 213933 - 213933 : 87 x 68 b, 15275 : 47 x 204 - 204c, 13623 - 13623 : 57 - 57 d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 7: Tính quý giá của biểu thức


Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98c, (34044 - 324 x 67) : 48 - 48 d, 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34)

Bài 9: Cho biểu thức Phường = m + 527 x n. Tính P. Lúc m = 473, n = 138.

Bài 10: Cho biểu thức P = 4752 : (x - 28)

a, Tính P Lúc x = 52b, Tìm x để Phường. = 48


Bài 11: Cho biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A Lúc x = 145b, Tìm x để A = 373

Bài 12: Cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B lúc x = 57b, Tìm x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy đối chiếu A cùng B biết


a, A = 1a 26 + 4 b 4 + 57 c B = ab 9 +199 c

b, A = a 45 + 3b 5 B = abc + 570 -15c

c, A = abc + pq + 452 B = 4 bc + 5q + ap3

Bài 14: Viết từng biểu thức sau kết quả những thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt dấu ngoặc vào vị trí thích

đúng theo để biểu thức A có mức giá trị là (trình diễn quá trình thực hiện)a, 47


Bài 2: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 863trăng tròn d, 108994e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính quý giá của biểu thức


a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính quý giá của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170


Xem thêm: Winlicense Error : A Debugger Has Been Found Running In Your System

Bài 7: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính quý giá của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9: 73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

Bài 13: a, A > B b, A Bài 14:

a, 6 x 27

b, 11 x (m + p + x +y)c, 101 x 99

*
Bài.81. Tính cực hiếm của biểu thức (tt) 10 690 3
*
Tài liệu tinch gia tri cua bieu thuc 7 571 0
*
Bài soạn tinch gia tri cua bieu thuc 7 780 0
*
Tài liệu tinh gia tri cua bieu thuc 7 480 0
*
Rèn tài năng tính quý giá của biểu thức số mang lại HS lớp 4 32 2 16
*
Sáng loài kiến kinh nghiệm tay nghề toán: Áp dụng đặc điểm nghiệm của phương trình vào bài xích tân oán tính cực hiếm của biểu thức 21 855 0
*
Giáo án môn Toán thù lớp 3 :Tên bài xích dạy : Luyện thói quen cực hiếm của biểu thức liên quan mang lại phnghiền nhân ppt 3 701 0
(39.59 KB - 3 trang) - Tải bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán thù tính giá trị của biểu thức - các bài luyện tập ôn tập Tân oán lớp 4
Trang chủ Liên hệ - Quảng cáo Copyright © 2023 motoavangard.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết |