TINH THỂ BÃO BNS

Vũ khí Hổ Phách là vũ khí chính dành cho người chơi ở lv 45 trở lên. Đây là loại vũ khí bạn có thể nâng cấp lên nhiều lần để tăng cường sức mạnh.

Bạn đang xem: Tinh thể bão bns

Vũ khí Hổ Phách Sơ cấp được đổi ở Cửa Hàng Thương Long bằng 30 Mảnh vỡ Hổ Phách, 40 Kết tinh Linh Thạch và 2 Đá vũ khí khai sáng. Bạn có thể kiếm những nguyên liệu này rất dễ dàng bằng cách trả lời những câu hỏi khảo sát ý kiến người chơi ở cấp độ 1 đến cấp độ 35, bạn sẽ có 20 Mảnh vỡ Hổ Phách, 40 Kết tinh Linh Thạch, 2 Đá vũ khí khai sáng. Với 10 Mảnh vỡ Hổ Phách còn lại, hãy chinh phục các phụ bản xanh hoặc tím ở cấp độ 45 để lấy Mảnh vỡ Hổ Phách bao gồm:

Hang Phong ĐăngSảnh của OgongTàn tích QilynCổng Hang NhệnChiến hạm Hải XàCảng Huyết Sắc

Bên cạnh việc đi Phụ bản, các nguyên liệu để chế tạo vũ khí hổ phách còn có thể thu thập qua các bài khảo sát theo cấp độ (Hiện ra ở phía dưới màn hình). Sau khi đạt được đến mốc level nhất định, người chơi sẽ nhận được thông báo trả lời phiếu khảo sát. Hoàn thành bài khảo sát, bạn sẽ nhận được những vật phẩm hữu ích – bao gồm cả những nguyên liệu chế tạo vũ khí.

Xem thêm: Kuro Mujou Âm Dương Sư

Cùng với 10 Vàng để trao đổi ở cửa hàng thương long trong hành trang, chúng ta đã có vũ khí Hổ Phách Sơ cấp

Vũ khí Hổ Phách không chỉ có 1 cấp duy nhất. Bạn có thể nâng cấp chúng lên nhiều cấp độ khác nhau.

Vũ khí Hổ Phách cấp 1

Nguyên liệu:

Kết tinh Linh thạch: 40Ngọc biển xanh: 3Đá Vũ khí khai sáng: 2Nước hoa của Poharan: 25Mảnh vỡ Hổ phách: 15Kiếm Anh hùng Thủy Nguyệt

Vũ khí Hổ Phách cấp 2

Nguyên liệu:

Kết tinh Linh thạch: 40Ngọc biển xanh: 3Đá Vũ khí khai sáng: 2Nước hoa của Poharan: 25Mảnh vỡ Hổ phách: 15Kiếm Ác Nữ Bão Tố

Vũ khí Hổ Phách cấp 3

Nguyên liệu:

Kết tinh Linh thạch: 40Ngọc biển xanh: 3Đá Vũ khí khai sáng: 2Nước hoa của Poharan: 25Mảnh vỡ Hổ phách: 15Kiếm Chiến Binh

Vũ khí Hổ Phách cấp 4

Nguyên liệu:

Kết tinh Linh thạch: 40Ngọc biển xanh: 4Linh hồn Hae Mujin: 25Đá Vũ khí khai sáng: 2Nước hoa của Poharan: 25Mảnh vỡ Hổ phách: 15Kiếm Ác Nữ

Vũ khí Hổ Phách cấp 5

Nguyên liệu:

Kết tinh Linh thạch: 40Ngọc biển xanh: 4Linh hồn Hae Mujin: 25Đá Vũ khí khai sáng: 2Nước hoa của Poharan: 25Mảnh vỡ Hổ phách: 15Kiếm Cá Mập

Vũ khí Hổ Phách cấp 6

Nguyên liệu:

Kết tinh Linh thạch: 40Ngọc biển xanh: 4Linh hồn Hae Mujin: 25Đá Vũ khí khai sáng: 2Nước hoa của Poharan: 25Mảnh vỡ Hổ phách: 15Kiếm Hải Tặc

Vũ khí Hổ Phách cấp 7

Nguyên liệu:

Kết tinh Linh thạch: 40Ngọc biển xanh: 5Linh hồn Hae Mujin: 25Đá Vũ khí khai sáng: 2Nước hoa của Poharan: 50Mảnh vỡ Hổ phách: 15Kiếm Mạ Bạc

Vũ khí Hổ Phách cấp 8

Kết tinh Linh thạch: 40Ngọc biển xanh: 5Linh hồn Hae Mujin: 25Đá Vũ khí khai sáng: 2Nước hoa của Poharan: 50Mảnh vỡ Hổ phách: 15

Vũ khí Hổ Phách cấp 9

Kết tinh Linh thạch: 40Ngọc biển xanh: 5Linh hồn Hae Mujin: 25Đá Vũ khí khai sáng: 2Nước hoa của Poharan: 50Mảnh vỡ Hổ phách: 15Kiếm Thịnh Nộ

Vũ khí Hổ Phách cấp 10

Kết tinh Linh thạch: 40Ngọc biển xanh: 6Linh hồn Hae Mujin: 25Đá Vũ khí khai sáng: 2Nước hoa của Poharan: 50Mảnh vỡ Hổ phách: 15Kiếm Be Ido

Bạn có thể úp tiếp lên cấp 12 nhưng mình nghĩ chơi ngọc biển xanh có thể kiếm thêm từ nghề chế tạo cho chắc. Từ hổ phách cấp 12 sẽ up được lên sao băng cấp 3 luôn :D.